***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.05.2018 - 23:29

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 109.848 0 1.512.475 0 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 -64.495 0 1.338.132 0 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 457 -4.230 20.380 0 0 0 48.549 65.156 0 65.156
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 0 296
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.185.296 0 0 1.597 18.075 -3.141 0 0 2.162 -8.444 60.636 0 273.197 -174.343 48.549 1.403.584 0 1.403.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.375.917 41.788.873 50.164.790 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 727.922 1.706.239 2.434.161 0 0 0
Teminat Mektupları
726.022 1.069.265 1.795.287 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29.185 2.724 31.909 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
696.837 1.066.541 1.763.378 0
Banka Kredileri
1.900 95.110 97.010 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
1.900 95.110 97.010 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 451.189 451.189 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 451.189 451.189 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 90.675 90.675 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 764.703 571.507 1.336.210 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
764.703 571.507 1.336.210 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
168.509 571.507 740.016 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
200.963 0 200.963 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
380.344 0 380.344 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
14.883 0 14.883 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4 0 4 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.883.292 39.511.127 46.394.419 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
833.090 2.681.802 3.514.892 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
833.090 2.681.802 3.514.892 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.050.202 36.829.325 42.879.527 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.811.624 2.153.435 3.965.059 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
616.363 1.368.315 1.984.678 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.195.261 785.120 1.980.381 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
630.553 20.507.549 21.138.102 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
362.263 3.915.539 4.277.802 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
268.290 3.962.112 4.230.402 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 6.314.949 6.314.949 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 6.314.949 6.314.949 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.608.025 14.168.341 17.776.366 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
1.764.766 7.127.054 8.891.820 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
1.843.259 7.041.287 8.884.546 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
36.538.290 30.149.715 66.688.005 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.643.041 176.040 1.819.081 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
427.107 78.526 505.633 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
1.187.769 81.840 1.269.609 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
28.165 15.674 43.839 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
34.895.249 29.972.369 64.867.618 0 0 0
Menkul Kıymetler
331 0 331 0 0 0
Teminat Senetleri
21.604.429 13.533.526 35.137.955 0 0 0
Emtia
1.013.357 510 1.013.867 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
11.190.558 13.598.856 24.789.414 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
1.086.574 2.839.477 3.926.051 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 1.306 1.306 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
44.914.207 71.938.588 116.852.795 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.549
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.607
Yabancı Para Çevrim Farkları
457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.423
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
26.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV.a 456.186
Kredilerden Alınan Faizler
354.378
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.879
Bankalardan Alınan Faizler
9.837
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.789
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.056
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
393
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.600
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.063
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
IV.k 74.247
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV.b -312.380
Mevduata Verilen Faizler
-179.694
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-52.465
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.760
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
IV.k -78.461
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
143.806
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
9.173
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.660
Gayri Nakdi Kredilerden
5.156
Diğer
IV.k 7.504
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.487
Gayri Nakdi Kredilere
-14
Diğer
IV.k -3.473
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-38.426
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV.c 4.785
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
134
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.635
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
16
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV.d 5.388
FAALİYET BRÜT KÂRI
124.726
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV.e -33.762
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV.f -40.394
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
50.570
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
10.597
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV.g 61.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV.h -12.618
Cari Vergi Karşılığı
-988
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-43.272
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
31.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV.i 48.549
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV.j 48.549
Grubun Karı (Zararı)
48.549
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.728.181 1.474.559 3.202.740
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.141.332 1.045.951 2.187.283
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I.a 1.138.313 1.027.460 2.165.773
Bankalar
I.c 3.019 18.491 21.510
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I.b 6.931 16.550 23.481
Devlet Borçlanma Senetleri
6.931 15.490 22.421
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.060 1.060
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I.d 170.375 106.490 276.865
Devlet Borçlanma Senetleri
165.416 106.490 271.906
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 0 4.225
Diğer Finansal Varlıklar
734 0 734
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I.g 0 176.201 176.201
Devlet Borçlanma Senetleri
0 176.201 176.201
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I.l 409.594 129.444 539.038
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
86.144 119.545 205.689
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
323.450 9.899 333.349
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-51 -77 -128
KREDİLER (Net)
I.e 5.774.338 7.679.549 13.453.887
Krediler
5.681.561 7.962.359 13.643.920
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
5.681.561 7.962.359 13.643.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I.k 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
I.e 6 0 6
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
6 0 6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
381.805 0 381.805
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I.e -289.034 -282.810 -571.844
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-22.723 -20.333 -43.056
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-63.119 -262.477 -325.596
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-203.192 0 -203.192
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I.o 48.445 0 48.445
Satış Amaçlı
48.445 0 48.445
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
238.366 0 238.366
İştirakler (Net)
I.h 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I.i 238.366 0 238.366
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
238.366 0 238.366
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I.j 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
54.207 0 54.207
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
43.528 0 43.528
Şerefiye
0 0 0
Diğer
43.528 0 43.528
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I.m 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.111 0 2.111
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I.n 20.089 0 20.089
DİĞER AKTİFLER
I.p 91.049 22.939 113.988
VARLIKLAR TOPLAMI
8.000.314 9.177.047 17.177.361
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II.a 3.702.103 5.645.669 9.347.772
ALINAN KREDİLER
II.c 29.204 4.278.975 4.308.179
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.011 173.819 174.830
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II.d 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II.b 127.343 87.783 215.126
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
80.783 72.320 153.103
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
46.560 15.463 62.023
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II.f 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II.h 40.712 11.624 52.336
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
23.153 0 23.153
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.559 11.624 29.183
CARİ VERGİ BORCU
II.i 28.212 0 28.212
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II.j 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II.k 0 1.194.551 1.194.551
Krediler
0 1.194.551 1.194.551
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II.e 122.391 330.380 452.771
ÖZKAYNAKLAR
II.l 1.393.087 10.497 1.403.584
Ödenmiş Sermaye
1.185.296 0 1.185.296
Sermaye Yedekleri
1.597 0 1.597
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.597 0 1.597
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14.934 0 14.934
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
43.857 10.497 54.354
Kar Yedekleri
273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-125.794 0 -125.794
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
48.549 0 48.549
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.444.063 11.733.298 17.177.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
301.165
Alınan Faizler
419.751
Ödenen Faizler
-309.352
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.230
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
17.239
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.426
Ödenen Vergiler
-8.684
Diğer
200.407
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-258.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.031
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-54.913
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-528.299
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-54.921
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
303.243
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
119.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
137.784
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-162.942
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
42.931
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-39.061
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.727
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.593
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-40.005
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
78
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
296
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
296
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-57.849
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-53.683
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.236.153
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.182.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683392


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.861 Değişim: -0,47% Hacim : 5.564 Mio.TL Son veri saati : 15:37
Düşük 97.867 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,5210 Değişim: -0,54%
Düşük 5,4709 26.03.2019 Yüksek 5,5936
Açılış: 5,5507
6,2686 Değişim: -0,43%
Düşük 6,2003 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
233,86 Değişim: -0,82%
Düşük 231,77 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.