KAP ***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:43

***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -839 0 0 0 4.918 0 0 114.544 -146.216 5.134 353.576 0 353.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.495 0 -10.495 0 -10.495
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.495 0 -10.495 0 -10.495
Yeni Bakiye
337.292 20.121 0 18.622 0 -839 0 0 0 4.918 0 0 114.544 -156.711 5.134 343.081 0 343.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -706 0 0 0 142 0 0 0 0 4.019 3.455 0 3.455
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.134 -5.134 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.134 -5.134 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -1.545 0 0 0 5.060 0 0 114.544 -151.577 4.019 346.536 0 346.536


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
431.614 786.343 1.217.957
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 141.873 121.047 262.920
Teminat Mektupları
(1) 141.873 95.139 237.012
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.362 13.587 17.949
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
137.505 81.552 219.057
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 8.851 8.851
Belgeli Akreditifler
0 439 439
Diğer Akreditifler
0 8.412 8.412
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
(1) 0 17.057 17.057
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 5.252 2.110 7.362
Cayılamaz Taahhütler
5.252 2.110 7.362
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.008 0 5.008
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
(1) 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
(1) 244 0 244
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 2.110 2.110
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
284.489 663.186 947.675
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
284.489 663.186 947.675
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.822 2.814 5.636
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 2.814 2.814
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.822 0 2.822
Para ve Faiz Swap İşlemleri
281.667 660.372 942.039
Swap Para Alım İşlemleri
281.667 120.830 402.497
Swap Para Satım İşlemleri
0 398.921 398.921
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 140.621 140.621
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
918.651 5.700.787 6.619.438
EMANET KIYMETLER
101.030 1.457.739 1.558.769
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
36.172 702 36.874
Tahsile Alınan Ticari Senetler
64.858 1.457.037 1.521.895
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
817.621 4.243.048 5.060.669
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
60.613 959.245 1.019.858
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
189.005 1.702.260 1.891.265
Diğer Rehinli Kıymetler
568.003 1.581.543 2.149.546
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.350.265 6.487.130 7.837.395


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.019
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-564
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-564
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-880
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 43.855
Kredilerden Alınan Faizler
35.424
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
882
Bankalardan Alınan Faizler
866
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.771
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
210
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.542
Finansal Kiralama Gelirleri
113
Diğer Faiz Gelirleri
47
FAİZ GİDERLERİ (-)
-27.739
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(2) -13.904
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-597
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.568
Diğer Faiz Giderleri
-670
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
(12) 16.116
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.736
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.034
Gayri Nakdi Kredilerden
2.387
Diğer
2.647
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
(12) -298
Gayri Nakdi Kredilere
-77
Diğer
(12) -221
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -10.841
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 11.304
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.612
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-36.508
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
46.200
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 13.242
FAALİYET BRÜT KÂRI
34.557
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -14.162
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -15.536
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.859
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 4.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-840
Cari Vergi Karşılığı
69
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.019
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 4.019
Grubun Karı (Zararı)
4.019
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
89.595 116.509 206.104
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.157 109.818 121.975
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 11.975 91.986 103.961
Bankalar
(3) 182 17.832 18.014
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 4.938 0 4.938
Devlet Borçlanma Senetleri
4.938 0 4.938
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 67.247 0 67.247
Devlet Borçlanma Senetleri
67.247 0 67.247
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.329 6.691 12.020
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.329 6.691 12.020
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-76 0 -76
KREDİLER (Net)
(5) 119.032 642.467 761.499
Krediler
38.602 639.702 678.304
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
38.602 639.702 678.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 2.765 2.765
Finansal Kiralama Alacakları
0 2.873 2.873
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 -108 -108
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
118.674 0 118.674
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-38.244 0 -38.244
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.757 0 -1.757
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-2.187 0 -2.187
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-34.300 0 -34.300
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 0 4.058
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 4.058 0 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 0 4.058
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.800 0 2.800
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.430 0 6.430
Şerefiye
0 0 0
Diğer
6.430 0 6.430
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 58.279 0 58.279
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.093 0 5.093
DİĞER AKTİFLER
5.864 12.155 18.019
VARLIKLAR TOPLAMI
291.151 771.131 1.062.282
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0
ALINAN KREDİLER
(1) 0 462.887 462.887
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 12.898 0 12.898
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
174.944 0 174.944
Bonolar
(4) 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
174.944 0 174.944
FONLAR
9.018 2.771 11.789
Müstakrizlerin Fonları
9.018 2.771 11.789
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
11.506 4.369 15.875
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 11.506 4.369 15.875
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(7) 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
(6) 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
9.629 0 9.629
Yeniden Yapılanma Karşılığı
(8) 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.241 0 3.241
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.388 0 6.388
CARİ VERGİ BORCU
3.109 0 3.109
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
(10) 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
(11) 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.590 23.025 24.615
ÖZKAYNAKLAR
346.536 0 346.536
Ödenmiş Sermaye
(12) 337.292 0 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 0 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 0 20.121
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 0 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.060 0 5.060
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
112.999 0 112.999
Yasal Yedekler
16.168 0 16.168
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.376 0 98.376
Diğer Kar Yedekleri
-1.545 0 -1.545
Kar veya Zarar
-147.558 0 -147.558
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-151.577 0 -151.577
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.019 0 4.019
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
569.230 493.052 1.062.282


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
19.808
Alınan Faizler
42.228
Ödenen Faizler
-27.739
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.378
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.425
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
17.498
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.077
Ödenen Vergiler
-645
Diğer
-6.260
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
295.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
265
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
36.334
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
142.615
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.774
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
123.859
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-25.268
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
315.387
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.638
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-695
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.856
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.189
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-540.663
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
97.012
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-637.675
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.115
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-218.523
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
236.588
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702159


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8217 Değişim: -0,07%
Düşük 5,8125 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4809 Değişim: -0,11%
Düşük 6,4692 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,33 Değişim: -0,05%
Düşük 278,92 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.