KAP ***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:12

***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 -4.483.253 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 11.717.028 -147.813.935 4.963.029 19.966 4.982.995
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.813.935 147.813.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-177.813.283 -177.813.283 -9.318 -177.822.601
Dönem Karı (Zararı)
-177.813.283 -177.813.283 -9.318 -177.822.601
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
4.483.253 4.483.253 0 4.483.253
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 0 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 -136.096.907 -177.813.283 -168.367.001 10.648 -168.356.353
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 0 1.239.893 -134.412.177 -376.827.706 -367.381.424 18.194 -367.363.230
Transferler
-376.827.706 376.827.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.060.501 -74.060.501 -620 -74.061.121
Dönem Karı (Zararı)
-74.060.501 -74.060.501 -620 -74.061.121
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.239.893 -511.239.883 -74.060.501 -441.441.925 17.574 -441.424.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.531.489 -72.556.584
Dönem Karı (Zararı)
11 -74.061.121 -177.822.602
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12 53.948.184 53.636.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.310.106 54.112.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.981.848 -92.294.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.777 5.078
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.490.124 51.925.676
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.057.093 140.571.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.363 -3.443.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.493.845 -42.652.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.802.831 -70.073.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.728.658 -2.483.046
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
471.171 -333.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
471.171 74.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -407.986
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -61.270
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -346.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.172.670 72.311.167
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.294.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.557.840 96.578.071
Ödenen Faiz
10 -40.385.170 -26.561.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-887.648 -578.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-887.648 -578.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.624.190 6.416.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
736.542 5.837.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
736.542 1.624.190
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
141.015.766 106.033.918
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 366.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 141.015.766 105.667.526
Diğer Alacaklar
495 3.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
495 3.272
Stoklar
6 136.570.185 134.080.061
Peşin Ödenmiş Giderler
50.006.297 96.709.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.623.039 5.640.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.383.258 91.069.391
Diğer Dönen Varlıklar
1.106.598 83.166
ARA TOPLAM
329.435.883 338.534.368
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
329.435.883 338.534.368
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
167.196 554.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
167.196 554.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
244.486 244.486
Maddi Duran Varlıklar
38.000.964 46.409.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.871.011 43.715.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.283.657 90.924.040
TOPLAM VARLIKLAR
408.719.540 429.458.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 154.913.418 93.645.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.784.273 18.047.690
Ticari Borçlar
235.160.916 229.103.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
300.930 40.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
234.859.986 229.063.803
Diğer Borçlar
0 320.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 320.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
2.211.458 1.958.436
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.234.617 30.586.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.031.771 23.981.569
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.e 202.846 6.604.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.344.256 13.768.637
ARA TOPLAM
469.648.938 387.430.308
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
469.648.938 387.430.308
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 372.526.103 400.972.665
Diğer Borçlar
7.467.037 6.918.674
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.081.756 6.600.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
385.281 318.645
Uzun Vadeli Karşılıklar
501.813 1.371.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
501.813 1.371.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 128.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.494.953 409.391.330
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
850.143.891 796.821.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-441.441.925 -367.381.424
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
869.231 869.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.210.464 18.210.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.538.871 3.538.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.538.871 3.538.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.538.871 3.538.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.239.893 1.239.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-511.239.883 -134.412.177
Net Dönem Karı veya Zararı
-74.060.501 -376.827.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.574 18.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-441.424.351 -367.363.230
TOPLAM KAYNAKLAR
408.719.540 429.458.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 16.771.543 94.825.712 10.305.227 37.613.930
Satışların Maliyeti
9 -18.805.026 -117.522.246 -11.276.827 -63.341.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.033.483 -22.696.534 -971.600 -25.727.235
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.033.483 -22.696.534 -971.600 -25.727.235
Genel Yönetim Giderleri
-10.329.033 -12.143.606 -7.780.463 -5.841.269
Pazarlama Giderleri
-10.473.787 -73.784.158 -4.993.821 -43.863.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.611.096 10.698.316 7.228.014 4.448.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-334.839 -30.147.835 624.797 -24.717.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.560.046 -128.073.817 -5.893.073 -95.701.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.615.269 -2.334.868 -2.335.159 40.735
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.175.315 -130.408.685 -8.228.232 -95.660.825
Finansman Gelirleri
2.404.100 5.604.428 1.715.650 370.973
Finansman Giderleri
10 -64.289.906 -45.337.654 -40.329.612 -22.951.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-74.061.121 -170.141.911 -46.842.194 -118.241.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -7.680.690 0 -2.124.461
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -7.680.690 0 -2.124.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.061.121 -177.822.601 -46.842.194 -120.365.706
DÖNEM KARI (ZARARI)
11 -74.061.121 -177.822.601 -46.842.194 -120.365.706
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 -620 -9.318 -1.837 -5.362
Ana Ortaklık Payları
11 -74.060.501 -177.813.283 -46.840.357 -120.360.344
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar 11 -0,62000000 -1,48000000 -0,39000000 -1,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.061.121 -177.822.601 -46.842.194 -120.365.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-620 -9.318 -1.837 -5.362
Ana Ortaklık Payları
-74.060.501 -177.813.283 -46.840.357 -120.360.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704721


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.