KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:40

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -9.435.989 1.086.307 52.325.077 32.865 174.066.413 74.541.904 396.647.832 85.210.661 481.858.493
Transferler
4.263.416 76.729.397 -74.541.904 6.450.909 6.450.909
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-711.336 51.441.172 50.729.836 13.041.543 63.771.379
Dönem Karı (Zararı)
25 51.441.172 51.441.172 13.041.543 64.482.715
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -711.336 -711.336 -711.336
Kar Payları
20 -18.491.587 -18.491.587 -1.373.416 -19.865.003
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -10.147.325 1.086.307 56.558.493 32.865 232.304.223 51.441.172 435.336.990 96.878.788 532.215.778
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.088.539 1.088.539 1.088.539
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 216.369.247 71.221.773 438.075.035 121.932.616 560.007.651
Transferler
4.094.733 67.355.653 -71.221.773 228.613 228.613
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.357.050 -70.352 84.354.823 82.927.421 56.229.256 139.156.677
Dönem Karı (Zararı)
25 84.354.823 84.354.823 56.779.384 141.134.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.357.050 -70.352 -1.427.402 -550.128 -1.977.530
Kar Payları
20 -18.491.584 -18.491.584 -2.377.785 -20.869.369
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -12.359.038 1.086.307 -322.039 60.681.996 32.865 265.233.316 84.354.823 502.739.485 175.784.087 678.523.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.039.012 47.394.764
Dönem Karı (Zararı)
141.134.207 64.482.715
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
141.134.207 64.482.715
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.961.067 47.299.779
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 24.355.109 21.495.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.421.991 3.423.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.040.979 6.098.317
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -16.733.948 -10.882.902
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 21.774.927 16.981.219
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 4.786.947 -1.923.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 38.964.670 18.247.168
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 5.391.371 -40.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.855.452 -56.840.603
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.948.519 -43.977.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-19 -19.119.784 -25.111.941
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -66.770.887 -35.458.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.639.400 18.362.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-19 3.623.138 29.344.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
117.239.822 54.941.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.207.773 -1.076.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -14.993.037 -6.471.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.872.659 -32.087.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 191.602 456.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -56.064.261 -32.543.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.796.169 -35.756.301
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 167.469.352 229.322.195
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -225.396.152 -245.213.493
Ödenen Temettüler
20 -20.869.369 -19.865.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.629.816 -20.448.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.629.816 -20.448.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.001.504 72.551.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.371.688 52.102.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.371.688 65.001.504
Ticari Alacaklar
311.314.492 295.539.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 69.333 122.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 311.245.159 295.416.826
Diğer Alacaklar
2.501.947 534.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.501.947 534.658
Stoklar
9 237.761.314 170.990.427
Peşin Ödenmiş Giderler
14.302.903 14.156.520
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.302.903 14.156.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
70.896 43.811
Diğer Dönen Varlıklar
2.696.795 15.328.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 2.696.795 15.328.803
ARA TOPLAM
599.020.035 561.595.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
599.020.035 561.595.164
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.463.207 2.555.398
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 4.463.207 2.555.398
Diğer Alacaklar
304.315 279.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 304.315 279.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 46.286.589 51.007.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
256.551.318 230.879.956
Arazi ve Arsalar
14 13.841.181 9.757.901
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 5.982.919 6.145.990
Binalar
14 30.836.812 32.454.916
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 150.829.098 150.540.444
Taşıtlar
14 13.060.468 9.406.636
Mobilya ve Demirbaşlar
14 5.943.678 6.455.089
Özel Maliyetler
14 5.367.905 5.715.294
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 27.610.624 7.387.104
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 3.078.633 3.016.582
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.076.616 6.523.434
Diğer Haklar
15 3.090.980 3.221.091
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 3.692.083 2.254.310
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.293.553 1.048.033
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.090.463 9.742.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 12.546.604 8.747.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
344.740.298 311.156.792
TOPLAM VARLIKLAR
943.760.333 872.751.956
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.397.496 90.152.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.397.496 90.152.326
Banka Kredileri
6 44.397.496 90.152.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.829.593 26.930.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.829.593 26.930.309
Banka Kredileri
6 13.829.593 26.930.309
Ticari Borçlar
105.594.537 113.233.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 128.390 50.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 105.466.147 113.183.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.715.122 6.466.417
Diğer Borçlar
2.403.865 3.026.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 258 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.403.607 3.026.021
Ertelenmiş Gelirler
12.628.545 17.972.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12.628.545 17.972.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22.459.228 6.909.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.517.016 3.456.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.517.016 3.456.816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.332.493 3.288.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 4.332.493 3.288.941
ARA TOPLAM
217.877.895 271.436.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.877.895 271.436.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 18.572.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 18.572.500
Banka Kredileri
6 20.000.000 18.572.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.622.758 23.497.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 26.622.758 23.497.555
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 736.108 325.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.358.866 42.395.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.236.761 313.832.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
502.739.485 436.986.496
Ödenmiş Sermaye
20 105.815.808 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -1.784.553 -1.784.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.594.770 -10.167.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.272.731 -9.915.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -12.359.038 -11.001.988
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.086.307 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20 -322.039 -251.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.681.996 56.587.263
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
20 56.867.008 52.772.275
Diğer Yedekler
20 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 265.233.316 215.280.708
Net Dönem Karı veya Zararı
20 84.354.823 71.221.773
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 175.784.087 121.932.616
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
678.523.572 558.919.112
TOPLAM KAYNAKLAR
943.760.333 872.751.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 900.674.026 634.880.355 329.055.908 236.668.222
Satışların Maliyeti
21 -664.195.263 -495.652.216 -223.199.566 -187.164.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
236.478.763 139.228.139 105.856.342 49.503.789
BRÜT KAR (ZARAR)
236.478.763 139.228.139 105.856.342 49.503.789
Genel Yönetim Giderleri
-31.548.238 -26.946.293 -10.944.464 -9.107.110
Pazarlama Giderleri
-44.935.523 -35.744.386 -17.541.688 -14.118.090
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.976.728 -3.257.080 -1.033.608 -1.704.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 94.761.909 25.447.360 58.430.982 11.369.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -29.583.250 -15.148.310 -18.728.143 -4.270.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
221.196.933 83.579.430 116.039.421 31.672.226
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 27.627.794 10.528.128 18.765.402 4.142.328
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -34.756.703 -5.179.179 -30.327.591 -2.817.617
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-4.786.947 1.923.546 -3.576.217 686.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
209.281.077 90.851.925 100.901.015 33.682.953
Finansman Gelirleri
1.045.133 6.259.648 592.390 2.583.964
Finansman Giderleri
-30.227.333 -14.381.690 -11.999.835 -4.995.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
180.098.877 82.729.883 89.493.570 31.271.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.964.670 -18.247.168 -20.761.883
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: 0,00% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.08.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,7435 Değişim: 0,52%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7537
Açılış: 5,7138
6,3722 Değişim: 0,53%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3819
Açılış: 6,3387
277,12 Değişim: 0,41%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.