***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:11

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 16.293.105 14.916.999
Satışların Maliyeti
18 -12.967.828 -10.889.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.325.277 4.027.872
BRÜT KAR (ZARAR)
3.325.277 4.027.872
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.271.760 -1.098.402
Pazarlama Giderleri
19 -1.369.938 -1.991.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.312.929 713.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.051.217 -767.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
945.291 884.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 52.920 24.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
998.211 909.888
Finansman Giderleri
23 -460.589 -470.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
537.622 439.413
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-139.246 -94.790
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-144.851 -125.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 5.605 30.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
398.376 344.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
398.376 344.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
398.376 344.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.840.554 45.090 -33.194 378.011 -1.913.602 520.381 23.749.610 23.749.610
Transferler
45.276 475.105 -520.381
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.668 -4.146 344.623 315.809
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.840.554 20.422 -37.340 423.287 -1.438.497 344.623 24.065.419 24.065.419
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357
Transferler
-20.089 2.041.094 -2.021.005
Dönem Karı (Zararı)
398.376 398.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 34.754 83.315 118.069
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.679.846 121.570 98.137 423.287 743.216 398.376 26.376.802 26.376.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
701.931 1.023.127
Dönem Karı (Zararı)
398.376 344.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
803.790 740.112
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 354.946 339.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.558 -10.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.558 -10.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
340.930 325.504
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.774 -9.774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
139.246 94.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-500.235 -61.608
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
297.946 -430.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,26 -240.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 538.199 -430.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -55.373 634.267
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.373 642.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 614.387 -201.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.005.890 107.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.005.890 107.380
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.305 -171.676
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -351.305 -171.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
701.931 1.023.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.496.227 -211.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -2.009.050 -51.921
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-409.995
Alınan Faiz
52.921 24.953
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-130.103 -184.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.266.016 -589.358
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 8.307.351 6.408.583
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -6.647.485 -6.647.485
Ödenen Faiz
23 -393.850 -350.456
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-528.280 222.080
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
83.315 -4.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-444.965 217.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.822.795 2.555.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.377.830 2.773.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
398.376 344.623
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.754 -24.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.442 -30.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.688 6.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.688 6.167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
83.315 -4.146
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.315 -4.146
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.069 -28.814
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
516.445 315.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
516.445 315.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.377.830 7.822.795
Ticari Alacaklar
14.922.749 15.124.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 240.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.682.496 15.124.027
Diğer Alacaklar
4.195 5.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.195 5.500
Stoklar
9 6.065.458 6.679.845
Peşin Ödenmiş Giderler
663.457 683.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 663.457 683.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 8.591 22.065
Diğer Dönen Varlıklar
689.177 602.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 689.177 602.428
ARA TOPLAM
29.731.457 30.940.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.731.457 30.940.354
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 409.995
Diğer Alacaklar
40.304 36.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.304 36.665
Maddi Duran Varlıklar
10 28.566.384 26.908.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 35.141 39.069
Peşin Ödenmiş Giderler
95.959 95.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 95.959 95.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 508.228 511.311
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.656.011 27.591.356
TOPLAM VARLIKLAR
59.387.468 58.531.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.561.946 4.479.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.561.946 4.479.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.148.345 5.299.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.148.345 5.299.254
Ticari Borçlar
9.774.753 10.709.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.774.753 10.709.749
Ertelenmiş Gelirler
1.009.961 1.267.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 1.009.961 1.267.465
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
144.851 130.103
Kısa Vadeli Karşılıklar
914.143 972.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 885.542 943.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
174.852 210.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 174.852 210.372
ARA TOPLAM
22.728.851 23.068.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.728.851 23.068.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.670.184 7.941.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.670.184 7.941.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
161.798 210.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 161.798 210.799
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.449.833 1.449.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.281.815 9.602.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.010.666 32.671.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.376.802 25.860.357
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.899.553 8.801.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.801.416 8.786.751
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.679.846 8.699.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 121.570 86.816
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 98.137 14.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 423.287 423.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 743.216 -1.297.878
Net Dönem Karı veya Zararı
25 398.376 2.021.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.376.802 25.860.357
TOPLAM KAYNAKLAR
59.387.468 58.531.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682430


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,00% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.695 21.02.2019 Yüksek 102.893
Açılış: 102.034
5,3265 Değişim: 0,15%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3279
Açılış: 5,31855
6,0431 Değişim: 0,04%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0495
Açılış: 6,0409
227,09 Değişim: 0,28%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 227,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.