KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.11.2018 - 18:40

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 109.848 0 1.512.475 0 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 -64.495 0 1.338.132 0 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.861 -34.714 125.863 0 0 0 146.705 242.715 0 242.715
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
348.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.304 0 348.304
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.696 0 0 -1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -99 18.075 -3.141 0 0 6.566 -38.928 166.119 0 273.197 -174.343 146.705 1.929.151 0 1.929.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.449.096 50.717.384 61.166.480 6.645.802 30.744.933 37.390.735
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 721.148 1.999.772 2.720.920 759.513 1.359.136 2.118.649
Teminat Mektupları
721.148 1.342.483 2.063.631 756.055 983.997 1.740.052
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29.046 4.132 33.178 7.251 4.124 11.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
692.102 1.338.351 2.030.453 748.804 979.873 1.728.677
Banka Kredileri
0 119.706 119.706 3.430 104.336 107.766
İthalat Kabul Kredileri
0 119.706 119.706 3.430 104.336 107.766
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 357.600 357.600 0 234.673 234.673
Belgeli Akreditifler
0 357.600 357.600 0 234.673 234.673
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 28 0 28
Diğer Garantilerimizden
0 179.983 179.983 0 36.130 36.130
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 921.113 803.362 1.724.475 566.692 143.459 710.151
Cayılamaz Taahhütler
921.113 803.362 1.724.475 566.692 143.459 710.151
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
701.133 803.362 1.504.495 48.824 143.459 192.283
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 14.997 0 14.997
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
135.486 0 135.486 149.606 0 149.606
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
84.494 0 84.494 334.480 0 334.480
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 18.777 0 18.777
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 8 0 8
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
8.806.835 47.914.250 56.721.085 5.319.597 29.242.338 34.561.935
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
751.003 3.394.450 4.145.453 790.978 2.357.639 3.148.617
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
751.003 3.394.450 4.145.453 790.978 2.357.639 3.148.617
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.055.832 44.519.800 52.575.632 4.528.619 26.884.699 31.413.318
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.831.797 2.201.781 4.033.578 776.137 1.127.092 1.903.229
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
396.003 1.633.054 2.029.057 467.722 489.075 956.797
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.435.794 568.727 2.004.521 308.415 638.017 946.432
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.569.585 27.358.101 28.927.686 1.324.656 19.710.327 21.034.983
Swap Para Alım İşlemleri
1.139.991 5.262.584 6.402.575 298.885 4.998.204 5.297.089
Swap Para Satım İşlemleri
429.594 5.718.005 6.147.599 1.025.771 4.321.733 5.347.504
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 8.188.756 8.188.756 0 5.195.195 5.195.195
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 8.188.756 8.188.756 0 5.195.195 5.195.195
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.654.450 14.959.918 19.614.368 2.427.826 6.047.280 8.475.106
Para Alım Opsiyonları
2.325.027 7.486.148 9.811.175 1.259.407 2.980.038 4.239.445
Para Satım Opsiyonları
2.329.423 7.473.770 9.803.193 1.168.419 3.067.242 4.235.661
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
37.668.931 46.827.943 84.496.874 34.296.351 26.361.559 60.657.910
EMANET KIYMETLER
1.416.970 418.832 1.835.802 1.552.890 156.878 1.709.768
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
317.269 202.750 520.019 402.489 61.908 464.397
Tahsile Alınan Çekler
1.074.861 108.572 1.183.433 1.126.344 63.782 1.190.126
Tahsile Alınan Ticari Senetler
24.840 24.584 49.424 24.057 23.000 47.057
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 82.926 82.926 0 8.188 8.188
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
36.251.961 46.409.111 82.661.072 32.743.461 26.203.434 58.946.895
Menkul Kıymetler
14.331 0 14.331 1.031 0 1.031
Teminat Senetleri
22.462.495 19.679.469 42.141.964 21.097.082 12.190.553 33.287.635
Emtia
1.120.165 30.725 1.150.890 1.022.137 7.706 1.029.843
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
11.122.477 21.942.130 33.064.607 9.986.136 11.113.311 21.099.447
Diğer Rehinli Kıymetler
1.532.493 4.756.787 6.289.280 637.075 2.891.864 3.528.939
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 1.247 1.247
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
48.118.027 97.545.327 145.663.354 40.942.153 57.106.492 98.048.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
146.705
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
96.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
96.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-44.505
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
161.363
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242.715


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.646.067
Kredilerden Alınan Faizler
1.202.810
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
25.998
Bankalardan Alınan Faizler
74.333
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
22.530
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
34.144
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
24.878
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
8.120
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 286.252
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.148.012
Mevduata Verilen Faizler
-643.255
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-204.090
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.537
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -294.130
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
498.055
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.278
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.072
Gayri Nakdi Kredilerden
16.287
Diğer
IV-k 14.785
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-11.794
Gayri Nakdi Kredilere
-44
Diğer
IV-k -11.750
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-122.682
TEMETTÜ GELİRLERİ
686
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 71.170
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.394
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
26.445
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
43.331
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 12.955
FAALİYET BRÜT KÂRI
479.462
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-e -187.699
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -129.349
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
162.414
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
20.782
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 183.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -36.491
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-244.200
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
207.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 146.705
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 146.705
Grubun Karı (Zararı)
146.705
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.264.655 3.114.536 6.379.191
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.646.445 2.183.491 3.829.936
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.643.422 1.648.058 3.291.480
Bankalar
I-c 3.023 535.433 538.456
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 24.356 13.093 37.449
Devlet Borçlanma Senetleri
24.356 11.876 36.232
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.217 1.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 234.675 148.409 383.084
Devlet Borçlanma Senetleri
229.257 148.409 377.666
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 0 4.912
Diğer Finansal Varlıklar
506 0 506
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-g 0 269.007 269.007
Devlet Borçlanma Senetleri
0 269.007 269.007
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 1.359.567 500.536 1.860.103
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
451.629 482.048 933.677
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
907.938 18.488 926.426
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-388 0 -388
KREDİLER (Net)
I-e 6.272.249 10.118.315 16.390.564
Krediler
5.864.253 10.637.834 16.502.087
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
5.864.253 10.637.834 16.502.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7 0 7
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
651.742 0 651.742
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e -243.753 -519.519 -763.272
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-24.894 -82.336 -107.230
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-48.485 -437.183 -485.668
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-170.374 0 -170.374
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 49.559 0 49.559
Satış Amaçlı
49.559 0 49.559
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
385.084 0 385.084
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 385.084 0 385.084
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
385.084 0 385.084
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
55.994 0 55.994
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
41.061 0 41.061
Şerefiye
0 0 0
Diğer
41.061 0 41.061
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.184 0 2.184
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
I-p 53.691 150.857 204.548
VARLIKLAR TOPLAMI
10.124.477 13.383.708 23.508.185
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 4.892.986 7.299.545 12.192.531
ALINAN KREDİLER
II-c 16.554 5.483.507 5.500.061
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
30 192.223 192.253
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 330.268 297.547 627.815
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
307.610 285.696 593.306
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
22.658 11.851 34.509
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-f 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-h 53.154 21.915 75.069
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
36.612 0 36.612
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.542 21.915 38.457
CARİ VERGİ BORCU
II-i 33.355 0 33.355
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
19.985 0 19.985
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.813.757 1.813.757
Krediler
0 1.813.757 1.813.757
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 87.282 1.036.926 1.124.208
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.907.956 21.195 1.929.151
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-99 0 -99
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-99 0 -99
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14.934 0 14.934
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
112.562 21.195 133.757
Kar Yedekleri
273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-27.638 0 -27.638
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
146.705 0 146.705
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.341.570 16.166.615 23.508.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-458.446
Alınan Faizler
1.300.100
Ödenen Faizler
-1.078.995
Alınan Temettüler
686
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.019
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
182.743
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-122.682
Ödenen Vergiler
-7.696
Diğer
-761.621
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.941.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-31.866
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
176.310
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.549.556
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-267.193
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.423
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.239.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.914.534
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
463.492
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.483.470
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-139.434
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.774
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.852
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-161.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.776
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
348.304
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
348.304
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
122.874
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.815.214
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.236.153
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.051.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720262


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 0,00% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,8263 Değişim: 1,17%
Düşük 5,7668 26.08.2019 Yüksek 6,2987
Açılış: 5,7668
6,4961 Değişim: 1,23%
Düşük 6,4289 26.08.2019 Yüksek 7,1013
Açılış: 6,4289
289,12 Değişim: 2,24%
Düşük 283,17 26.08.2019 Yüksek 314,75
Açılış: 283,17
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.