***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:27

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 60.000.000 30.493.682 93.057.947 2.528.526 -90.443.620 -15.041.238 80.595.297 -5.270 80.590.027
Transferler
-15.041.238 15.041.238
Dönem Karı (Zararı)
27 7.483.757 7.483.757 -237 7.483.520
Dönem Sonu Bakiyeler
27 60.000.000 30.493.682 93.057.947 2.528.526 -105.484.858 7.483.757 88.079.054 -5.507 88.073.547
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 2.536.726 -105.493.057 -2.457.011 85.890.010 -5.262 85.884.748
Transferler
-2.457.011 2.457.011
Dönem Karı (Zararı)
-2.498 974.520 972.022 7.340 979.362
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 600 -600
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
90.000 90.000 90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.425.991 93.057.947 2.536.126 -107.952.566 974.520 86.952.032 2.078 86.954.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.131.434 14.327.815
Dönem Karı (Zararı)
974.520 7.483.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
272.732 38.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 710.280 982.382
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30 1.189.279 1.485.395
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-31 74.650 645.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.489 1.733.288
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32-33 -5.489 1.733.288
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.695.988 -4.808.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13 884.182 6.805.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.222.222 15.233.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.222.222 15.233.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.812.058 535.298
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.449.510 100.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.764.489 -4.184.901
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.764.489 -4.184.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.936.140 -4.535.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 127.761 -342.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.131.434 14.327.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 208.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 208.070
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 208.070
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.304.220 -12.228.116
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.163 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 28.163
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.332.383 -12.228.116
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.786 2.307.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.786 2.307.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 583.235 2.076.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 410.449 4.383.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 410.448 583.235
Ticari Alacaklar
12.767.471 13.989.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.940 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.762.531 13.989.693
Diğer Alacaklar
11 149.551 22.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 149.551 22.609
Stoklar
13 21.804.446 20.544.216
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.833.767 3.808.804
ARA TOPLAM
36.965.683 38.948.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.965.683 38.948.557
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 38.923 38.923
Maddi Duran Varlıklar
18 105.166.947 105.877.228
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 11.436.155 9.740.166
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.642.025 115.656.317
TOPLAM VARLIKLAR
153.607.708 154.604.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 22.866.882 24.139.957
Ticari Borçlar
3.156.106 6.920.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.156.106 6.920.595
Diğer Borçlar
26.411.584 22.534.784
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 13.494.801 10.769.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 12.916.783 11.765.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 733 634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 17.878
ARA TOPLAM
52.435.305 53.613.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.435.305 53.613.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 9.540.256 10.605.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 4.678.037 4.501.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.218.293 15.106.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.653.598 68.720.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.952.032 85.890.010
Ödenmiş Sermaye
27 77.288.314 77.288.314
Sermaye Düzeltme Farkları
27 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -3.000.000 -3.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 -6.425.991 -6.516.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 93.057.947 93.057.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 93.057.947 93.057.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.536.126 2.536.726
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -107.952.566 -105.493.057
Net Dönem Karı veya Zararı
27 974.520 -2.457.011
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.078 -5.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.954.110 85.884.748
TOPLAM KAYNAKLAR
153.607.708 154.604.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 8.949.087 5.436.898
Satışların Maliyeti
28 -7.586.061 -5.842.045
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.363.026 -405.147
BRÜT KAR (ZARAR)
1.363.026 -405.147
Genel Yönetim Giderleri
29 -619.056 -1.361.026
Pazarlama Giderleri
29 -659.140 -585.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.413.053 2.687.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -687.672 -1.309.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
810.211 -974.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
810.211 -974.530
Finansman Gelirleri
32 2.315.693 2.524.608
Finansman Giderleri
33 -3.846.328 -6.841.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-720.424 -5.291.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.695.255 4.808.936
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.695.988 4.808.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
974.831 -482.728
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34 0 7.966.102
DÖNEM KARI (ZARARI)
974.831 7.483.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
311 -383
Ana Ortaklık Payları
974.520 7.483.757
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
974.831 7.483.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
311 -383
Ana Ortaklık Payları
974.520 7.483.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682841


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2781 Değişim: -0,02%
Düşük 5,2758 18.02.2019 Yüksek 5,2795
Açılış: 5,27905
5,9635 Değişim: -0,02%
Düşük 5,9587 18.02.2019 Yüksek 5,9690
Açılış: 5,9646
224,19 Değişim: -0,02%
Düşük 224,09 18.02.2019 Yüksek 224,25
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.