KAP ***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 19:19

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.406.062 1.958.084
Satışların Maliyeti
20 -2.712.279 -2.045.815
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.306.217 -87.731
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.306.217 -87.731
Genel Yönetim Giderleri
-664.660 -551.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.318 34.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.044 -8.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.937.603 -614.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.937.603 -614.016
Finansman Gelirleri
22 94.857 795.713
Finansman Giderleri
22 -4.519.114 -3.633.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.361.860 -3.451.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-998.791 -745.308
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23b -998.791 -745.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.360.651 -4.197.126
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.360.651 -4.197.126
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.360.651 -4.197.126
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 6.079.426 4.885 -7.326.958 -3.745.469 15.581.884 15.581.884
Transferler
-3.745.469 3.745.469
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.995.232 8.878 -4.197.126 12.806.984 12.806.984
Dönem Karı (Zararı)
-4.197.126 -4.197.126 -4.197.126
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.995.232 8.878 17.004.110 17.004.110
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 13.763 -11.072.427 -4.197.126 28.388.868 28.388.868
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 13.763 -11.072.427 -4.197.126 28.388.868 28.388.868
Transferler
-4.197.126 4.197.126
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.331 -7.360.651 -7.339.320 -7.339.320
Dönem Karı (Zararı)
-7.360.651 -7.360.651 -7.360.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.331 21.331 21.331
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 23.074.658 35.094 -15.269.553 -7.360.651 21.049.548 21.049.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.378.610 1.802.800
Dönem Karı (Zararı)
-7.360.651 -4.197.126
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.208.230 1.508.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.930.812 1.245.793
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.436 13.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 18.799 11.102
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 97.495 4.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.142 -1.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.191 -496.195
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
162.342 -495.911
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.151 -284
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
998.791 745.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
773.811 4.491.884
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.473 2.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.527 -60.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
716.757 4.550.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.378.610 1.802.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-484.514 -63.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -484.514 -63.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.734.616 -573
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.854.943 -500.080
Ödenen Faiz
-123.908 -190.893
Alınan Faiz
3.581 690.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.128.508 1.738.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.128.508 1.738.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.769.698 31.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
641.190 1.769.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.360.651 -4.197.126
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.331 17.004.110
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.844.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 26.664 11.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.333 -851.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.333 -851.982
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.331 17.004.110
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.339.320 12.806.984
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.339.320 12.806.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 641.190 1.769.698
Ticari Alacaklar
76.943 63.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 76.943 63.470
Diğer Alacaklar
41.900 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.900 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
7.784 634.967
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.784 634.967
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.848 6.148
Diğer Dönen Varlıklar
1.280.548 1.280.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 1.280.548 1.280.087
ARA TOPLAM
2.054.213 3.795.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.054.213 3.795.659
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 46.431.367 47.876.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.793 17.458
Diğer Haklar
12 15.793 17.458
Peşin Ödenmiş Giderler
9.330 9.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 9.330 9.410
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.456.490 47.902.868
TOPLAM VARLIKLAR
48.510.703 51.698.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 23.225.657 20.370.718
Ticari Borçlar
118.538 49.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24b 29.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 118.538 19.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 115.241 13.205
Diğer Borçlar
16.909 43.906
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24a 16.153 26.313
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 756 17.593
Ertelenmiş Gelirler
50.826 56.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
50.826 56.646
Kısa Vadeli Karşılıklar
194.489 95.852
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 194.489 95.852
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
190.646 169.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 190.646 169.595
ARA TOPLAM
23.912.306 20.799.084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.912.306 20.799.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
72.001 37.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 72.001 37.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23b 3.476.848 2.472.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.548.849 2.510.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.461.155 23.309.659
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.049.548 28.388.868
Ödenmiş Sermaye
19a 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19b 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.109.752 23.088.421
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.109.752 23.088.421
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19c 23.074.658 23.074.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.094 13.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-15.269.553 -11.072.427
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.360.651 -4.197.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.049.548 28.388.868
TOPLAM KAYNAKLAR
48.510.703 51.698.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664927


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: 0,00% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7295 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7237 17.09.2019 Yüksek 5,7334
Açılış: 5,7294
6,3115 Değişim: 0,09%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3168
Açılış: 6,3057
275,80 Değişim: -0,07%
Düşük 275,71 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.