KAP ***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 21:30

***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 -4.483.253 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 11.717.028 -147.813.935 4.963.029 19.966 4.982.995
Transferler
-147.813.935 147.813.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-262.193.040 -262.193.040 -693 -262.193.733
Dönem Karı (Zararı)
-262.193.040 -262.193.040 -693 -262.193.733
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.483.253 4.483.253 4.483.253
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 -136.096.907 -262.193.040 -252.746.758 19.273 -252.727.485
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 0 1.239.893 -134.412.177 -376.827.706 -367.381.424 18.194 -367.363.230
Transferler
-376.827.706 376.827.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.288.481 -195.288.481 -15.074 -195.303.555
Dönem Karı (Zararı)
-195.288.481 -195.288.481 -15.074 -195.303.555
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.239.893 -511.239.883 -195.288.481 -562.669.905 3.120 -562.666.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.073.123 -75.984.480
Dönem Karı (Zararı)
-195.303.555 -262.193.733
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11 -195.303.555 -262.193.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12 140.560.502 84.162.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.764.996 107.499.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.150.948 -88.092.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.777 11.303
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.369.494 110.047.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.274.046 118.555.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-451.186 -5.717.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.720.813 -27.305.040
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.978.057 -70.531.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.095.066 -5.452.682
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
326.496 194.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
326.496 948.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -753.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -406.555
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -346.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.974.193 72.947.653
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.294.326
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 2.294.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
132.582.591 119.819.787
Ödenen Faiz
10 -112.608.398 -49.166.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-772.434 -2.842.088
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-772.434 -2.842.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.624.190 6.416.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
851.756 3.574.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
851.756 1.624.190
Ticari Alacaklar
141.184.866 106.033.918
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 366.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 141.184.866 105.667.526
Diğer Alacaklar
495 3.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
495 3.272
Stoklar
6 130.710.567 134.080.061
Peşin Ödenmiş Giderler
49.860.775 96.709.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.621.425 5.640.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.239.350 91.069.391
Diğer Dönen Varlıklar
812.398 83.166
ARA TOPLAM
323.420.857 338.534.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
323.420.857 338.534.368
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
19.674 554.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.674 554.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
244.486 244.486
Maddi Duran Varlıklar
24.177.699 46.409.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.445.616 43.715.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.887.475 90.924.040
TOPLAM VARLIKLAR
387.308.332 429.458.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 242.309.106 93.645.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 46.219.398 18.047.690
Ticari Borçlar
251.377.869 229.103.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 40.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 251.377.869 229.063.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.869.698 23.981.569
Diğer Borçlar
0 320.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 320.000
Ertelenmiş Gelirler
1.943.281 1.958.436
Kısa Vadeli Karşılıklar
191.406 6.604.554
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.E 191.406 6.604.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.263.597 13.768.637
ARA TOPLAM
586.174.355 387.430.308
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
586.174.355 387.430.308
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 356.720.041 400.972.665
Diğer Borçlar
6.787.488 6.918.674
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.787.488 6.600.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 318.645
Uzun Vadeli Karşılıklar
293.233 1.371.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
293.233 1.371.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 128.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
363.800.762 409.391.330
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
949.975.117 796.821.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-562.669.905 -367.381.424
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
869.231 869.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.210.464 18.210.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.538.871 3.538.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.538.871 3.538.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.538.871 3.538.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.239.893 1.239.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-511.239.883 -134.412.177
Net Dönem Karı veya Zararı
-195.288.481 -376.827.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.120 18.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-562.666.785 -367.363.230
TOPLAM KAYNAKLAR
387.308.332 429.458.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 23.679.895 130.699.077 6.908.352 35.873.365
Satışların Maliyeti
9 -29.733.546 -200.332.471 -10.928.520 -82.810.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.053.651 -69.633.394 -4.020.168 -46.936.860
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.053.651 -69.633.394 -4.020.168 -46.936.860
Genel Yönetim Giderleri
-12.177.787 -18.018.157 -1.848.754 -5.874.551
Pazarlama Giderleri
-10.999.260 -91.767.360 -525.473 -17.983.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.148.106 16.509.064 1.537.010 5.810.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.998.196 -24.857.148 -4.663.357 5.290.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.080.788 -187.766.995 -9.520.742 -59.693.177
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-16.911.732 -2.646.578 -14.296.463 -311.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.992.520 -190.413.573 -23.817.205 -60.004.887
Finansman Gelirleri
3.801.549 5.969.035 1.397.449 364.607
Finansman Giderleri
10 -163.112.584 -70.068.505 -98.822.678 -24.730.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-195.303.555 -254.513.043 -121.242.434 -84.371.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -7.680.690 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -7.680.690 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.303.555 -262.193.733 -121.242.434 -84.371.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.303.555 -262.193.733 -121.242.434 -84.371.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 -15.074 -693 -14.454 8.625
Ana Ortaklık Payları
11 -195.288.481 -262.193.040 -121.227.980 -84.379.757
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 -1,63000000 -2,18000000 -1,01000000 -0,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.303.555 -262.193.733 -121.242.434 -84.371.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.074 -693 -14.454 8.625
Ana Ortaklık Payları
-195.288.481 -262.193.040 -121.227.980 -84.379.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719303


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.164 Değişim: 0,14% Hacim : 34 Mio.TL Son veri saati : 09:55
Düşük 96.164 21.08.2019 Yüksek 96.164
Açılış: 96.164
5,7208 Değişim: -0,09%
Düşük 5,7118 21.08.2019 Yüksek 5,7375
Açılış: 5,726
6,3485 Değişim: -0,26%
Düşük 6,3398 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
275,98 Değişim: -0,58%
Düşük 275,67 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.