KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 19:54
KAP ***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -72.547 252.843 -33.597.090 -6.560.891 42.520.774 5.721 42.526.495
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-26.602 -26.602 -26.602
Transferler
27 -6.587.493 6.587.493
Dönem Karı (Zararı)
27 -7.684.505 -7.684.505 -7.684.505
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-150.553 -150.553 -150.553
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
476 476
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -223.100 252.843 -40.184.583 -7.684.505 34.659.114 6.197 34.665.311
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -223.100 252.843 -40.184.583 -7.684.505 34.659.114 6.197 34.665.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.018.241 -1.018.241 -1.018.241
Transferler
27 -7.684.505 7.684.505
Dönem Karı (Zararı)
27 -4.440.705 -4.440.705 -4.440.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.392 -134.392 -134.392
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
518 518
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.091.204 5.091.204 5.091.204
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 50.133.371 -357.492 252.843 -47.869.088 -440.705 34.156.980 6.715 34.163.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.626.657 -2.014.724
Dönem Karı (Zararı)
-4.440.187 -7.684.029
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.440.187 -7.684.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.642.965 3.930.676
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 , 19 105.132 242.305
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
579.994 12.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 29 -189.285 12.803
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
769.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.186.049 1.233.774
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -1.255
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.186.049 1.235.029
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.758.966 3.868.335
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
32 -14 -27
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.869.141 -1.233.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.242 -166.898
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -94.242 -166.898
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.779 -26.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-684.205 1.784.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.365.307 1.585.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.513 4.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.362.794 1.581.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
435.990 -25.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
435.990 -25.302
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.274.503 2.364.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.946.203 -414.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.470.341 -19.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-475.862 -395.408
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.083.188 -1.725.462
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -2.064.167
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.083.188 338.705
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.481.427 -1.968.960
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-145.230 -45.764
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
90.201 152.016
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.586 237.529
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.586 237.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.399 -86.795
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.399 -86.795
Alınan Temettüler
14 27
Alınan Faiz
0 1.255
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.483.334 2.072.995
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.068.277 14.605.920
Kredilerden Nakit Girişleri
9.068.277 14.605.920
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.398.894 -11.520.512
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.398.894 -11.520.512
Ödenen Faiz
-2.186.049 -1.012.413
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.122 210.287
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.122 210.287
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.712 52.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
209.590 262.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 209.590 262.712
Ticari Alacaklar
10 4.436.281 2.835.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 2.513 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.433.768 2.835.433
Diğer Alacaklar
12 7.746 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.746 0
Stoklar
13 372.827 4.647.330
Peşin Ödenmiş Giderler
22 39.778 155.953
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 39.778 155.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 19.709 17.953
Diğer Dönen Varlıklar
26 816.692 1.138.263
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 816.692 1.138.263
ARA TOPLAM
5.902.623 9.057.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.902.623 9.057.644
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Diğer Alacaklar
12 2.151 14.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.151 14.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
69.317.886 64.305.803
Arazi ve Arsalar
18 69.026.000 63.934.796
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 3.591 3.709
Binalar
18 185.603 194.912
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 5.276 6.062
Taşıtlar
18 0 3.759
Mobilya ve Demirbaşlar
18 97.416 162.565
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 106.612 128.569
Şerefiye
20 0 0
Diğer Haklar
19 106.612 128.569
Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.905.581 64.928.021
TOPLAM VARLIKLAR
75.808.204 73.985.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.525.388 1.388.090
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.525.388 1.388.090
Banka Kredileri
8 10.525.388 1.388.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.685.499 4.186.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.685.499 4.186.412
Banka Kredileri
8 4.685.499 4.186.412
Ticari Borçlar
10 186.421 2.132.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 , 37 2.738 1.473.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 183.683 659.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 39.876 278.378
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
198.496 1.005.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22 198.496 1.005.300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 23.779
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 243.085 249.882
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 243.085 249.882
ARA TOPLAM
15.878.765 9.264.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.878.765 9.264.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.722.277 20.930.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.722.277 20.930.314
Banka Kredileri
8 17.722.277 20.930.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 137.304 334.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 137.304 334.914
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 7.906.163 8.790.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.765.744 30.055.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.644.509 39.320.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.156.980 34.659.114
Ödenmiş Sermaye
27 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
27 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 49.775.879 45.837.308
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27,35 50.133.371 46.060.408
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27,35 -357.492 -223.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 252.843 252.843
Yasal Yedekler
27 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -47.869.088 -40.184.583
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -4.440.705 -7.684.505
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 6.715 6.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.163.695 34.665.311
TOPLAM KAYNAKLAR
75.808.204 73.985.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 13.867.630 15.273.580
Satışların Maliyeti
28 -11.824.513 -12.030.367
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.043.117 3.243.213
BRÜT KAR (ZARAR)
2.043.117 3.243.213
Genel Yönetim Giderleri
29 -849.930 -903.087
Pazarlama Giderleri
29 -2.924.954 -3.847.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 468.928 676.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -818.103 -2.170.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.080.942 -3.000.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 14 166.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.080.928 -2.833.702
Finansman Gelirleri
33 4.399.323 2.078.958
Finansman Giderleri
33 -8.627.723 -8.138.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.309.328 -8.893.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.869.141 1.209.238
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -23.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.869.141 1.233.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.440.187 -7.684.029
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.440.187 -7.684.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
518 476
Ana Ortaklık Payları
-4.440.705 -7.684.505
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,27013000 -0,46747700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.938.570 -150.553
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 5.091.204 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 , 35 -167.991 -188.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-984.643 37.638
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.018.241
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
35 33.598 37.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.938.570 -150.553
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-501.617 -7.834.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
518 476
Ana Ortaklık Payları
-502.135 -7.835.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667922


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.