KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 20:23

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 490.579 490.579 490.579 44.783.481 325.903.353 7.311.990 333.215.343 544.049.117 59.214.901 603.264.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.311.990 -7.311.990 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-338.274 -338.274 -338.274 -11.675.879 -11.675.879 -12.014.153 -7.173.766 -19.187.919
Dönem Karı (Zararı)
-11.675.879 -11.675.879 -11.675.879 -7.185.332 -18.861.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-338.274 -338.274 -338.274 -338.274 11.566 -326.708
Sermaye Arttırımı
381.989 381.989 45.994.878 46.376.867
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 381.989 152.305 152.305 152.305 44.783.481 333.215.343 -11.675.879 321.539.464 532.416.953 98.036.013 630.452.966
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 -384.315 341.002.555 341.002.555 44.789.051 332.693.575 -11.805.706 320.887.869 872.524.366 112.852.968 985.377.334
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-11.805.706 11.805.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.255.564 1.255.564 1.255.564 -100.728.680 -100.728.680 -99.473.116 -34.198.513 -133.671.629
Dönem Karı (Zararı)
-100.728.680 -100.728.680 -100.728.680 -33.939.889 -134.668.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.255.564 1.255.564 1.255.564 1.255.564 -258.624 996.940
Sermaye Arttırımı
100.000.000 129.036 -100.000.000 -100.000.000 129.036 35.527.086 35.656.122
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 871.249 342.258.119 342.258.119 44.789.051 220.887.869 -100.728.680 120.159.189 773.180.286 114.181.541 887.361.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.184.386 28.415.730
Dönem Karı (Zararı)
-134.668.569 -18.861.211
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-134.668.569 -18.861.211
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
344.858.148 80.921.215
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 34.452.546 32.204.863
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-85.601 148.955
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -85.601 148.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.517.923 4.013.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.050.370 1.204.476
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.600 2.313.554
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.464.953 495.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
96.968.097 53.758.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.980.753 -7.323.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
97.135.647 63.423.834
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.625.963 -15.945.292
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4.439.166 13.603.576
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
241.305.373 -2.592.257
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.273.845
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.273.845
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -33.403.540 -4.718.472
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
103.350 -3.167.276
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
103.350 -3.167.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.489.175 -23.207.113
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.741.346 673.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.474.730 -2.196.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.474.730 -2.196.057
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.173.932 -12.017.524
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.124.450 7.972.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.316.404 -280.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.040.156 1.749.975
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.570.027 -5.211.781
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.570.027 -5.211.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.734.408 -13.897.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.078.283 -18.281.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
656.125 4.384.367
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
228.678.754 38.852.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.674.737 -3.145.611
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.840.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.819.631 -1.451.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.506.638 -209.603.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
302.629 4.661.244
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
302.629 4.661.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-139.216.869 -218.713.513
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-139.150.294 -217.361.398
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -66.575 -1.352.115
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
426.849 5.876.026
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
426.849 5.876.026
Alınan Faiz
1.980.753 7.323.754
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.751.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.722.012 212.093.853
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.785.638 46.376.868
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.785.638 46.376.868
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
199.994.352 277.039.879
Kredilerden Nakit Girişleri
199.994.352 277.039.879
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-257.863.275 -79.348.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-257.863.275 -79.348.633
Ödenen Faiz
-41.638.727 -31.974.261
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.955.736 30.905.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.955.736 30.905.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.808.370 126.730.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.764.106 157.636.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 85.764.106 62.808.370
Finansal Yatırımlar
12 7.042.192
Ticari Alacaklar
236.971.119 246.066.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 236.971.119 246.066.030
Diğer Alacaklar
2.398.181 699.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.398.181 699.000
Stoklar
8 104.353.890 61.179.958
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.118.208 8.015.584
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.800.569 720.112
Diğer Dönen Varlıklar
33.067.634 21.812.393
ARA TOPLAM
476.473.707 408.343.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
476.473.707 408.343.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 10.000 1.545.270
Diğer Alacaklar
1.092.181 1.316.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.092.181 1.316.631
Maddi Duran Varlıklar
10 1.815.677.264 1.632.102.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 150.123.008 153.634.150
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.218.550 3.623.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 58.215.671 18.211.022
Diğer Duran Varlıklar
15.413.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.028.336.674 1.825.847.135
TOPLAM VARLIKLAR
2.504.810.381 2.234.190.774
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 26.491.136
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 305.351.631 205.605.776
Ticari Borçlar
295.786.510 232.686.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 295.786.510 232.686.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.366.636 5.831.279
Diğer Borçlar
1.907.095 6.477.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 311.494 311.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.595.601 6.165.628
Ertelenmiş Gelirler
9 3.529.406 1.583.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
192.195 245.288
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.373.526 2.370.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.373.526 2.370.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.288.219 4.086.544
ARA TOPLAM
651.286.354 458.886.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
651.286.354 458.886.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 894.780.141 720.977.693
Ertelenmiş Gelirler
818.667
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.483.333 35.642.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 29.450.602 28.074.969
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.032.731 7.567.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 32.080.059 33.306.438
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
966.162.200 789.926.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.617.448.554 1.248.813.440
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
773.180.286 872.524.366
Ödenmiş Sermaye
15 180.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
414.213 285.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
342.258.119 341.002.555
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
342.258.119 341.002.555
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
341.386.870 341.386.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
871.249 -384.315
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
220.887.869 332.693.575
Net Dönem Karı veya Zararı
-100.728.680 -11.805.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
114.181.541 112.852.968
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
887.361.827 985.377.334
TOPLAM KAYNAKLAR
2.504.810.381 2.234.190.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 771.642.957 482.366.351 293.630.878 162.840.795
Satışların Maliyeti
16 -542.717.939 -408.028.801 -209.671.455 -126.254.179
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
228.925.018 74.337.550 83.959.423 36.586.616
BRÜT KAR (ZARAR)
228.925.018 74.337.550 83.959.423 36.586.616
Genel Yönetim Giderleri
-34.661.738 -27.723.558 -11.339.095 -7.332.785
Pazarlama Giderleri
-29.987.804 -16.759.695 -16.162.212 -6.661.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.689.252 28.198.663 -285.107 6.555.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.401.922 -40.751.451 -6.826.765 -8.670.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.562.806 17.301.509 49.346.244 20.478.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.084.105 10.491.030 1.083.399 4.005.349
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.646.911 27.792.539 50.429.643 24.483.553
Finansman Gelirleri
32.584.325 28.164.679 31.497.967 3.396.842
Finansman Giderleri
-367.303.345 -79.536.901 -295.163.178 -27.125.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-168.072.109 -23.579.683 -213.235.568 755.142
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.403.540 4.718.472 41.756.151 173.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.076.724 -5.429.157 2.264.950 -1.937.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 41.480.264 10.147.629 39.491.201 2.111.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-134.668.569 -18.861.211 -171.479.417 928.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
-134.668.569 -18.861.211 -171.479.417 928.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-33.939.889 -7.185.332 -36.247.382 -1.355.885
Ana Ortaklık Payları
-100.728.680 -11.675.879 -135.232.035 2.284.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 -0,57060000 -0,06610000 -0,76600000 0,01290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
996.940 -326.708 -575.771 220.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.246.175 -408.385 -719.714 275.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-249.235 81.677 143.943 -55.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-249.235 81.677 143.943 -55.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
996.940 -326.708 -575.771 220.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.671.629 -19.187.919 -172.055.188 1.149.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-34.198.513 -7.173.766 -36.232.477 -1.386.252
Ana Ortaklık Payları
-99.473.116 -12.014.153 -135.822.711 2.535.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719278


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.072 Değişim: 0,00% Hacim : 7.320 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.309 13.09.2019 Yüksek 103.258
Açılış: 102.707
5,7343 Değişim: 0,84%
Düşük 5,7034 16.09.2019 Yüksek 5,7388
Açılış: 5,7034
6,3491 Değişim: 0,87%
Düşük 6,3156 16.09.2019 Yüksek 6,3607
Açılış: 6,3156
277,32 Değişim: 1,90%
Düşük 272,96 16.09.2019 Yüksek 278,81
Açılış: 272,96
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.