KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 17:20

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 949.146.935 478.556.205 473.500.496 132.815.574
Satışların Maliyeti
18 -939.612.812 -473.334.311 -469.360.901 -131.741.883
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.534.123 5.221.894 4.139.595 1.073.691
BRÜT KAR (ZARAR)
9.534.123 5.221.894 4.139.595 1.073.691
Genel Yönetim Giderleri
19 -7.581.037 -7.029.600 -2.691.943 -2.169.588
Pazarlama Giderleri
19 -1.534.449 -1.074.449 -511.799 -48.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 286.013 497.968 149.340 216.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -233.044 13.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
704.650 -2.617.231 1.085.193 -914.870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 94.431
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
799.081 -2.617.231 1.085.193 -914.870
Finansman Gelirleri
22 11.497.775 5.022.313 5.811.249 1.957.686
Finansman Giderleri
22 -2.641.081 -54.806 -592.542 -42.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.655.775 2.350.276 6.303.900 1.000.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.456.685 -720.570 -1.530.792 -369.248
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.626.623 -537.151 -1.514.154 -210.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 169.938 -183.419 -16.638 -158.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.199.090 1.629.706 4.773.108 631.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.199.090 1.629.706 4.773.108 631.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.199.090 1.629.706 4.773.108 631.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 9.842 -191.714 1.043.022 6.536.188 -913.432 31.483.906 31.483.906
Transferler
16 -913.432 913.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -9.842 132.291 1.629.706 1.752.155 1.752.155
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -59.423 1.043.022 5.622.756 1.629.706 33.236.061 33.236.061
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 5.114.865 36.549.666 36.549.666
Transferler
16 5.114.865 -5.114.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -229.527 7.199.090 6.969.563 6.969.563
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -460.504 1.043.022 10.737.621 7.199.090 43.519.229 43.519.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.529.545 -804.794
Dönem Karı (Zararı)
7.199.090 1.629.706
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.524.400 -3.614.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,19 149.440 157.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9,10,19 -125.694 -466.141
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15,19 138.400 486.437
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.509.701
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.456.685 720.570
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9,10,21 -94.431
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.109.804 1.691.453
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -494.567 1.666.931
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.125.044 -3.123.278
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7,8,12 -383.592 -2.502.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.106.556 8.480.177
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12 -250.133 214.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.043.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.613.686 -293.605
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.084.141 -511.189
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.647 4.231.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 94.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -48.178 -256.990
Alınan Temettüler
3.604
Alınan Faiz
4.484.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.576.192 3.426.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.576.192 3.426.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.286.298 7.252.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.862.490 10.678.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.199.090 1.629.706 4.773.108 631.400
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-229.527 132.291 -37.103 141.454
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-294.265 165.364 -47.568 176.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.738 -33.073 10.465 -35.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
64.738 -33.073 10.465 -35.364
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -9.842 0 -9.842
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-12.303 -12.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.461 2.461
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-229.527 122.449 -37.103 131.612
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.969.563 1.752.155 4.736.005 763.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.969.563 1.752.155 4.736.005 763.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.692.610 63.605.350
Finansal Yatırımlar
5 16.997.168 16.502.601
Ticari Alacaklar
6 3.229.783 7.354.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 509 7.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.229.274 7.347.309
Diğer Alacaklar
7 704.125 604.890
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 704.125 604.890
Peşin Ödenmiş Giderler
8 269.027 164.515
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.902 28.335
ARA TOPLAM
76.894.615 88.260.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.894.615 88.260.518
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 186.711 186.711
Diğer Alacaklar
7 4.978.562 4.772.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.978.562 4.772.284
Maddi Duran Varlıklar
9 166.862 240.545
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 220.725 248.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 220.725 248.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 243.123 8.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.795.983 5.456.685
TOPLAM VARLIKLAR
82.690.598 93.717.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 35.561.061 55.156.549
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 200.363 9.350.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 35.360.698 45.805.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 526.633 400.527
Diğer Borçlar
7 71.041 6.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
71.041 6.600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.333.295 258.366
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 144.924 274.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 133.790 185.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.134 88.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 435.803 331.569
ARA TOPLAM
38.072.757 56.427.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.072.757 56.427.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.098.612 739.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.098.612 739.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.098.612 739.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.171.369 57.167.537
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.519.229 36.549.666
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-460.504 -230.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-460.504 -230.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-460.504 -230.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 10.737.621 5.622.756
Net Dönem Karı veya Zararı
7.199.090 5.114.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.519.229 36.549.666
TOPLAM KAYNAKLAR
82.690.598 93.717.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.519 Değişim: 0,71% Hacim : 1.565 Mio.TL Son veri saati : 11:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 104.698
Açılış: 104.475
5,7642 Değişim: 0,26%
Düşük 5,7457 15.11.2019 Yüksek 5,7666
Açılış: 5,7493
6,3512 Değişim: 0,16%
Düşük 6,3311 15.11.2019 Yüksek 6,3566
Açılış: 6,3412
271,12 Değişim: -0,25%
Düşük 270,66 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.