KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:13
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 53.082.328 46.905.820 20.772.896 16.676.469
Satışların Maliyeti
18 -40.783.583 -35.284.602 -15.658.479 -13.258.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.298.745 11.621.218 5.114.417 3.418.240
BRÜT KAR (ZARAR)
12.298.745 11.621.218 5.114.417 3.418.240
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.642.797 -3.464.883 -2.206.612 -1.122.408
Pazarlama Giderleri
19 -5.459.507 -5.585.406 -2.293.074 -1.842.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.477.603 1.425.510 4.890.462 497.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.078.673 -662.549 -1.157.180 300.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.595.371 3.333.890 4.348.013 1.250.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 162.803 275.401 50.316 127.184
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -180.668 -156.268
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.758.174 3.428.623 4.398.329 1.221.297
Finansman Gelirleri
23 80.248 57.781 20.102 36.494
Finansman Giderleri
23 -6.128.024 -2.091.252 -3.628.896 -662.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
710.398 1.395.152 789.535 594.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-965.675 -324.872 -665.471 -154.841
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -985.180 -373.970 -668.363 -110.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 19.505 49.098 2.892 -44.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-255.277 1.070.280 124.064 440.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
-255.277 1.070.280 124.064 440.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-466.512 -215.678
Ana Ortaklık Payları
211.235 1.070.280 339.742 440.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.840.554 45.090 -33.194 378.011 -1.913.602 520.381 23.749.610 23.749.610
Transferler
-120.531 45.276 595.636 -520.381
Dönem Karı (Zararı)
1.070.280 1.070.280 1.070.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 126.587 -1.629 124.958 124.958
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.720.023 171.677 -34.823 423.287 -1.317.966 1.070.280 24.944.848 24.944.848
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -60.739 -60.739 -60.739
Transferler
-60.266 2.081.271 2.021.005
Dönem Karı (Zararı)
211.235 211.235 -466.512 -255.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -155.030 890.627 735.597 735.597
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
273.330 273.330
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.639.669 -68.214 905.449 423.287 722.654 211.235 26.746.450 -193.182 26.553.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.495.839 5.275.890
Dönem Karı (Zararı)
-255.277 1.070.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.777.643 2.329.404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.058.765 1.028.434
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.914 -82.095
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 17.914 -82.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-50.695 125.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -50.695 125.939
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
812.997 939.043
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 -8.107 -6.789
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 965.675 324.872
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.584.013 2.316.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.127.599 -166.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -3.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.124.059 -166.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -824.032 588.171
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.901 31.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-808.131 556.873
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 409.774 730.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
441.552 1.094.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 441.552 1.094.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-483.708 69.692
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -483.708 69.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.061.647 5.716.557
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-434.192 -440.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.476.576 -459.513
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-409.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 18.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -3.229.384 -560.407
Alınan Faiz
22 143.897 100.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.706.464 -129.363
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 23.478.047 6.570.801
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -18.814.689 -5.660.227
Ödenen Faiz
23 -956.894 -1.039.937
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.265.951 4.687.014
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
890.627 -1.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-375.324 4.685.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.822.795 2.555.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.447.471 7.241.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-255.277 1.070.280 124.064 440.109
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
696.839 156.605 437.793 118.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -193.788 158.234 -97.411 114.736
Yabancı Para Çevrim Farkları
890.627 -1.629 535.204 3.538
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.758 -31.647 19.483 -22.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.758 -31.647 19.483 -22.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 38.758 -31.647 19.483 -22.947
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
735.597 124.958 457.276 95.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
480.320 1.195.238 581.340 535.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-466.512 -215.678
Ana Ortaklık Payları
946.832 1.195.238 797.018 535.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.447.471 7.822.795
Ticari Alacaklar
18.322.090 15.124.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 3.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.318.550 15.124.027
Diğer Alacaklar
20.596 5.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,26 15.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.695 5.500
Stoklar
9 6.270.071 6.679.845
Peşin Ödenmiş Giderler
159.125 683.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 159.125 683.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 22.065
Diğer Dönen Varlıklar
1.942.133 602.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.942.133 602.428
ARA TOPLAM
34.161.486 30.940.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.161.486 30.940.354
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.465 36.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 30.465 36.665
Maddi Duran Varlıklar
10 29.090.701 26.908.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 27.339 39.069
Peşin Ödenmiş Giderler
95.959 95.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 95.959 95.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 586.706 511.311
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.831.170 27.591.356
TOPLAM VARLIKLAR
63.992.656 58.531.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.788.351 4.479.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.788.351 4.479.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.137.123 5.299.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.137.123 5.299.254
Ticari Borçlar
11.309.443 10.709.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.309.443 10.709.749
Ertelenmiş Gelirler
59.675 1.267.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 59.675 1.267.465
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 659.026 130.103
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.013.436 972.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 984.835 943.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
210.116 210.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 210.116 210.372
ARA TOPLAM
28.177.170 23.068.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.177.170 23.068.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.458.493 7.941.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.458.493 7.941.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
353.892 210.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 353.892 210.799
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.449.833 1.449.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.262.218 9.602.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.439.388 32.671.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.746.450 25.860.357
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.571.455 8.786.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.571.455 8.786.751
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.639.669 8.699.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -68.214 86.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
905.449 14.822
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 905.449 14.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 423.287 423.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 722.654 -1.297.878
Net Dönem Karı veya Zararı
211.235 2.021.005
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-193.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.553.268 25.860.357
TOPLAM KAYNAKLAR
63.992.656 58.531.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718954


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
123.556 Değişim: 0,00% Hacim : 12.769 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 121.504 21.01.2020 Yüksek 123.804
Açılış: 121.887
5,9356 Değişim: 0,02%
Düşük 5,9273 22.01.2020 Yüksek 5,9404
Açılış: 5,9346
6,5790 Değişim: -0,04%
Düşük 6,5707 22.01.2020 Yüksek 6,5846
Açılış: 6,5814
296,04 Değişim: -0,48%
Düşük 295,91 22.01.2020 Yüksek 297,69
Açılış: 297,47
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.