KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.11.2018 - 22:19

***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -839 0 -839 0 4.918 0 0 114.544 -146.216 5.134 353.576 0 353.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.495 0 -10.495 0 -10.495
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.495 0 -10.495 0 -10.495
Yeni Bakiye
337.292 20.121 0 18.622 0 -839 0 -839 0 4.918 0 0 114.544 -156.711 5.134 343.081 0 343.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.235 0 -1.235 0 957 0 0 0 0 0 -278 0 -278
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.054 -11.054 0 -11.054
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.134 -5.134 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.134 -5.134 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -2.074 0 -2.074 0 5.875 0 0 114.544 -151.577 -11.054 331.749 0 331.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
343.773 858.773 1.202.546
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 131.049 144.312 275.361
Teminat Mektupları
(1) 131.049 119.954 251.003
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.403 17.684 20.087
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
128.640 102.270 230.910
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 2.027 2.027
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 2.027 2.027
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
(1) 0 22.331 22.331
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 0 2.763 2.763
Cayılamaz Taahhütler
0 2.763 2.763
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
(1) 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
(1) 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 2.763 2.763
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
212.724 711.698 924.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
212.724 711.698 924.422
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.044 2.037 4.081
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 2.037 2.037
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.044 0 2.044
Para ve Faiz Swap İşlemleri
210.680 709.661 920.341
Swap Para Alım İşlemleri
210.680 149.482 360.162
Swap Para Satım İşlemleri
0 385.465 385.465
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 174.714 174.714
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
908.797 7.255.599 8.164.396
EMANET KIYMETLER
114.935 2.024.731 2.139.666
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
26.060 922 26.982
Tahsile Alınan Ticari Senetler
88.875 2.023.809 2.112.684
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
793.862 5.230.868 6.024.730
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
37.955 1.104.291 1.142.246
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
188.465 2.073.523 2.261.988
Diğer Rehinli Kıymetler
567.442 2.053.054 2.620.496
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.252.570 8.114.372 9.366.942


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.054
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.235
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.544
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
957
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.230
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.332


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 69.166
Kredilerden Alınan Faizler
55.390
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.567
Bankalardan Alınan Faizler
1.218
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.179
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.413
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.119
Finansal Kiralama Gelirleri
225
Diğer Faiz Gelirleri
2.174
FAİZ GİDERLERİ (-)
-46.072
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(2) -24.097
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.317
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-19.680
Diğer Faiz Giderleri
-978
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
(12) 23.094
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.986
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.543
Gayri Nakdi Kredilerden
3.256
Diğer
3.287
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
(12) -557
Gayri Nakdi Kredilere
-100
Diğer
(12) -457
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -16.172
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 22.322
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.026
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-104.159
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
123.455
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 13.726
FAALİYET BRÜT KÂRI
48.956
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -40.445
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -22.796
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.285
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) -14.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
3.231
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-11.054
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) -11.054
Grubun Karı (Zararı)
-11.054
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
109.749 165.429 275.178
Nakit ve Nakit Benzerleri
28.530 159.575 188.105
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 23.163 87.165 110.328
Bankalar
(3) 341 72.410 72.751
Para Piyasalarından Alacaklar
5.026 0 5.026
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 4.198 0 4.198
Devlet Borçlanma Senetleri
4.198 0 4.198
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 77.111 0 77.111
Devlet Borçlanma Senetleri
77.111 0 77.111
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 5.854 5.854
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 5.854 5.854
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-90 0 -90
KREDİLER (Net)
(5) 98.544 738.124 836.668
Krediler
39.115 736.297 775.412
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
39.115 736.297 775.412
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 1.827 1.827
Finansal Kiralama Alacakları
0 1.836 1.836
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 -9 -9
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
124.892 0 124.892
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-65.463 0 -65.463
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-2.769 0 -2.769
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-2.289 0 -2.289
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-60.405 0 -60.405
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 714 0 714
Satış Amaçlı
714 0 714
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 0 4.058
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 4.058 0 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 0 4.058
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.607 0 2.607
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.167 0 6.167
Şerefiye
0 0 0
Diğer
6.167 0 6.167
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 58.279 0 58.279
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9.110 0 9.110
DİĞER AKTİFLER
6.684 35.236 41.920
VARLIKLAR TOPLAMI
295.912 938.789 1.234.701
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0
ALINAN KREDİLER
(1) 11.091 677.705 688.796
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 18.765 0 18.765
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
118.800 0 118.800
Bonolar
(4) 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
118.800 0 118.800
FONLAR
10.137 5.546 15.683
Müstakrizlerin Fonları
10.137 5.546 15.683
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
29.768 848 30.616
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 29.768 848 30.616
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(7) 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
(6) 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
10.586 0 10.586
Yeniden Yapılanma Karşılığı
(8) 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.860 0 3.860
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.726 0 6.726
CARİ VERGİ BORCU
1.650 0 1.650
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
(10) 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
(11) 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.401 16.655 18.056
ÖZKAYNAKLAR
331.749 0 331.749
Ödenmiş Sermaye
(12) 337.292 0 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 0 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 0 20.121
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 0 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.074 0 -2.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.875 0 5.875
Kar Yedekleri
114.544 0 114.544
Yasal Yedekler
16.167 0 16.167
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.377 0 98.377
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-162.631 0 -162.631
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-151.577 0 -151.577
Dönem Net Kâr veya Zararı
-11.054 0 -11.054
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
533.947 700.754 1.234.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
9.917
Alınan Faizler
66.327
Ödenen Faizler
-46.072
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.786
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.823
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
11.723
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.556
Ödenen Vergiler
-880
Diğer
-11.234
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
97.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.605
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
42.440
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
76.598
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.052
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
28.946
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-45.753
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
107.701
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
650
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-767
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-25.301
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
26.718
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-295.715
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.324.698
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.620.413
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
28.590
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-158.774
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
236.588
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
77.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719325


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6617 Değişim: 1,47%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2788 Değişim: 1,45%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,44 Değişim: 0,33%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.