***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:29

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 20.240 68.018
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.240 68.018
BRÜT KAR (ZARAR)
20.240 68.018
Genel Yönetim Giderleri
21-22 -266.716 -1.089.602
Pazarlama Giderleri
21-22 -13.238 -35.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.787 190.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.843 -28.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-259.770 -895.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 174.581 126.978
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -90.727 -21.510
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-175.916 -789.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-175.916 -789.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.210 868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 4.210 868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-171.706 -789.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
-171.706 -789.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-171.706 -789.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -409.457 -732.098 1.858.445 1.858.445
Transferler
-732.098 732.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-789.130 -789.130
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sermaye Azaltımı

Dönem Sonu Bakiyeler
19 5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315
Transferler
-171.706 171.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-789.130 -171.706
Dönem Sonu Bakiyeler
19 5.000.000 -1.313.261 -171.706 2.897.609 2.897.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.113 -822.566
Dönem Karı (Zararı)
28 -171.706 -789.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.075 -144.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.865 30.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 19.135 2.854
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -25.000 27.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 0 -174.167
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.210 -868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.668 111.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.769 -65.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.111 -2.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 41.880 -63.272
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
18-27 -28.508 36.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.265 -16.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 50 357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.215 -16.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17-18 8.142 156.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-159.113 -822.566
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
163.050 -1.173.658
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 163.050 -1.173.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.000.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.937 3.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.937 3.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.424 1.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.361 5.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-171.706 -789.130
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-171.706 -789.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-171.706 -789.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.361 5.424
Finansal Yatırımlar
7 2.866.467 3.029.517
Ticari Alacaklar
8.252 6.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9-29 8.252 6.142
Diğer Alacaklar
91.674 63.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 91.674 63.272
Peşin Ödenmiş Giderler
18 63.497 6.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 28.335
ARA TOPLAM
3.039.251 3.139.344
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.039.251 3.139.344
DURAN VARLIKLAR

Peşin Ödenmiş Giderler
18 124 124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 7.480 3.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.604 3.394
TOPLAM VARLIKLAR
3.046.855 3.142.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
74.065 520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-29 407 357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 73.658 163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 32.233 29.502
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.767 28.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 18.142 758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.625 27.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.323 912
ARA TOPLAM
133.388 59.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.388 59.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15.858 14.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 15.858 14.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.858 14.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.246 73.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.897.609 3.069.315
Ödenmiş Sermaye
19 5.000.000 5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -1.930.685 -1.141.555
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -171.706 -789.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.897.609 3.069.315
TOPLAM KAYNAKLAR
3.046.855 3.142.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683003


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,00% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.02.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,3260 Değişim: 0,14%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3280
Açılış: 5,31855
6,0412 Değişim: 0,00%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0495
Açılış: 6,0409
227,08 Değişim: 0,28%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 227,15
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.