KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:13

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 21.500.000 8.350.512 19.649.032 5.315.948 1.514.879 4.220.836 60.551.206 60.551.206
Transferler
2.577.780 -4.220.836 -1.643.056 -1.643.056
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-756.433 1.284.529 528.097 528.097
Dönem Karı (Zararı)
2.399.488 2.399.488
Sermaye Arttırımı
10.750.000 -8.350.512
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-450.848 -450.848 -450.848
Dönem Sonu Bakiyeler
2237 32.250.000 0 19.198.184 4.559.517 4.092.659 1.284.529 61.384.888 61.384.888
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 32.250.000 19.198.184 4.559.516 4.092.659 1.284.529 61.384.888 61.384.888
Transferler
-1.284.529 -1.284.529 -1.284.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.142.619 12.215.877 -3.371.348 7.827.117 39.814.264 39.814.264
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 32.250.000 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.247.149 8.696.801
Dönem Karı (Zararı)
7.827.117 1.284.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.699.970 2.900.400
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 3.255.537 2.791.084
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 22.192 276.648
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.422.241 -167.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.279.938 4.511.872
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.165.532 2.893.636
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.315.801 -4.112.198
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.821.941 4.985.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 -104.541 329.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 1.796.813 415.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.247.149 8.696.801
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.473.051 -11.407.777
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 -28.036.910 -11.407.777
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 -436.141 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.534.685 844.058
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.350.512
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 143.969 -16.337
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 -3.311.903 1.311.241
Ödenen Temettüler
22 0 -164.485
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30.702.619 8.064.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.308.783 -1.866.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.308.783 -1.866.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.557.496 9.424.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.866.279 7.557.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.866.279 7.557.496
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 16.002.645 17.168.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 16.002.645 17.168.176
Diğer Alacaklar
10 0 2.118
Stoklar
12 13.221.197 10.905.396
Peşin Ödenmiş Giderler
13 171.239 305.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 0 300.416
Diğer Dönen Varlıklar
21 6.206 607.641
ARA TOPLAM
41.267.566 36.846.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.267.566 36.846.577
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 81.880.580 57.233.256
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 279.877 145.828
Peşin Ödenmiş Giderler
13 163.979 868
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 508.351 603.261
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.832.787 57.983.213
TOPLAM VARLIKLAR
124.100.353 94.829.790
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 175.587 31.618
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.617.612 4.056.208
Ticari Borçlar
9 2.015.530 9.837.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 384.247 1.669.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.631.283 8.168.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.207.505 285.644
Diğer Borçlar
10 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler
11 0 436.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 140.855 226.870
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 291.311 359.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
73.779 50.675
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
217.532 308.809
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 568.744 673.285
ARA TOPLAM
9.017.144 15.906.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.017.144 15.906.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 11.363.963 15.237.270
Diğer Borçlar
10 0 226.766
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.340.342 937.196
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.464.280 1.136.949
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.168.585 17.538.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.185.729 33.444.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.914.624 61.384.888
Ödenmiş Sermaye
32.250.000 32.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.340.803 19.198.184
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.340.803 19.198.184
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.775.393 4.559.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
721.311 4.092.659
Net Dönem Karı veya Zararı
7.827.117 1.284.529
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22 99.914.624 61.384.888
TOPLAM KAYNAKLAR
124.100.353 94.829.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 88.009.143 54.671.468
Satışların Maliyeti
23 -73.355.139 -49.079.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.654.004 5.591.884
BRÜT KAR (ZARAR)
14.654.004 5.591.884
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.198.370 -2.750.862
Pazarlama Giderleri
24 -3.516.530 -2.215.124
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 -1.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 4.002.435 3.291.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -3.641.292 -2.443.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.300.247 1.471.969
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.300.247 1.471.969
Finansman Giderleri
27 -46.411 -107.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 8.253.836 1.364.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-426.719 -80.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -331.809 -226.870
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -94.910 146.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 7.827.117 1.284.529
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.827.117 1.284.529
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.827.117 1.284.529
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,42000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.869.775 -428.306
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.142.619 -450.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.272.844 22.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.272.844 22.542
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.869.775 -428.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.696.892 856.223
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.696.892 856.223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742392


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.