KAP ***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 19:42

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 -73.294 -73.294 -73.294 -537.120 -537.120 -537.120 13.681.039 61.423.756 19.441.281 80.865.037 232.510.293 232.510.293
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.369.443 18.071.838 -19.441.281 -1.369.443 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
206.348 206.348 206.348 1.774.828 1.774.828 1.774.828 -17.265.003 -17.265.003 -15.283.827 -15.283.827
Dönem Karı (Zararı)
-17.265.003 -17.265.003 -17.265.003 -17.265.003
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
206.348 206.348 206.348 1.774.828 1.774.828 1.774.828 1.981.176 1.981.176
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-65.954 -65.954 -65.954
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 -65.954 133.054 133.054 133.054 1.237.708 1.237.708 1.237.708 15.050.482 79.495.594 -17.265.003 62.230.591 217.160.512 217.160.512
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
78.750.000 59.824.631 -65.954 133.054 133.054 133.054 1.237.708 1.237.708 1.237.708 15.050.482 79.495.594 -17.265.003 62.230.591 217.160.512 217.160.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.127.393 -22.392.396 17.265.003 -5.127.393 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.547.395 -396.344 57.151.051 57.151.051 10.181.911 10.181.911 10.181.911 -31.523.149 -31.523.149 35.809.813 35.809.813
Dönem Karı (Zararı)
-31.523.149 -31.523.149 -31.523.149 -31.523.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.547.395 -396.344 57.151.051 57.151.051 10.181.911 10.181.911 10.181.911 67.332.962 67.332.962
Sermaye Arttırımı
181.250.000 381.989 181.631.989 181.631.989
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-70.617 -70.617 -70.617
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
260.000.000 59.824.631 -136.571 381.989 57.547.395 -263.290 57.284.105 57.284.105 11.419.619 11.419.619 11.419.619 20.177.875 57.103.198 -31.523.149 25.580.049 434.531.697 434.531.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.604.952 33.182.649
Dönem Karı (Zararı)
-31.523.149 -17.265.003
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-31.523.149 -17.265.003
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.756.767 50.514.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 12.133.323 9.604.159
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.179.709
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.179.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.723.019 2.311.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.413.587 2.107.919
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 309.432 203.766
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-284.330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
94.694 2.383.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.769.710 -1.696.817
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 4.363.600 5.091.334
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -4.045.682 -2.787.235
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 2.546.486 1.775.817
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.459.702 29.913.259
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.720.993
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 3.720.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 5.110.586 5.736.604
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -7.697.379 -2.813.164
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.246.887 -46.890
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.246.887 -46.890
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.696.341 6.783.036
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.822.671 -2.894.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.623 -1.875.911
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-161.074 -1.887.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.549 11.707
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.238.574 -3.173.988
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
79.006 704.962
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.153.240 20.803.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
239.357 228.230
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
580.028 -7.102.439
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.037.617
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
580.028 -17.140.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.491.104 93.221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.491.575 64.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
471 28.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.462.723 40.032.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.258.096 -867.453
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -1.342.120 -3.399.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 1.457.987 -2.582.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-277.776.252 -261.634.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.535.356 68.311
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.535.356 68.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-335.793.212 -221.500.297
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -335.793.212 -221.498.178
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.119
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.800
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 53.711.894 -42.195.268
Alınan Temettüler
284.330
Alınan Faiz
21 2.769.710 1.681.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.054.241 159.681.012
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.631.989
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.631.989
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-70.617 -65.954
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.617 -65.954
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.139.341 179.280.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 126.139.341 179.280.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.723.662 -10.900.017
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -39.723.662 -10.900.017
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
15.607.250
Ödenen Faiz
6 -33.530.060 -8.633.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.326.963 -68.771.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.326.963 -68.771.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.098.618 118.854.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.771.655 50.082.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.771.655 50.098.618
Finansal Yatırımlar
4 7.042.192
Ticari Alacaklar
61.563.349 26.869.075
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26, 7 25.779.929 12.756.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 35.783.420 14.112.727
Diğer Alacaklar
348.059 154.746
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 176.114 15.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 171.945 139.706
Stoklar
9 26.170.606 22.932.032
Peşin Ödenmiş Giderler
10 932.200 1.011.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 430.795 1.888.782
Diğer Dönen Varlıklar
15 14.684.344
ARA TOPLAM
114.943.200 102.954.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.943.200 102.954.459
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 33.918.105 21.665.034
Diğer Alacaklar
324.363 322.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 324.363 322.053
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 39.776.469 44.887.055
Maddi Duran Varlıklar
11 864.454.931 411.479.030
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 498.866 546.361
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.734.680 56.446.574
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 94.570
Diğer Duran Varlıklar
15 15.413.981 17.184.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
957.215.965 552.530.319
TOPLAM VARLIKLAR
1.072.159.165 655.484.778
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 70.170.726 31.132.826
Ticari Borçlar
87.292.896 55.356.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 9.044.848 11.121.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 78.248.048 44.234.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.534.953 1.295.596
Diğer Borçlar
18.878.494 2.195.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 16.690.250 1.083.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.188.244 1.112.786
Türev Araçlar
27 3.720.993
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.342.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.342.120
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 629.139 628.669
ARA TOPLAM
178.506.208 95.672.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.506.208 95.672.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 446.006.435 331.230.193
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.114.825 10.649.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 10.212.677 8.057.186
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.902.148 2.592.716
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 771.850
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.121.260 342.651.945
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
637.627.468 438.324.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
434.531.697 217.160.512
Ödenmiş Sermaye
16 260.000.000 78.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-136.571 -65.954
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
381.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.284.105 133.054
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.284.105 133.054
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-263.290 133.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.419.619 1.237.708
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.419.619 1.237.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
11.419.619 1.237.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 15.050.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
57.103.198 79.495.594
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.523.149 -17.265.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
434.531.697 217.160.512
TOPLAM KAYNAKLAR
1.072.159.165 655.484.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 133.873.185 119.537.146
Satışların Maliyeti
17 -117.536.996 -95.285.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.336.189 24.251.205
BRÜT KAR (ZARAR)
16.336.189 24.251.205
Genel Yönetim Giderleri
18 -12.168.179 -11.148.220
Pazarlama Giderleri
18 -3.983.198 -5.580.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.917.424 17.763.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.102.420 -6.819.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.999.816 18.465.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 4.016.597 2.028.037
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.179.709
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -5.110.586 -5.736.604
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
726.118 14.756.860
Finansman Gelirleri
22 6.588.514 8.614.965
Finansman Giderleri
23 -46.535.160 -43.449.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.220.528 -20.078.167
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.697.379 2.813.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -530.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 7.697.379 3.343.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.523.149 -17.265.003
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.523.149 -17.265.003
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.523.149 -17.265.003
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Zarar 25 -0,26610000 -0,21920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.151.051 206.348
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 63.941.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -495.430 257.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.295.069 -51.587
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -6.394.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 99.086 -51.587
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.181.911 1.774.828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.717.801 1.868.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 10.717.801 1.868.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-535.890 -93.412
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
24 -535.890 -93.412
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.332.962 1.981.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.809.813 -15.283.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.809.813 -15.283.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664991


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7830 Değişim: -0,73%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4553 Değişim: -0,51%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,28 Değişim: -0,78%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.