KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 23:26
KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.959.132 2.801.115
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
759.600 2.278.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
759.600 2.278.800
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
949.500 2.848.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-189.900 -569.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-189.900 -569.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.199.532 5.079.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.800.000 -15.187 11.734.968 3.137.694 8.597.274 -6.131.624 -6.131.624 34.388.157
Yeni Bakiye
28.800.000 -15.187 11.734.968 3.137.694 8.597.274 -6.131.624 -6.131.624 34.388.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.278.800 2.278.800
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20 0
Dönem Net Karı (Zararı)
2.801.115 2.801.115 2.801.115
Kar Dağıtımı
-6.131.624 -6.131.624 6.131.624 6.131.624
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-6.131.624 -6.131.624 6.131.624 6.131.624
Dönem Sonu Bakiyeler
20 28.800.000 2.263.613 5.603.344 3.137.694 2.465.650 2.801.115 2.801.115 39.468.072
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.800.000 2.263.613 5.603.344 3.137.694 2.465.650 2.801.115 2.801.115 39.468.072
Yeni Bakiye
28.800.000 2.263.613 5.603.344 3.137.694 2.465.650 2.801.115 2.801.115 39.468.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
742.193 742.193
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20 2.661.062 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.959.132 -1.959.132 -1.959.132
Dönem Net Karı (Zararı)
-2.801.115 -2.801.115 0
Kar Dağıtımı
2.801.115 140.053 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.801.115 -2.801.115 -2.801.115
Diğer
140.053 -140.053
Dönem Sonu Bakiyeler
20 28.800.000 3.005.806 8.404.459 3.277.747 5.126.712 -1.959.132 -1.959.132 38.251.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-303.675 14.076.111
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
23.625.436 28.087.244
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-15.848.547 -18.421.522
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.892.591 4.348.963
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.584.519 6.529.067
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.224.218 3.167.072
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.534.370 -5.391.024
Ödenen Vergiler
-157.423 -176.615
Diğer
-15.090.099 -4.067.074
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-19.901.444 41.169.080
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-10.175.321 19.381.231
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-404.849 -443.416
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-3.416 -43.521
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-9.871.589 25.267.726
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
553.731 -2.992.940
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-20.205.119 55.245.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-101.293 -20.472
Diğer
-88.890 -13.799
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-190.183 -34.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
17.244.205 -50.707.507
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
3.220.100 -4.523.994
Diğer
-17.407
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
20.446.898 -55.231.501
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
51.596 -20.581
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.298 134.879
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (m) 165.894 114.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.455.507 29.656.825
FAKTORİNG GELİRLERİ
21 27.455.507 29.656.825
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
23.135.024 24.741.160
İskontolu
22.174.691 10.895.137
Diğer
960.333 13.846.023
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.320.483 4.915.665
İskontolu
4.152.934 2.138.619
Diğer
167.549 2.777.046
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
24 -16.241.853 -16.931.517
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.618.334 -4.819.276
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-3.377.079 -4.778.474
Finansal Kiralama Giderleri
-1.797.613 -1.575.736
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.246.189 -4.932.493
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.202.638 -825.538
BRÜT KAR (ZARAR)
11.213.654 12.725.308
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -8.553.782 -9.514.159
Personel Giderleri
-5.216.980 -5.944.752
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.538.518 -2.785.237
Diğer
-798.284 -784.170
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.659.872 3.211.149
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
23 8.559.191 12.676.326
Bankalardan Alınan Faizler
6.453 184.144
Kambiyo İşlemleri Karı
4.459.206 2.371.280
Diğer
4.093.532 10.120.902
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
25 -1.871.437 -4.545.208
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -11.434.631 -7.068.799
Kambiyo İşlemleri Zararı
-11.434.631 -7.068.799
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.087.005 4.273.468
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.087.005 4.273.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 127.873 -1.472.353
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.472.353
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
127.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-1.959.132 2.801.115
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.959.132 2.801.115
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
-1.959.132 2.801.115
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 2.030 0 2.030 1.447 1.447
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0
BANKALAR
4 163.831 33 163.864 112.851 112.851
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 109.407.330 0 109.407.330 102.571.810 102.571.810
İskontolu Faktoring Alacakları
105.403.888 0 105.403.888 96.523.934 96.523.934
Yurt İçi
109.240.384 0 109.240.384 99.870.018 99.870.018
Yurt Dışı
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-3.836.496 0 -3.836.496 -3.346.084 -3.346.084
Diğer Faktoring Alacakları
4.003.442 0 4.003.442 6.047.876 6.047.876
Yurt İçi
4.003.442 0 4.003.442 6.047.876 6.047.876
Yurt Dışı
0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
13 3.328.118 5.658 3.333.776 2.100.532 5.279 2.105.811
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 2.450.357 0 2.450.357 2.696.623 2.696.623
Takipteki Faktoring Alacakları
30.191.996 0 30.191.996 29.762.773 29.762.773
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-27.741.639 0 -27.741.639 -27.066.150 -27.066.150
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 53.807.239 0 53.807.239 51.290.769 51.290.769
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 48.935 0 48.935 106.934 106.934
Şerefiye
0 0 0 0 0
Diğer
48.935 0 48.935 106.934 106.934
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
10 676.305 0 676.305 1.304.408 1.304.408
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 35.539 0 35.539 34.571 34.571
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 690.714 0 690.714 752.741 752.741
DİĞER AKTİFLER
13 80.656 0 80.656 85.770 85.770
ARA TOPLAM
170.691.054 5.691 170.696.745 161.058.456 5.279 161.063.735
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
11 1.025.000 0 1.025.000 1.025.000 1.025.000
Satış Amaçlı
1.025.000 0 1.025.000 1.025.000 1.025.000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
AKTİF TOPLAMI
171.716.054 5.691 171.721.745 162.083.456 5.279 162.088.735
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
ALINAN KREDİLER
14 77.332.039 0 77.332.039 86.810.321 86.810.321
FAKTORİNG BORÇLARI
6 253.634 0 253.634 257.050 257.050
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 0 37.154.938 37.154.938 0 33.934.838 33.934.838
Finansal Kiralama Borçları
0 44.381.059 44.381.059 0 41.491.920 41.491.920
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -7.226.121 -7.226.121 0 -7.557.082 -7.557.082
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 17.244.205 0 17.244.205 0 0 0
Bonolar
17.244.205 0 17.244.205 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
17 697.788 82.604 780.392 762.306 15.053 777.359
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18 354.644 0 354.644 409.964 409.964
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
19 350.760 0 350.760 431.131 431.131
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
350.760 0 350.760 431.131 431.131
Diğer Karşılıklar
0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
12 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0
ARA TOPLAM
96.233.070 37.237.542 133.470.612 88.670.772 33.949.891 122.620.663
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
20 38.251.133 0 38.251.133 39.468.072 39.468.072
Ödenmiş Sermaye
28.800.000 0 28.800.000 28.800.000 28.800.000
Sermaye Yedekleri
3.005.806 0 3.005.806 2.263.613 2.263.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
3.005.806 0 3.005.806 2.263.613 2.263.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
8.404.459 0 8.404.459 5.603.344 5.603.344
Yasal Yedekler
3.277.747 0 3.277.747 3.137.694 3.137.694
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.126.712 0 5.126.712 2.465.650 2.465.650
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
-1.959.132 0 -1.959.132 2.801.115 2.801.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.959.132 0 -1.959.132 2.801.115 2.801.115
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
PASİF TOPLAMI
134.484.203 37.237.542 171.721.745 128.138.844 33.949.891 162.088.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
16.558.205 0 16.558.205 18.235.887 18.235.887
ALINAN TEMİNATLAR
28 5.376.341.511 0 5.376.341.511 4.057.472.703 4.057.472.703
VERİLEN TEMİNATLAR
28 17.854.700 44.348.794 62.203.494 4.331.146 41.520.808 45.851.954
TAAHHÜTLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
EMANET KIYMETLER
28 227.893.792 7.358.351 235.252.143 194.642.100 10.106.991 204.749.091
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.638.648.208 51.707.145 5.690.355.353 4.274.681.836 51.627.799 4.326.309.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665200


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.