KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:17
KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -146.216 5.134 353.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-10.495 -10.495
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-10.495 -10.495
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -156.711 5.134 343.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-706 142 4.019 3.455
Kar Dağıtımı
5.134 -5.134 0
Diğer
5.134 -5.134 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -1.545 5.060 114.544 -151.577 4.019 346.536
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
Yeni Bakiye
337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-487 -2.191 784 -1.894
Kar Dağıtımı
-37.310 37.310 0
Diğer
-37.310 37.310 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 18.622 -2.924 7.330 114.544 -188.888 784 306.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
207.859 773.460 981.319 208.046 603.749 811.795
GARANTİ VE KEFALETLER
95.703 106.958 202.661 127.079 111.234 238.313
Teminat Mektupları
95.703 89.150 184.853 127.079 93.357 220.436
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.403 16.750 19.153 2.403 15.387 17.790
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 6 6 6
Diğer Teminat Mektupları
93.294 72.400 165.694 124.670 77.970 202.640
Diğer Garantilerimizden
17.808 17.808 17.877 17.877
TAAHHÜTLER
0 646 2.396 3.042
Cayılamaz Taahhütler
646 2.396 3.042
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
646 646
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.396 2.396
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
112.156 666.502 778.658 80.321 490.119 570.440
Alım Satım Amaçlı İşlemler
112.156 666.502 778.658 80.321 490.119 570.440
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
644 46.358 47.002 370 368 738
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
23.431 23.431 370 370
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
644 22.927 23.571 368 368
Para ve Faiz Swap İşlemleri
111.512 620.144 731.656 79.951 489.751 569.702
Swap Para Alım İşlemleri
105.669 178.007 283.676 79.951 127.040 206.991
Swap Para Satım İşlemleri
5.843 274.280 280.123 209.268 209.268
Swap Faiz Alım İşlemleri
167.857 167.857 153.443 153.443
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
884.511 6.141.353 7.025.864 929.741 6.332.108 7.261.849
EMANET KIYMETLER
111.128 1.940.423 2.051.551 107.902 1.771.779 1.879.681
Tahsile Alınan Çekler
953 885 1.838 19.027 809 19.836
Tahsile Alınan Ticari Senetler
110.175 1.939.538 2.049.713 88.875 1.770.970 1.859.845
REHİNLİ KIYMETLER
773.383 4.200.930 4.974.313 821.839 4.560.329 5.382.168
Teminat Senetleri
33.730 1.086.549 1.120.279 57.305 967.312 1.024.617
Gayrimenkul
179.470 1.806.410 1.985.880 185.270 1.811.616 1.996.886
Diğer Rehinli Kıymetler
560.183 1.307.971 1.868.154 579.264 1.781.401 2.360.665
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.092.370 6.914.813 8.007.183 1.137.787 6.935.857 8.073.644


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.225 19.808
Alınan Faizler
39.520 42.228
Ödenen Faizler
-18.418 -27.739
Alınan Temettüler
69
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.903 4.378
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.940 8.425
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.761 17.498
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.744 -18.077
Ödenen Vergiler
-680 -645
Diğer
-9.126 -6.260
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.921 295.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.132 265
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-697 36.334
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-15.655 142.615
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.270 17.774
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-16.133 123.859
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
23.162 -25.268
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.304 315.387
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
4.437 5.638
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-695
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.317 -9.856
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.754 16.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.438 -540.663
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 97.012
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -637.675
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.438
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
10.369 1.115
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
15.672 -218.523
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.148 236.588
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.820 18.065


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
784 4.019
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.678 -564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-487 -706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-624 -915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
137 209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.191 142
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.765 211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
574 -69
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.894 3.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
107.128 77.937 185.065 92.953 79.393 172.346
Nakit ve Nakit Benzerleri
17.488 73.498 90.986 3.618 73.499 77.117
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.099 72.145 73.244 3.340 71.728 75.068
Bankalar
467 1.353 1.820 287 1.771 2.058
Para Piyasalarından Alacaklar
16.032 16.032
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-110 -110 -9 -9
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.065 6.065 7.197 7.197
Devlet Borçlanma Senetleri
6.065 6.065 7.197 7.197
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.061 80.061 82.137 82.137
Devlet Borçlanma Senetleri
80.061 80.061 82.137 82.137
Türev Finansal Varlıklar
3.514 4.439 7.953 1 5.894 5.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.514 4.439 7.953 1 5.894 5.895
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
95.829 637.869 733.698 89.490 633.487 722.977
Krediler
173.805 586.915 760.720 164.293 633.487 797.780
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
50.954 50.954
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-77.976 -77.976 -74.803 -74.803
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
430 430 855 855
Satış Amaçlı
430 430 855 855
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 4.058 4.058 4.058
Bağlı Ortaklıklar (Net)
4.058 4.058 4.058 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 4.058 4.058 4.058
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10.131 10.131 2.421 2.421
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.396 5.396 5.822 5.822
Diğer
5.396 5.396 5.822 5.822
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
46.368 46.368 46.279 46.279
CARİ VERGİ VARLIĞI
38 38
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4.547 4.547 4.002 4.002
DİĞER AKTİFLER (Net)
7.792 351 8.143 6.062 5.078 11.140
VARLIKLAR TOPLAMI
281.717 716.157 997.874 251.942 717.958 969.900
Y
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.