KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 21:35

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 64.401.668 50.277.530
Satışların Maliyeti
17 -48.221.471 -37.919.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.180.197 12.358.279
BRÜT KAR (ZARAR)
16.180.197 12.358.279
Genel Yönetim Giderleri
-4.812.482 -4.209.154
Pazarlama Giderleri
-7.463.166 -5.588.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.186.990 1.076.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.212.649 -960.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.878.890 2.677.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 153.158 712.651
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -180.668 -438.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.851.380 2.951.296
Finansman Gelirleri
565.364 398.811
Finansman Giderleri
20 -1.857.800 -2.403.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.558.944 946.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-537.939 -426.513
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-493.732 -157.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -44.207 -269.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.021.005 520.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.021.005 520.381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.021.005 520.381
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 4.363.815 23.992 -17.187 347.020 -2.303.240 400.541 18.727.311 18.727.311
Transferler
-20.088 30.991 389.638 -400.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.496.827 21.098 -16.007 520.381 5.022.299 5.022.299
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.840.554 45.090 -33.194 378.011 -1.913.602 520.381 23.749.610 23.749.610
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.840.554 45.090 -33.194 378.011 -1.913.602 520.381 23.749.610 23.749.610
Transferler
-140.619 45.276 615.724 -520.381
Dönem Karı (Zararı)
2.021.005 2.021.005 2.021.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 41.726 48.016 89.742 89.742
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.450.804 3.155.309
Dönem Karı (Zararı)
2.021.005 520.381
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.725.343 3.136.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.382.816 1.512.635
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 143.878
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
112.670
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.208
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-172.628 72.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -172.628 72.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
979.705 966.790
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.489 14.344
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
537.939 426.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.704.456 -501.719
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.081.305 -1.592.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.081.305 -1.592.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 58.661 403.120
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
92.038 752.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.377 -349.342
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 314.169 611.335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.133.942 127.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.133.942 127.378
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.278.989 -50.913
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.278.989 -50.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.450.804 3.155.309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.092.502 -1.171.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.434 1.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -813.744 -1.479.031
Alınan Faiz
153.158 278.502
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-548.350 27.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.139.441 -2.075.053
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 19.619.087 24.740.299
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -19.625.665 -25.570.060
Ödenen Faiz
20 -1.132.863 -1.245.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.218.861 -90.999
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
48.016 -16.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.266.877 -107.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.555.918 2.662.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.822.795 2.555.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.021.005 520.381
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.158 4.759.874
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.733.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52.158 26.372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.584 -257.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.584 -257.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.432 -241.949
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
48.016 -16.007
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.742 4.501.918
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.110.747 5.022.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.110.747 5.022.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.822.795 2.555.918
Ticari Alacaklar
15.124.027 12.961.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.124.027 12.961.509
Diğer Alacaklar
5.500 92.038
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 92.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.500
Stoklar
8 6.679.845 6.994.014
Peşin Ödenmiş Giderler
683.694 441.412
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
683.694 441.412
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 22.065 55.152
Diğer Dönen Varlıklar
602.428 803.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 602.428 803.978
ARA TOPLAM
30.940.354 23.904.021
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.940.354 23.904.021
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
36.665 16.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 36.665 16.434
Maddi Duran Varlıklar
9 26.908.352 27.578.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 39.069 54.781
Peşin Ödenmiş Giderler
95.959 95.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 95.959 95.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 511.311 565.950
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.591.356 28.311.270
TOPLAM VARLIKLAR
58.531.710 52.215.291
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.479.567 7.676.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.479.567 7.676.878
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.299.254 2.803.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.299.254 2.803.238
Ticari Borçlar
10.709.749 7.497.083
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 10.709.749 7.497.083
Ertelenmiş Gelirler
1.267.465 470.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 1.267.465 470.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
130.103 184.721
Kısa Vadeli Karşılıklar
972.423 644.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 943.822 615.501
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 28.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
210.372 57.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 210.372 57.003
ARA TOPLAM
23.068.933 19.333.191
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.068.933 19.333.191
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.941.788 7.247.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.941.788 7.247.071
Uzun Vadeli Karşılıklar
210.799 435.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 210.799 435.586
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.449.833 1.449.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.602.420 9.132.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.671.353 28.465.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.860.357 23.749.610
Ödenmiş Sermaye
16 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.801.573 8.852.450
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.786.751 8.885.644
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 8.699.935 8.840.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 86.816 45.090
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 14.822 -33.194
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 423.287 378.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.297.878 -1.913.602
Net Dönem Karı veya Zararı
22 2.021.005 520.381
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.860.357 23.749.610
TOPLAM KAYNAKLAR
58.531.710 52.215.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668023


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8282 Değişim: -0,95%
Düşük 5,8148 17.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4898 Değişim: -0,45%
Düşük 6,4759 17.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
279,59 Değişim: -0,83%
Düşük 279,43 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.