KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.05.2018 - 01:47
KAP ***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 143.340.082 615.598.190
Satışların Maliyeti
31 -140.558.842 -607.280.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.781.240 8.317.244
BRÜT KAR (ZARAR)
2.781.240 8.317.244
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.451.854 -9.090.817
Pazarlama Giderleri
33 -569.525 -1.969.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 109.559 599.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.267.718 -242.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.398.298 -2.387.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 3.331.164 8.990.274
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -90.727 -50.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.842.139 6.552.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.842.139 6.552.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-303.421 -1.437.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -304.386 -1.084.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 965 -353.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.538.718 5.114.865
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.538.718 5.114.865
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 1.538.718 5.114.865
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 9.842 -191.714 1.043.022 6.536.188 -913.432 31.483.906 31.483.906
Transferler
24,31 -913.432 -913.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -9.842 -39.263 5.114.865 5.065.760 5.065.760
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 5.114.865 36.549.666 36.549.666
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 5.114.865 36.549.666 36.549.666
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-323.916 -323.916 -323.916
Transferler
4.790.949 -4.790.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.685 1.538.719 1.544.404 1.544.404
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -225.292 -225.292 1.043.022 10.413.705 1.538.719 37.770.154 37.770.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.900.629 18.262.732
Dönem Karı (Zararı)
41 1.367.013 5.114.865
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.367.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-119.490 -2.428.326
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 79.388 216.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-233.219
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-233.219
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.113 -2.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 185.948 110.732
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -41.835 -113.051
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40 -2.751.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.751.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -342.991 342.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.148.152 15.576.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.479.503 1.449.605
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.475.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -29.630 -4.977.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -29.630
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.508
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -25.898.665 19.120.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -9.322.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -16.576.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -45.600 144.345
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 100.254 1.750
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 100.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
274.494 -162.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
291.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-453.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.900.629 18.262.732
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-514.663 -11.228.600
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 -5.000.000 -11.785.200
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 2.666.703 -1.919.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-279.645
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -152.074
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 -127.571
Alınan Temettüler
3.604
Alınan Faiz
1.993.404 2.751.873
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-174.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.415.292 7.034.132
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.415.292 7.034.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 63.610.774 7.252.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.195.482 14.286.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.538.718 5.114.865
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.685 -39.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -50.337
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 7.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -1.421 11.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31 11.074
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.685 -39.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.544.403 5.075.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.544.403 5.075.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 43.195.480 63.605.350
Finansal Yatırımlar
16.865.415 16.502.601
Ticari Alacaklar
2.881.466 7.354.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.251 7.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.872.215 7.347.309
Diğer Alacaklar
597.841 604.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 597.841 604.890
Peşin Ödenmiş Giderler
431.100 164.391
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 431.100 164.391
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 28.335
ARA TOPLAM
63.971.302 88.260.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.971.302 88.260.394
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 186.711 186.711
Diğer Alacaklar
4.872.235 4.772.284
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.872.235 4.772.284
Maddi Duran Varlıklar
14 194.976 240.545
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 214.878 248.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 214.878 248.698
Peşin Ödenmiş Giderler
12 124 124
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 124 124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 354.708 8.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.823.632 5.456.809
TOPLAM VARLIKLAR
69.794.934 93.717.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
29.258.404 55.156.549
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 29.150 9.350.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 29.229.254 45.805.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 384.430 400.527
Diğer Borçlar
9 106.854 6.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 106.854 6.600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 304.386 258.366
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.216 274.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 186.413 185.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 12.803 88.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 308.221 331.569
ARA TOPLAM
30.561.511 56.427.971
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.561.511 56.427.971
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.463.269 739.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.463.269 739.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.463.269 739.566
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.024.780 57.167.537
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.770.154 36.549.666
Ödenmiş Sermaye
30 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -225.292 -230.977
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -225.292 -230.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 10.413.705 5.622.756
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.538.719 5.114.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.770.154 36.549.666
TOPLAM KAYNAKLAR
69.794.934 93.717.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684624


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8118 Değişim: -0,01%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8151
Açılış: 7,8127
9,2568 Değişim: -0,08%
Düşük 9,2468 22.10.2020 Yüksek 9,2781
Açılış: 9,2641
482,33 Değişim: -0,24%
Düşük 481,97 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.