KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 21:49
KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 41.025 571.193 702.337 1.250.464 3.512.016 3.512.016
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
71.346 1.179.118 -1.250.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.754 562.296 582.050 582.050
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 -724.059 -724.059 -724.059
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 60.779 642.539 1.157.396 562.296 3.370.007 3.370.007
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
607.200 0 785.683 -117.556 313.519 68.101 431.098 924.368 1.224.877 4.237.290 4.237.290
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-18.763 18.763 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
88.044 1.136.833 -1.224.877 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.551 23.754 1.127.822 1.115.025 1.115.025
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
17 -303.600 -303.600 -303.600
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
607.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785.683 0 -117.556 258.205 0 0 0 0 0 0 0 91.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519.142 0 0 0 1.776.364 1.127.822 0 5.048.715 0 5.048.715


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.878.379 1.340.712
Dönem Karı (Zararı)
1.127.822 562.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.127.822 562.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.233.259 961.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 656.579 523.640
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.506 5.894
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 171 193
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 11.335 5.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.716 61.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 76.819 59.397
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 597 3.833
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.700 -1.587
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-130.174 -43.923
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
304.409 241.659
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
350.866 299.419
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-46.457 -57.760
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 6.487
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 322.100 168.303
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 2.331 -173
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-788 -1.537
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.420 -147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
794.601 -2.461
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-527.288 -112.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.142 6.666
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.038.954 -274.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.799.025 228.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5 -40
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
562.965 149.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.155.682 1.521.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -15.346 -14.714
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -261.961 -166.255
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-198.480 -312.485
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 155.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -130.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.110 12.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.110 12.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -535.451 -547.310
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-529.140 -545.488
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.311 -1.822
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.082 9.311
Alınan Temettüler
24 788 1.537
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
180.155 342.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-948.151 -884.939
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.330 -37.853
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-597.221 -487.347
Ödenen Temettüler
17 -303.600 -359.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.731.748 143.288
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-21.591 -11.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.710.157 131.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.154.508 546.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.864.665 678.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.879.400 1.158.847
Finansal Yatırımlar
5 487.610 537.591
Ticari Alacaklar
1.960.608 1.433.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.960.608 1.433.320
Diğer Alacaklar
8 17.545 17.348
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
678 169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.867 17.179
Stoklar
9 3.396.146 2.368.527
Peşin Ödenmiş Giderler
14 311.030 219.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 157.975 321.295
Diğer Dönen Varlıklar
16 158.107 71.402
ARA TOPLAM
9.368.421 6.127.540
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.368.421 6.127.540
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 429.285 622.760
Diğer Alacaklar
7.809 7.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.809 7.039
Maddi Duran Varlıklar
10 4.621.469 4.329.172
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 4.583.567 4.010.948
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 43.349 38.420
Peşin Ödenmiş Giderler
14 34.792 27.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 14.545 9.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.734.816 9.046.025
TOPLAM VARLIKLAR
19.103.237 15.173.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.050.105 1.031.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.050.105 1.031.688
Banka Kredileri
47.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.050.105 984.358
Ticari Borçlar
7.312.007 5.559.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 639.110 557.473
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.672.897 5.001.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
258.395 57.029
Diğer Borçlar
161 166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
161 166
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 77.514 18.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 375.213 425.281
Kısa Vadeli Karşılıklar
94.022 72.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 48.387 24.507
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 45.635 47.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 657.583 155.363
ARA TOPLAM
9.825.000 7.319.404
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.825.000 7.319.404
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.931.216 3.280.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.931.216 3.280.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.931.216 3.280.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 193.200 180.114
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 105.106 156.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.229.522 3.616.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.054.522 10.936.275
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.048.715 4.237.290
Ödenmiş Sermaye
17 607.200 607.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
926.332 981.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
926.332 981.646
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,17 785.683 785.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.556 -117.556
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
258.205 313.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.855 68.101
Yabancı Para Çevrim Farkları
91.855 68.101
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
519.142 431.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.776.364 924.368
Net Dönem Karı veya Zararı
1.127.822 1.224.877
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.048.715 4.237.290
TOPLAM KAYNAKLAR
19.103.237 15.173.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 26.626.115 19.270.728 14.028.499 10.245.446
Satışların Maliyeti
18 -21.884.018 -15.928.955 -11.454.040 -8.440.544
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.742.097 3.341.773 2.574.459 1.804.902
BRÜT KAR (ZARAR)
4.742.097 3.341.773 2.574.459 1.804.902
Genel Yönetim Giderleri
19 -396.669 -314.712 -188.060 -157.642
Pazarlama Giderleri
19 -2.677.427 -2.049.581 -1.383.941 -1.072.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 37.437 28.648 18.730 15.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.798 -8.755 -1.654 -5.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.700.640 997.373 1.019.534 585.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 27.014 44.323 14.067 24.051
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.331 -99 -1.116 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.725.323 1.041.597 1.032.485 609.859
Finansman Gelirleri
22 107.222 5.901 67.542 4.037
Finansman Giderleri
23 -382.623 -316.899 -204.322 -162.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.449.922 730.599 895.705 451.141
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-322.100 -168.303 -198.294 -104.229
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -374.847 -197.742 -216.392 -119.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 52.747 29.439 18.098 14.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.127.822 562.296 697.411 346.912
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.127.822 562.296 697.411 346.912
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.127.822 562.296 697.411 346.912
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 26 1,86000000 0,94000000 1,15000000 0,58000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.551 0 -17.788 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-36.551 0 -17.788 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.754 19.754 12.776 6.426
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.754 19.754 12.776 6.426
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.797 19.754 -5.012 6.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.115.025 582.050 692.399 353.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.115.025 582.050 692.399 353.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869839


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.