KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:13

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -9.435.989 1.086.307 0 52.325.077 32.865 174.066.413 74.541.904 396.647.832 85.210.661 481.858.493
Transferler
4.263.416 70.278.488 -74.541.904 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-711.336 30.891.743 30.180.407 10.262.253 40.442.660
Dönem Karı (Zararı)
25 30.891.743 30.891.743 10.262.253 41.153.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -711.336 -711.336 -711.336
Kar Payları
20 -18.491.587 -18.491.587 -1.373.416 -19.865.003
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -10.147.325 1.086.307 0 56.588.493 32.865 225.853.314 30.891.743 408.336.652 94.099.498 502.436.150
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.088.539 1.088.539 1.088.539
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 216.369.247 71.221.773 438.075.035 121.932.616 560.007.651
Transferler
4.094.733 67.127.040 -71.221.773 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.199.182 -52.990 48.874.494 47.622.322 22.909.965 70.532.287
Dönem Karı (Zararı)
25 48.874.494 48.874.494 23.528.026 72.402.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.199.182 -52.990 -1.252.172 -618.061 -1.870.233
Kar Payları
20 -18.491.584 -18.491.584 -2.377.785 -20.869.369
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -12.201.170 1.086.307 -304.677 60.681.996 32.865 265.004.703 48.874.494 467.205.773 142.464.796 609.670.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.578.833 53.751.499
Dönem Karı (Zararı)
72.402.520 41.284.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
72.402.520 41.284.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.161.974 25.951.691
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 15.958.514 14.033.105
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
560.607 1.472.898
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 560.607 1.472.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
564.678 -241.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 201.346 -965.433
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 363.332 724.267
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.084.504 1.553.052
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -1.374.935 -771.283
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 3.459.439 2.324.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 1.210.730 -1.237.530
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 18.202.787 10.174.436
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -5.419.846 196.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.216.952 -4.605.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.160.483 -3.259.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-22 1.299.357 -883.664
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -45.657.347 -18.134.704
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -20.511.871 5.181.108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-22 12.813.392 12.491.163
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.347.542 62.630.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.080.962 -578.502
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -15.687.747 -8.300.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.127.643 -27.030.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 3.286.303 534.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -34.413.946 -27.565.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.164.492 -23.378.825
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 104.787.512 -68.904.607
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -117.082.635 65.390.785
Ödenen Temettüler
20 -20.869.369 -19.865.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.713.302 3.341.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.713.302 3.341.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.001.504 72.551.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.288.202 75.892.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.288.202 65.001.504
Ticari Alacaklar
291.772.069 295.539.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 55.052 122.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 291.717.017 295.416.826
Diğer Alacaklar
1.514.778 534.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.514.778 534.658
Stoklar
9 216.647.774 170.990.427
Peşin Ödenmiş Giderler
12.969.357 14.156.520
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.969.357 14.156.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 51.669 43.811
Diğer Dönen Varlıklar
11.209.198 15.328.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 11.209.198 15.328.803
ARA TOPLAM
569.453.047 561.595.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
569.453.047 561.595.164
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.463.207 2.555.398
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 4.463.207 2.555.398
Diğer Alacaklar
298.473 279.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 298.473 279.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 49.743.648 51.007.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
251.168.915 230.879.956
Arazi ve Arsalar
14 13.321.181 9.757.901
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 6.160.337 6.145.990
Binalar
14 31.235.874 32.454.916
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 147.885.182 150.540.444
Taşıtlar
14 13.803.024 9.406.636
Mobilya ve Demirbaşlar
14 6.326.786 6.455.089
Özel Maliyetler
14 5.507.906 5.715.294
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 23.730.212 7.387.104
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 3.198.413 3.016.582
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.823.450 6.523.434
Diğer Haklar
15 3.048.660 3.221.091
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 2.178.141 2.254.310
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.596.649 1.048.033
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.750.667 9.742.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 11.157.388 8.747.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
337.826.934 311.156.792
TOPLAM VARLIKLAR
907.279.981 872.751.956
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.054.410 90.152.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.054.410 90.152.326
Banka Kredileri
6 82.054.410 90.152.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.305.602 26.930.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.305.602 26.930.309
Banka Kredileri
6 21.305.602 26.930.309
Ticari Borçlar
91.347.132 113.233.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 270.740 50.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 91.076.392 113.183.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.172.615 6.466.417
Diğer Borçlar
4.684.378 3.026.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 2.511.037 126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.173.341 3.026.021
Ertelenmiş Gelirler
22.462.028 17.972.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 22.462.028 17.972.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 11.343.806 6.909.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.579.046 3.456.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.579.046 3.456.816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.650.195 3.288.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 5.650.195 3.288.941
ARA TOPLAM
250.599.212 271.436.944
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.599.212 271.436.944
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 18.572.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.000.000 18.572.500
Banka Kredileri
6 20.000.000 18.572.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.706.970 23.497.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 26.706.970 23.497.555
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 303.230 325.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.010.200 42.395.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
297.609.412 313.832.844
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
467.205.773 436.986.496
Ödenmiş Sermaye
20 105.815.808 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20 -1.784.553 -1.784.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.419.540 -10.167.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.114.863 -9.915.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -12.201.170 -11.001.988
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.086.307 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20 -304.677 -251.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.681.996 56.587.263
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
20 56.867.008 52.772.275
Diğer Yedekler
20 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 265.004.703 215.280.708
Net Dönem Karı veya Zararı
20 48.874.494 71.221.773
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 142.464.796 121.932.616
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
609.670.569 558.919.112
TOPLAM KAYNAKLAR
907.279.981 872.751.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 571.618.118 398.212.133 286.059.714 216.240.309
Satışların Maliyeti
21 -440.995.697 -308.487.783 -214.931.561 -165.534.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
130.622.421 89.724.350 71.128.153 50.705.357
BRÜT KAR (ZARAR)
130.622.421 89.724.350 71.128.153 50.705.357
Genel Yönetim Giderleri
-20.603.774 -17.839.183 -10.293.937 -9.352.245
Pazarlama Giderleri
-27.393.835 -21.626.296 -14.879.131 -11.891.336
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.943.120 -1.552.179 -967.264 -651.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 36.330.927 14.078.251 18.867.214 1.363.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.855.107 -10.877.739 -4.911.725 -3.779.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.157.512 51.907.204 58.943.310 26.395.134
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 8.862.392 6.385.800 -200.765 3.346.228
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -4.429.112 -2.361.562 -1.332.524 -1.372.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -1.210.730 1.237.530 -315.170 365.895
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.380.062 57.168.972 57.094.851 28.734.891
Finansman Gelirleri
452.743 3.675.684 -102.744 1.139.133
Finansman Giderleri
-18.227.498 -9.385.976 -9.452.183 -1.621.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.605.307 51.458.680 47.539.924 28.252.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.202.787 -10.174.436 -10.623.144 -5.990.992
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -20.122.634 -10.642.491 -11.063.868 -5.755.727
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.919.847 468.055 440.724 -235.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.402.520 41.284.244 36.916.780 22.261.095
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.402.520 41.284.244 36.916.780 22.261.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.528.026 10.392.501 13.522.148 4.770.884
Ana Ortaklık Payları
48.874.494 30.891.743 23.394.632 17.490.211
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 25 0,46200000 0,29200000 0,22100000 0,16500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -1.870.233 -841.584 -255.255 -52.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.329.799 -1.008.409 -304.505 -43.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-52.990 -34.857 -17.741 -17.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
512.556 201.682 66.991 8.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
512.556 201.682 66.991 8.683
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.870.233 -841.584 -255.255 -52.023
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.532.287 40.442.660 36.661.525 22.209.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.909.965 10.262.253 13.266.340 4.757.555
Ana Ortaklık Payları
47.622.322 30.180.407 23.395.185 17.451.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704333


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8207 Değişim: -0,09%
Düşük 5,8125 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4799 Değişim: -0,13%
Düşük 6,4692 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,28 Değişim: -0,07%
Düşük 278,92 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.