KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.11.2019 - 19:02
KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 109.848 0 1.512.475 0 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 -64.495 0 1.338.132 0 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.861 -34.714 125.863 0 0 0 146.705 242.715 0 242.715
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
348.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.304 0 348.304
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.696 0 0 -1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -99 18.075 -3.141 0 0 6.566 -38.928 166.119 0 273.197 -174.343 146.705 1.929.151 0 1.929.151
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 143 16.941 -104.938 0 0 -988 111.580 22.738 0 22.738
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 19.610 -3.058 0 0 5.813 -6.031 -23.722 0 259.625 0 111.580 1.898.081 0 1.898.081


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.955.538 25.613.634 29.569.172 6.320.271 31.644.654 37.964.925
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 638.698 2.126.234 2.764.932 597.086 1.722.881 2.319.967
Teminat Mektupları
638.698 948.944 1.587.642 596.675 1.089.509 1.686.184
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
15.943 272 16.215 10.249 3.643 13.892
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
622.755 948.672 1.571.427 586.426 1.085.866 1.672.292
Banka Kredileri
0 107.036 107.036 411 102.926 103.337
İthalat Kabul Kredileri
0 107.036 107.036 411 102.926 103.337
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 446.186 446.186 0 385.116 385.116
Belgeli Akreditifler
0 446.186 446.186 0 385.116 385.116
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 624.068 624.068 0 145.330 145.330
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 917.037 902.465 1.819.502 409.255 299.806 709.061
Cayılamaz Taahhütler
917.037 902.465 1.819.502 409.255 299.806 709.061
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
754.535 902.465 1.657.000 257.670 299.806 557.476
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
88.805 0 88.805 77.343 0 77.343
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
73.697 0 73.697 74.242 0 74.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.399.803 22.584.935 24.984.738 5.313.930 29.621.967 34.935.897
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
822.765 4.668.659 5.491.424 1.083.828 5.645.797 6.729.625
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
822.765 4.668.659 5.491.424 1.083.828 5.645.797 6.729.625
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.577.038 17.916.276 19.493.314 4.230.102 23.976.170 28.206.272
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
227.448 317.705 545.153 757.320 664.439 1.421.759
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
208.239 74.149 282.388 124.973 532.250 657.223
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
19.209 243.556 262.765 632.347 132.189 764.536
Para ve Faiz Swap İşlemleri
205.739 15.624.110 15.829.849 1.245.181 18.032.660 19.277.841
Swap Para Alım İşlemleri
42.245 4.449.559 4.491.804 948.271 4.312.360 5.260.631
Swap Para Satım İşlemleri
163.494 4.294.639 4.458.133 296.910 4.746.372 5.043.282
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.439.956 3.439.956 0 4.486.964 4.486.964
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.439.956 3.439.956 0 4.486.964 4.486.964
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.035.809 1.878.236 2.914.045 2.227.601 5.279.071 7.506.672
Para Alım Opsiyonları
357.392 1.070.643 1.428.035 528.333 3.150.835 3.679.168
Para Satım Opsiyonları
678.417 807.593 1.486.010 1.699.268 2.128.236 3.827.504
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
101.922 96.225 198.147 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
51.694 47.407 99.101 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
50.228 48.818 99.046 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.120 0 6.120 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
49.953.228 47.330.590 97.283.818 37.264.918 43.505.919 80.770.837
EMANET KIYMETLER
12.322.321 1.072.723 13.395.044 1.025.971 385.612 1.411.583
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.616.425 309.757 11.926.182 333.358 182.180 515.538
Tahsile Alınan Çekler
677.582 97.622 775.204 673.437 83.592 757.029
Tahsile Alınan Ticari Senetler
28.314 14.228 42.542 19.176 22.820 41.996
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 651.116 651.116 0 97.020 97.020
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
37.630.907 46.257.867 83.888.774 36.238.947 43.120.307 79.359.254
Menkul Kıymetler
78.288 0 78.288 56.132 0 56.132
Teminat Senetleri
21.490.376 16.994.549 38.484.925 22.275.449 17.248.376 39.523.825
Emtia
765.539 1.280.775 2.046.314 886.897 660.754 1.547.651
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
13.770.132 23.758.939 37.529.071 11.509.609 20.785.740 32.295.349
Diğer Rehinli Kıymetler
1.526.572 4.223.604 5.750.176 1.510.860 4.425.437 5.936.297
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
53.908.766 72.944.224 126.852.990 43.585.189 75.150.573 118.735.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
147.298 -454.866
Alınan Faizler
1.860.558 1.422.898
Ödenen Faizler
-1.272.923 -1.145.039
Alınan Temettüler
2.769 686
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.066 34.245
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
243.325 186.512
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-174.017 -140.156
Ödenen Vergiler
-12.588 -19.449
Diğer
-521.892 -794.563
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
724.636 2.083.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-26.528 -33.460
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-68.750 318.832
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.274.373 -4.622.773
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
617.035 -123.293
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.711 -3.423
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.377.068 3.149.026
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.724.929 3.017.877
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-721.922 380.288
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
871.934 1.628.208
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-23.813 -140.630
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.862 -2.831
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
19.360 6.713
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-115.467 -161.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.156 16.776
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 348.304
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 348.304
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
14.391 120.215
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
862.512 1.956.097
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.650.063 1.262.144
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.512.575 3.218.241


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
111.580 146.705
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-88.842 96.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-88.842 96.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
143 4.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
21.719 -44.505
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-134.536 161.363
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.832 -25.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.738 242.715


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.577.069 2.374.682 4.951.751 2.479.152 2.024.626 4.503.778
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.818.526 2.069.247 3.887.773 1.385.180 1.566.479 2.951.659
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 170.959 1.657.612 1.828.571 1.373.278 1.373.138 2.746.416
Bankalar
I-c 540.482 411.635 952.117 3.267 193.341 196.608
Para Piyasalarından Alacaklar
1.107.380 0 1.107.380 9.000 0 9.000
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-295 0 -295 -365 0 -365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 4.149 34.028 38.177 1.117 11.654 12.771
Devlet Borçlanma Senetleri
1.063 5.762 6.825 1.117 10.938 12.055
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.086 0 3.086 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 28.266 28.266 0 716 716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 257.064 147.120 404.184 258.862 134.287 393.149
Devlet Borçlanma Senetleri
244.342 147.120 391.462 248.906 134.287 383.193
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.218 0 12.218 9.456 0 9.456
Diğer Finansal Varlıklar
504 0 504 500 0 500
Türev Finansal Varlıklar
I-l 497.330 124.287 621.617 833.993 312.206 1.146.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
111.551 119.238 230.789 197.765 283.466 481.231
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
385.779 5.049 390.828 636.228 28.740 664.968
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.645.478 10.815.737 15.461.215 5.975.521 11.050.481 17.026.002
Krediler
I-e-f 4.446.898 8.746.900 13.193.798 5.686.116 8.999.987 14.686.103
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 621.522 2.288.936 2.910.458 602.059 2.197.001 2.799.060
Faktoring Alacakları
I-e-f 7 0 7 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 247.064 247.064 0 236.801 236.801
Devlet Borçlanma Senetleri
0 247.064 247.064 0 236.801 236.801
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -422.949 -467.163 -890.112 -312.661 -383.308 -695.969
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 319.498 0 319.498 113.385 0 113.385
Satış Amaçlı
319.498 0 319.498 113.385 0 113.385
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
240.079 0 240.079 63.737 0 63.737
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
38.896 0 38.896 45.003 0 45.003
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
38.896 0 38.896 45.003 0 45.003
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.709 0 6.709 15.757 0 15.757
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 54.619 0 54.619 22.960 0 22.960
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 160.742 56.826 217.568 147.782 90.461 238.243
VARLIKLAR TOPLAMI
8.043.090 13.247.245 21.290.335 8.863.297 13.165.568 22.028.865
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.977.217 7.314.285 11.291.502 4.150.781 5.764.519 9.915.300
ALINAN KREDİLER
II-c 140.929 4.898.419 5.039.348 128.809 6.731.798 6.860.607
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.580 181.072 201.652 8.922 171.306 180.228
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 123.233 88.649 211.882 256.757 102.441 359.198
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
42.896 81.710 124.606 196.855 92.070 288.925
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
80.337 6.939 87.276 59.902 10.371 70.273
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 25.217 88.018 113.235 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-h 63.805 21.148 84.953 65.166 26.497 91.663
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
43.920 0 43.920 46.777 0 46.777
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.885 21.148 41.033 18.389 26.497 44.886
CARİ VERGİ BORCU
II-i 31.674 0 31.674 29.570 0 29.570
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 6.203 0 6.203
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.708.718 1.708.718 0 1.599.472 1.599.472
Krediler
0 1.708.718 1.708.718 0 1.599.472 1.599.472
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 237.811 471.479 709.290 202.453 908.191 1.110.644
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.920.835 -22.754 1.898.081 1.872.094 3.886 1.875.980
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -99 0 -99
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -99 0 -99
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.552 0 16.552 16.552 0 16.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.186 -22.754 -23.940 60.028 3.886 63.914
Kar Yedekleri
259.625 0 259.625 273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
22.870 0 22.870 21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
236.755 0 236.755 251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
111.580 0 111.580 -12.584 0 -12.584
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
111.580 0 111.580 161.759 0 161.759
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.541.301 14.749.034 21.290.335 6.720.755 15.308.110 22.028.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.914.528 1.778.987 598.823 717.482
Kredilerden Alınan Faizler
1.187.639 1.199.493 375.324 464.349
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.511 25.998 7.936 10.475
Bankalardan Alınan Faizler
43.351 75.405 15.796 33.734
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
91.888 22.530 29.386 16.606
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
43.587 34.292 14.300 15.355
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.184 1.294 357 385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.906 24.878 11.182 11.163
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
8.497 8.120 2.761 3.807
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
186.315 151.441 58.966 63.479
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 333.237 269.828 97.115 113.484
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.286.685 -1.214.056 -394.259 -497.330
Mevduata Verilen Faizler
-717.456 -637.967 -232.827 -263.212
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-322.227 -289.298 -91.950 -122.599
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.716 -8.184 -2.099 -2.851
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-7.531 0 -2.349 0
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -232.755 -278.607 -65.034 -108.668
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
627.843 564.931 204.564 220.152
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
24.937 25.011 9.829 3.984
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.098 38.882 12.687 9.167
Gayri Nakdi Kredilerden
19.541 16.217 6.721 5.584
Diğer
IV-k 16.557 22.665 5.966 3.583
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-11.161 -13.871 -2.858 -5.183
Gayri Nakdi Kredilere
-119 -255 -41 -74
Diğer
IV-k -11.042 -13.616 -2.817 -5.109
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.769 686 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 27.261 76.594 -1.684 33.076
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.999 -704 3.924 -2.860
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
40.136 26.800 -2.822 13.643
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-20.874 50.498 -2.786 22.293
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 33.780 24.907 11.006 7.274
FAALİYET BRÜT KÂRI
716.590 692.129 223.715 264.486
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -227.706 -208.721 -102.660 -106.298
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -941 -23 -58 137
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-160.910 -131.524 -52.401 -45.382
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -187.029 -162.168 -61.040 -55.396
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
140.004 189.693 7.556 57.547
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 140.004 189.693 7.556 57.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -28.424 -42.988 -1.967 -12.905
Cari Vergi Karşılığı
-42.454 -17.560 -6.178 -14.631
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-74.038 -256.123 -16.383 -139.635
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
88.068 230.695 20.594 141.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 111.580 146.705 5.589 44.642
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 111.580 146.705 5.589 44.642
Grubun Karı (Zararı)
111.580 146.705 5.589 44.642
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (1.000 nominal için tam TL olarak) 0,72710000 1,10700000 0,03600000 0,35600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797774


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: 0,00% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9795 Değişim: 0,16%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9819
Açılış: 7,9671
9,4505 Değişim: 0,01%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
487,54 Değişim: 0,07%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 488,15
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.