KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:33

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 60.000.000 30.493.682 93.057.947 2.528.526 -90.443.620 -15.041.238 80.595.297 -5.270 80.590.027
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-3.000.000 1.650.000 -1.350.000 -1.350.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.000 -15.050.238 15.041.238 -9.000 -9.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.793.800 1.793.800 -529 1.793.271
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
27 17.288.314 -8.298.391 8.989.923 8.989.923
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-20.000 9.000 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.637.391 93.057.947 2.537.526 -105.493.858 1.793.300 90.020.020 -5.799 90.014.221
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 2.536.726 -105.493.056 -2.457.011 85.890.011 -5.262 85.884.749
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-3.173.439 -23.017.893 7.209.106 -3.099 -26.194.431 10.525 -26.183.906
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-9.666.117 2.457.011 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.246.060 -1.591 -14.247.651
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.246.060 0
Sermaye Arttırımı
42.711.686 42.711.686
Sermaye Azaltımı
27 42.711.686 0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.439 -29.534.484 93.057.947 9.745.832 -115.162.272 -14.246.060 88.161.205 3.672 88.164.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.944.904 17.474.369
Dönem Karı (Zararı)
-14.246.061 1.793.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.579.100 -323.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.845.360 2.208.522
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.481.782 1.428.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.186.803 682.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-644.402 366.655
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-644.402 366.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.083.163 -5.009.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.277.943 16.004.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.789.577 29.305.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.944 93.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.015.318 -1.368.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -977.279 -5.770.127
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-977.279 -5.770.127
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.993.736 -6.716.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.757 460.331
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.944.904 17.474.369
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.858.991 -603.951
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-1.359.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.858.991 755.049
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.858.991 755.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.728.063 -17.696.542
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.511.791 9.424.196
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.511.791 9.424.196
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.783.728 -27.120.738
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -4.783.728 -27.120.738
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
642.150 -826.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
642.150 -826.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 583.235 2.076.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.225.385 1.249.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.225.386 583.235
Ticari Alacaklar
6.971.287 13.989.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 10.171 6.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.961.116 13.982.939
Diğer Alacaklar
149.552 22.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.552 22.609
Stoklar
7 22.077.752 20.544.216
Diğer Dönen Varlıklar
934.239 3.808.804
ARA TOPLAM
31.358.216 38.948.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.358.216 38.948.557
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
38.923 38.923
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38.923 38.923
Maddi Duran Varlıklar
8 103.728.010 105.877.228
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 6.657.002 9.740.165
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.423.935 115.656.316
TOPLAM VARLIKLAR
141.782.151 154.604.873
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 20.368.780 24.139.957
Ticari Borçlar
5.943.317 6.920.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
43165 76.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.867.191 6.920.595
Diğer Borçlar
13.200.220 22.534.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.573.961 763.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.626.259 21.771.025
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.878
ARA TOPLAM
39.512.317 53.613.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.512.317 53.613.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.948.098 10.605.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.156.859 4.501.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5 14.104.957 15.106.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.617.274 68.720.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10 88.161.205 85.890.009
Ödenmiş Sermaye
10 120.000.000 77.288.314
Sermaye Düzeltme Farkları
10 30.493.681 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
-20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.173.439 -3.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-29.534.484 -6.516.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.057.947 93.057.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 93.057.947 93.057.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.745.832 2.536.726
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -115.162.272 -105.493.058
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.246.060 -2.457.011
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.672 -5.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.164.877 85.884.747
TOPLAM KAYNAKLAR
141.782.151 154.604.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 22.287.023 21.467.596 6.458.690 8.813.469
Satışların Maliyeti
11 -18.573.110 -19.679.055 -5.526.659 -7.175.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.713.913 1.788.541 932.031 1.637.913
BRÜT KAR (ZARAR)
3.713.913 1.788.541 932.031 1.637.913
Genel Yönetim Giderleri
-3.502.931 -3.213.274 -1.760.576 -859.267
Pazarlama Giderleri
-2.289.127 -1.834.201 -807.159 -594.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.681.470 13.260.323 2.809.374 1.318.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.419.432 -4.120.476 -785.688 -1.047.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.183.893 5.880.913 387.982 454.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.183.893 5.880.913 387.982 454.502
Finansman Gelirleri
2.972.003 3.746.922 63.781 591.203
Finansman Giderleri
-16.320.386 -12.843.919 -8.445.515 -2.684.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.164.490 -3.216.084 -7.993.752 -1.638.496
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.083.162 5.009.210 858.096 -45.353
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.083.162 5.009.210 858.829 -45.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.247.652 1.793.126 -7.135.656 -1.683.849
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.247.652 1.793.126 -7.135.656 -1.683.849
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.591 -674 -769 347
Ana Ortaklık Payları
-14.246.061 1.793.800 -7.134.887 -1.684.196
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.247.652 1.793.126 -7.135.656 -1.683.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.591 -674 -769 347
Ana Ortaklık Payları
-14.246.061 1.793.800 -7.134.887 -1.684.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718355


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7709 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7675 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,4005 Değişim: 0,01%
Düşük 6,3922 23.08.2019 Yüksek 6,4043
Açılış: 6,3997
277,82 Değişim: -0,05%
Düşük 277,79 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.