***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:44

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 490.579 490.579 490.579 44.783.481 325.903.353 7.311.990 333.215.343 544.049.117 59.214.901 603.264.018
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.311.990 -7.311.990 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.112 52.112 52.112 -20.403.149 -20.403.149 -20.351.037 -4.975.669 -25.326.706
Dönem Karı (Zararı)
-20.403.149 -20.403.149 -20.403.149 -4.979.693 -25.382.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.112 52.112 52.112 52.112 4.024 56.136
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 542.691 542.691 542.691 44.783.481 333.215.343 -20.403.149 312.812.194 523.698.080 54.239.232 577.937.312
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 -384.315 341.002.555 341.002.555 44.789.051 332.693.575 -11.805.706 320.887.869 872.524.366 112.852.968 985.377.334
Transferler
-11.805.706 11.805.706 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-468.465 -468.465 -468.465 18.206.823 18.206.823 17.738.358 -882.134 16.856.224
Dönem Karı (Zararı)
18.206.823 18.206.823 18.206.823 -623.512 17.583.311
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-468.465 -468.465 -468.465 -468.465 -258.622 -727.087
Sermaye Arttırımı
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 -852.780 340.534.090 340.534.090 44.789.051 320.887.869 18.206.823 339.094.692 890.262.724 111.970.834 1.002.233.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.302.178 -693.354
Dönem Karı (Zararı)
17.583.311 -25.382.842
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.583.311 -25.382.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.817.465 34.816.364
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 11.511.834 10.702.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-57.410 148.955
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -57.410 148.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.265.440 2.592.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.056.203 2.213.411
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 85.048
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 209.237 294.512
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.249.374 25.908.130
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-670.601 -2.467.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.559.719 29.502.338
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-6.599.154 -6.316.089
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8.959.410 5.188.905
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.905.190 -5.539.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.840.793
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.840.793
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.996.764 -5.696.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.727 -140.191
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-53.727 -140.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.160.695 -2.171.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.811.715 -4.850.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.463 -5.089.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-322.463 -5.089.884
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.665.912 7.986.126
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.306.197 -6.681.007
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.000.121 20.255.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.684.530 2.375.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.238 -6.193.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
73.238 -6.193.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.187.945 -9.974.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.356.460 -14.626.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.831.485 4.651.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.240.081 7.262.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.121.640 -1.390.951
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.840.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.816.263 -724.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.476.582 -77.117.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.211 1.011.929
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.211 1.011.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.021.864 -73.144.368
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.021.864 -71.880.425
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.263.943
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.687.470 -7.452.035
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
1.687.470 -7.452.035
Alınan Faiz
670.601 2.467.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.596.680 132.130.306
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.757.646 194.430.420
Kredilerden Nakit Girişleri
73.757.646 194.430.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.456.743 -30.184.425
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.456.743 -30.184.425
Ödenen Faiz
-22.897.583 -32.115.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.771.084 54.319.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.771.084 54.319.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 62.808.370 126.730.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.037.286 181.050.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.332.449 62.808.370
Finansal Yatırımlar
4 4.286.096 7.042.192
Ticari Alacaklar
261.975.745 246.066.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 261.975.745 246.066.030
Diğer Alacaklar
1.171.782 699.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.171.782 699.000
Stoklar
9 64.845.870 61.179.958
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.781.758 8.015.584
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
538.693 720.112
Diğer Dönen Varlıklar
28.756.178 21.812.393
ARA TOPLAM
382.688.571 408.343.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
382.688.571 408.343.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.664.882 1.545.270
Diğer Alacaklar
1.166.312 1.316.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.166.312 1.316.631
Maddi Duran Varlıklar
11 1.716.467.732 1.632.102.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12, 13 152.439.289 153.634.150
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.476.126 3.623.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 20.118.148 18.211.022
Diğer Duran Varlıklar
15.413.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.893.332.489 1.825.847.135
TOPLAM VARLIKLAR
2.276.021.060 2.234.190.774
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 199.671.520 205.605.776
Ticari Borçlar
228.388.463 232.686.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 228.388.463 232.686.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 9.166.046 5.831.279
Diğer Borçlar
6.550.358 6.477.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 311.494 311.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.238.864 6.165.628
Ertelenmiş Gelirler
10 7.164.787 1.583.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.491.965 245.288
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.370.926 2.370.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.370.926 2.370.926
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.764.845 4.086.544
ARA TOPLAM
466.568.910 458.886.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
466.568.910 458.886.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 736.894.596 720.977.693
Uzun Vadeli Karşılıklar
37.786.547 35.642.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 30.009.532 28.074.969
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.777.015 7.567.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 32.537.449 33.306.438
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
807.218.592 789.926.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.273.787.502 1.248.813.440
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
890.262.724 872.524.366
Ödenmiş Sermaye
17 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
285.177 285.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
340.534.090 341.002.555
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
340.534.090 341.002.555
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
341.386.870 341.386.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-852.780 -384.315
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.789.051
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
320.887.869 332.693.575
Net Dönem Karı veya Zararı
18.206.823 -11.805.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
111.970.834 112.852.968
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.002.233.558 985.377.334
TOPLAM KAYNAKLAR
2.276.021.060 2.234.190.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 221.507.673 151.320.538
Satışların Maliyeti
18 -153.615.018 -142.387.063
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.892.655 8.933.475
BRÜT KAR (ZARAR)
67.892.655 8.933.475
Genel Yönetim Giderleri
-11.882.842 -9.273.182
Pazarlama Giderleri
-4.028.555 -4.984.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.267.081 15.458.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.700.985 -17.634.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.547.354 -7.499.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
724.328 2.467.024
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.271.682 -5.032.412
Finansman Gelirleri
737.356 20.158.277
Finansman Giderleri
-38.428.963 -46.205.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.580.075 -31.079.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.996.764 5.696.917
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.491.107 -720.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.494.343 6.417.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.583.311 -25.382.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.583.311 -25.382.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-623.512 -4.979.693
Ana Ortaklık Payları
20 18.206.823 -20.403.149
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,23790000 -0,26620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-727.087 56.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-908.859 70.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
181.772 -14.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
181.772 -14.034
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-727.087 56.136
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.856.224 -25.326.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-882.134 -4.975.669
Ana Ortaklık Payları
17.738.358 -20.351.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682887


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.