***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.05.2018 - 00:44

***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -839 0 0 0 4.918 0 0 114.544 -146.216 5.134 353.576 0 353.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.495 0 -10.495 0 -10.495
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.495 0 -10.495 0 -10.495
Yeni Bakiye
337.292 20.121 0 18.622 0 -839 0 0 0 4.918 0 0 114.544 -156.711 5.134 343.081 0 343.081
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -291 0 0 0 358 0 0 0 0 0 67 0 67
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.351 3.351 0 3.351
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.134 -5.134 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.292 20.121 0 18.622 0 -1.130 0 0 0 5.276 0 0 114.544 -151.577 3.351 346.499 0 346.499


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
452.611 738.602 1.191.213
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 172.610 144.176 316.786
Teminat Mektupları
(1) 172.610 109.352 281.962
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
10.020 12.196 22.216
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6 0 6
Diğer Teminat Mektupları
162.584 97.156 259.740
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 17.983 17.983
Belgeli Akreditifler
0 380 380
Diğer Akreditifler
0 17.603 17.603
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
(1) 0 16.841 16.841
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 244 14.950 15.194
Cayılamaz Taahhütler
244 14.950 15.194
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
(1) 0 13.015 13.015
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
(1) 244 0 244
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 1.935 1.935
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
279.757 579.476 859.233
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
279.757 579.476 859.233
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
15.573 15.818 31.391
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
15.573 1 15.574
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 15.817 15.817
Para ve Faiz Swap İşlemleri
264.184 563.658 827.842
Swap Para Alım İşlemleri
238.360 128.391 366.751
Swap Para Satım İşlemleri
25.824 321.736 347.560
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 113.531 113.531
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.148.164 5.802.416 6.950.580
EMANET KIYMETLER
101.417 1.273.238 1.374.655
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
36.559 608 37.167
Tahsile Alınan Ticari Senetler
64.858 1.272.630 1.337.488
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.046.747 4.529.178 5.575.925
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
47.931 826.689 874.620
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
192.037 1.600.599 1.792.636
Diğer Rehinli Kıymetler
806.779 2.101.890 2.908.669
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.600.775 6.541.018 8.141.793


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
67
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-400
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 22.179
Kredilerden Alınan Faizler
16.664
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
377
Bankalardan Alınan Faizler
316
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.380
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.384
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.252
Finansal Kiralama Gelirleri
54
Diğer Faiz Gelirleri
4
FAİZ GİDERLERİ (-)
-14.009
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(2) -6.513
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-305
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.794
Diğer Faiz Giderleri
-397
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
(12) 8.170
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.697
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.855
Gayri Nakdi Kredilerden
1.387
Diğer
468
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
(12) -158
Gayri Nakdi Kredilere
-23
Diğer
(12) -135
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -5.698
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 3.587
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
613
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.716
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
11.690
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 5.317
FAALİYET BRÜT KÂRI
13.073
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -448
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -8.343
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.282
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 4.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-931
Cari Vergi Karşılığı
120
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.351
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 3.351
Grubun Karı (Zararı)
3.351
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
114.952 117.527 232.479
Nakit ve Nakit Benzerleri
31.101 112.331 143.432
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 5.404 111.048 116.452
Bankalar
(3) 176 1.283 1.459
Para Piyasalarından Alacaklar
25.521 0 25.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 5.519 0 5.519
Devlet Borçlanma Senetleri
5.519 0 5.519
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 74.254 0 74.254
Devlet Borçlanma Senetleri
74.254 0 74.254
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
4.165 5.196 9.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.165 5.196 9.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-87 0 -87
KREDİLER (Net)
(5) 190.337 663.587 853.924
Krediler
172.696 661.240 833.936
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
172.696 661.240 833.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 2.347 2.347
Finansal Kiralama Alacakları
0 2.441 2.441
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 -94 -94
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
47.307 0 47.307
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-29.666 0 -29.666
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-6.912 0 -6.912
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-527 0 -527
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-22.227 0 -22.227
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.058 0 4.058
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 4.058 0 4.058
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
4.058 0 4.058
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.848 0 2.848
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.695 0 6.695
Şerefiye
0 0 0
Diğer
6.695 0 6.695
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 58.279 0 58.279
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4.849 0 4.849
DİĞER AKTİFLER
32.935 322 33.257
VARLIKLAR TOPLAMI
414.953 781.436 1.196.389
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0
ALINAN KREDİLER
(1) 51.536 620.178 671.714
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 6.717 0 6.717
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
110.864 0 110.864
Bonolar
(4) 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
110.864 0 110.864
FONLAR
13.524 1.761 15.285
Müstakrizlerin Fonları
13.524 1.761 15.285
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.760 307 3.067
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 2.760 307 3.067
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(7) 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
(6) 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
9.459 0 9.459
Yeniden Yapılanma Karşılığı
(8) 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.617 0 2.617
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.842 0 6.842
CARİ VERGİ BORCU
2.795 0 2.795
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
(10) 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
(11) 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
9.789 20.200 29.989
ÖZKAYNAKLAR
346.499 0 346.499
Ödenmiş Sermaye
(12) 337.292 0 337.292
Sermaye Yedekleri
38.743 0 38.743
Hisse Senedi İhraç Primleri
20.121 0 20.121
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
18.622 0 18.622
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.130 0 -1.130
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.276 0 5.276
Kar Yedekleri
114.544 0 114.544
Yasal Yedekler
16.168 0 16.168
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.376 0 98.376
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-148.226 0 -148.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-151.577 0 -151.577
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.351 0 3.351
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
553.943 642.446 1.196.389


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.123
Alınan Faizler
20.542
Ödenen Faizler
-21.296
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.440
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-1.180
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
17.498
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.168
Ödenen Vergiler
-226
Diğer
-487
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
396.728
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
323
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
36.421
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
48.889
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.644
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
331.825
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-23.374
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
399.851
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.662
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-432
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.805
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.575
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-529.920
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
108.702
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-638.622
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.963
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-129.768
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
236.588
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
106.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683944


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.379 Değişim: -1,96% Hacim : 8.433 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.154 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,3766 Değişim: 0,94%
Düşük 5,3232 27.03.2019 Yüksek 5,3808
Açılış: 5,32635
6,0889 Değişim: 1,20%
Düşük 5,9970 27.03.2019 Yüksek 6,1036
Açılış: 6,0164
227,61 Değişim: 0,99%
Düşük 225,22 27.03.2019 Yüksek 227,71
Açılış: 225,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.