***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.05.2018 - 23:30

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 1.512.475 0 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-174.343 -174.343 0 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-174.343 -174.343 0 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 -64.495 1.338.132 0 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
457 -4.230 20.380 48.549 65.156 0 65.156
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
296 296 0 296
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Kar Dağıtımı
1.413 108.435 -109.848 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.413 108.435 -109.848 0 0
Diğer
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.185.296 1.597 18.075 -3.141 2.162 -8.444 60.636 273.197 -174.343 48.549 1.403.584 0 1.403.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.160.068 39.717.250 47.877.318
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 727.922 1.706.239 2.434.161
Teminat Mektupları
726.022 1.069.265 1.795.287
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29.185 2.724 31.909
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
696.837 1.066.541 1.763.378
Banka Kredileri
1.900 95.110 97.010
İthalat Kabul Kredileri
1.900 95.110 97.010
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 451.189 451.189
Belgeli Akreditifler
0 451.189 451.189
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 90.675 90.675
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 724.681 571.507 1.296.188
Cayılamaz Taahhütler
724.681 571.507 1.296.188
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
168.509 571.507 740.016
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
160.966 0 160.966
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
380.344 0 380.344
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
14.858 0 14.858
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4 0 4
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.707.465 37.439.504 44.146.969
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
946.115 4.660.858 5.606.973
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
946.115 4.660.858 5.606.973
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.761.350 32.778.646 38.539.996
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.811.624 2.153.435 3.965.059
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
616.363 1.368.315 1.984.678
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.195.261 785.120 1.980.381
Para ve Faiz Swap İşlemleri
340.903 16.456.870 16.797.773
Swap Para Alım İşlemleri
185.638 3.782.469 3.968.107
Swap Para Satım İşlemleri
155.265 3.765.679 3.920.944
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 4.454.361 4.454.361
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 4.454.361 4.454.361
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.608.025 14.168.341 17.776.366
Para Alım Opsiyonları
1.764.766 7.127.054 8.891.820
Para Satım Opsiyonları
1.843.259 7.041.287 8.884.546
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
798 0 798
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
42.696.611 47.960.576 90.657.187
EMANET KIYMETLER
1.861.738 176.040 2.037.778
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
645.804 78.526 724.330
Tahsile Alınan Çekler
1.187.769 81.840 1.269.609
Tahsile Alınan Ticari Senetler
28.165 15.674 43.839
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
40.834.873 47.783.230 88.618.103
Menkul Kıymetler
331 0 331
Teminat Senetleri
21.604.429 13.533.526 35.137.955
Emtia
1.013.357 510 1.013.867
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
12.574.171 13.764.367 26.338.538
Diğer Rehinli Kıymetler
5.642.585 20.484.827 26.127.412
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 1.306 1.306
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
50.856.679 87.677.826 138.534.505


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.549
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.607
Yabancı Para Çevrim Farkları
457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.423
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
26.128
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 493.453
Kredilerden Alınan Faizler
353.672
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.879
Bankalardan Alınan Faizler
9.918
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.789
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.600
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.063
Finansal Kiralama Gelirleri
42.623
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 69.374
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -329.344
Mevduata Verilen Faizler
-178.553
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-74.595
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.836
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -73.360
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
164.109
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14.632
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.674
Gayri Nakdi Kredilerden
5.131
Diğer
IV-k 13.543
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.042
Gayri Nakdi Kredilere
-105
Diğer
IV-k -3.937
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-41.071
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 6.713
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.516
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.349
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
6.546
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 8.426
FAALİYET BRÜT KÂRI
152.809
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-e -38.777
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -49.986
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
64.046
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 64.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -15.497
Cari Vergi Karşılığı
-2.253
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-44.886
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
31.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 48.549
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 48.549
Grubun Karı (Zararı)
48.549
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.744.534 1.490.645 3.235.179
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.151.941 1.053.436 2.205.377
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.138.336 1.027.460 2.165.796
Bankalar
I-c 3.295 25.976 29.271
Para Piyasalarından Alacaklar
10.310 0 10.310
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 8.541 16.550 25.091
Devlet Borçlanma Senetleri
7.024 15.490 22.514
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.060 1.060
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 174.920 106.490 281.410
Devlet Borçlanma Senetleri
165.416 106.490 271.906
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8.770 0 8.770
Diğer Finansal Varlıklar
734 0 734
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-g 0 176.201 176.201
Devlet Borçlanma Senetleri
0 176.201 176.201
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 409.183 138.045 547.228
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
86.144 119.545 205.689
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
323.039 18.500 341.539
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-51 -77 -128
KREDİLER (Net)
I-e 6.259.025 9.336.348 15.595.373
Krediler
5.712.897 7.962.359 13.675.256
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
5.712.897 7.962.359 13.675.256
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 456.452 1.656.799 2.113.251
Finansal Kiralama Alacakları
642.185 1.944.004 2.586.189
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-185.733 -287.205 -472.938
Faktoring Alacakları
I-e 6 0 6
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
6 0 6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
463.465 0 463.465
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e -373.795 -282.810 -656.605
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-31.139 -20.333 -51.472
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-89.226 -262.477 -351.703
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-253.430 0 -253.430
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 48.455 0 48.455
Satış Amaçlı
48.455 0 48.455
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
64.050 1.243 65.293
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
44.808 843 45.651
Şerefiye
0 0 0
Diğer
44.808 843 45.651
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
8.540 0 8.540
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 41.387 0 41.387
DİĞER AKTİFLER
I-p 114.797 156.084 270.881
VARLIKLAR TOPLAMI
8.325.596 10.985.163 19.310.759
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.668.035 5.626.987 9.295.022
ALINAN KREDİLER
II-c 172.710 6.150.909 6.323.619
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
33.121 173.819 206.940
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 127.275 82.442 209.717
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
80.783 72.320 153.103
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
46.492 10.122 56.614
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-f 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-h 45.169 11.624 56.793
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
25.532 0 25.532
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
19.637 11.624 31.261
CARİ VERGİ BORCU
II-i 30.044 0 30.044
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.194.551 1.194.551
Krediler
0 1.194.551 1.194.551
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 140.655 449.834 590.489
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.393.087 10.497 1.403.584
Ödenmiş Sermaye
1.185.296 0 1.185.296
Sermaye Yedekleri
1.597 0 1.597
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.597 0 1.597
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14.934 0 14.934
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
43.857 10.497 54.354
Kar Yedekleri
273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-125.794 0 -125.794
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
48.549 0 48.549
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.610.096 13.700.663 19.310.759


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
384.399
Alınan Faizler
420.679
Ödenen Faizler
-333.241
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.689
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
17.249
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.593
Ödenen Vergiler
-12.288
Diğer
272.904
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-318.322
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.540
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.184
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-676.754
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-21.610
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
303.243
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
115.877
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
302.154
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-316.508
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
66.077
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.818
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.283
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.737
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.811
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-17.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
296
İhraç Edilen Sermaye Araçları
296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-62.381
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.826
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.262.144
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.253.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683394


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.