***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 19:24

***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 -4.483.253 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 11.717.028 -147.813.935 4.963.029 19.966 4.982.995
Transferler
-147.813.935 -147.813.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.452.939 -57.452.939 -3.956 -57.456.895
Dönem Karı (Zararı)
-57.452.939 -57.452.939 -3.956 -57.456.895
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.483.253 4.483.253 4.483.253
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 -4.483.253 18.210.464 3.538.871 1.684.730 1.239.893 136.096.907 -57.452.939 -48.006.657 16.010 -47.990.647
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.239.893 -134.412.177 -376.827.706 -367.381.424 18.194 -367.363.230
Transferler
-376.827.706 -376.827.706
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.220.144 -27.220.144 1.217 -27.218.927
Dönem Karı (Zararı)
-27.220.144 -27.220.144 1.217 -27.218.927
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 869.231 18.210.464 3.538.871 1.239.893 -511.239.883 -27.220.144 -394.601.568 19.411 -394.582.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.084.159 -14.609.124
Dönem Karı (Zararı)
11 -27.218.927 -57.456.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12 24.234.367 30.569.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.193.042 6.591.300
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
546.368 719.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
655.026 701.097
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-108.658 18.273
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.580.033 13.140.506
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.580.033 13.140.506
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.188.927
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.188.927
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 5.556.229
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
280.110 186.676
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
280.110 186.676
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.634.814 2.186.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.366 14.168.532
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.398.242 -22.130.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.777 4.199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.748.535 14.942.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.121.511 27.963.797
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.974 -538.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.413.829 -6.072.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.878.194 -12.718.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.205.965 -1.890.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
236.807 -214.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
236.807 26.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -241.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.037.409 12.907.084
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.294.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.617.442 23.753.264
Kredilerden Nakit Girişleri
20.617.442 23.753.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
10 -17.580.033 -13.140.506
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-809.943 -1.916.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-809.943 -1.916.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.624.190 6.416.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
814.247 4.499.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
814.247 1.624.190
Ticari Alacaklar
143.432.160 106.033.918
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 366.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 143.432.160 105.667.526
Diğer Alacaklar
495 3.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
495 3.272
Stoklar
6 145.828.596 134.080.061
Peşin Ödenmiş Giderler
46.586.472 96.709.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.636.248 5.640.370
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.950.224 91.069.391
Diğer Dönen Varlıklar
2.468.133 83.166
ARA TOPLAM
339.130.103 338.534.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
339.130.103 338.534.368
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
570.607 554.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
570.607 554.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
244.486 244.486
Maddi Duran Varlıklar
43.125.087 46.409.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.290.431 43.715.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.230.611 90.924.040
TOPLAM VARLIKLAR
425.360.714 429.458.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 118.724.864 93.645.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 27.390.704 18.047.690
Ticari Borçlar
230.225.334 229.103.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 320.000 40.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 229.905.334 229.063.803
Diğer Borçlar
15.000 320.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15.000 320.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
2.454.819 1.958.436
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.003.620 30.586.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25.507.724 23.981.569
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.e 6.495.896 6.604.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.072.950 13.768.637
ARA TOPLAM
424.887.291 387.430.308
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.887.291 387.430.308
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 387.167.828 400.972.665
Diğer Borçlar
6.938.700 6.918.674
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.605.102 6.600.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
333.598 318.645
Uzun Vadeli Karşılıklar
820.599 1.371.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
820.599 1.371.538
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
128.453 128.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
395.055.580 409.391.330
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
819.942.871 796.821.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-394.601.568 -367.381.424
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
869.231 869.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18.210.464 18.210.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.538.871 3.538.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.538.871 3.538.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.538.871 3.538.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.239.893 1.239.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-511.239.883 -134.412.177
Net Dönem Karı veya Zararı
-27.220.144 -376.827.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.411 18.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-394.582.157 -367.363.230
TOPLAM KAYNAKLAR
425.360.714 429.458.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 6.466.316 57.211.782
Satışların Maliyeti
9 -7.528.199 -54.181.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.061.883 3.030.701
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.061.883 3.030.701
Genel Yönetim Giderleri
-2.548.570 -6.302.337
Pazarlama Giderleri
-5.479.966 -29.920.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.383.082 6.250.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-959.636 -5.430.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.666.973 -32.372.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-280.110 -2.375.603
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.947.083 -34.747.860
Finansman Gelirleri
688.450 5.233.455
Finansman Giderleri
10 -23.960.294 -22.386.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.218.927 -51.900.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -5.556.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.556.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11 -27.218.927 -57.456.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
11 -27.218.927 -57.456.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 1.217 -3.956
Ana Ortaklık Payları
11 -27.220.144 -57.452.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/Kazanç TL -0,23000000 -0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.218.927 -57.456.895
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.217 -3.956
Ana Ortaklık Payları
-27.220.144 -57.452.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.