KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2019 - 21:52

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 28.751 -36.956 296.387 468.044 670.859 1.901.177
Transferler
44.022 626.837 -670.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
530.912 -17.843 115.878 18.310 863.001 1.510.258
Kar Payları
16 -453.555 -453.555
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -61.111 810.869 -66.197 144.629 -18.646 340.409 641.326 863.001 2.957.880 0 2.957.880
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 810.869 -66.197 144.629 -18.646 340.409 641.326 863.001 2.957.880
Transferler
230.784 632.217 -863.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.186 -23.967 38.978 59.671 1.250.464 1.299.960
Kar Payları
16 -571.206 -571.206
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-174.618 -174.618
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -235.729 785.683 -90.164 183.607 41.025 571.193 702.337 1.250.464 3.512.016 0 3.512.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.559.358 1.410.479
Dönem Karı (Zararı)
1.250.464 863.001
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
672.049 505.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 348.708 256.547
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.161 6.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.637 105
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 11.524 6.041
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.210 77.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.926 59.789
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.259 5.661
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.025 12.541
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-90.306 -39.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.193 -25.083
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-30.193 -25.083
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 376.348 232.852
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -3.600 1.575
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.279 -3.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.882 278.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-282.222 -231.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.753 4.144
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-653.169 -343.270
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.146.062 776.512
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44 -51
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.262 72.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.899.631 1.646.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -28.475 -21.064
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -311.932 -215.251
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
134 125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.318.594 -586.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,23 33.430 19.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -958.006 -610.004
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-951.097 -601.145
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.909 -8.859
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.259 1.414
Alınan Temettüler
4.279 3.037
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -437.004 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
36.448 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-657.087 -419.915
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-174.618 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.618 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 37.853 0
Ödenen Temettüler
-571.206 -453.555
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
50.884 33.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-416.323 404.038
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.464 -7.851
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-426.787 396.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 973.706 577.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 546.919 973.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 546.919 980.378
Finansal Yatırımlar
5 446.650 0
Ticari Alacaklar
1.159.602 877.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.159.602 877.380
Diğer Alacaklar
8 25.321 21.621
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
158 225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.163 21.396
Stoklar
9 2.097.894 1.456.249
Peşin Ödenmiş Giderler
13 251.033 67.681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 271.932 174.182
Diğer Dönen Varlıklar
15 42.911 24.992
ARA TOPLAM
4.842.262 3.602.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.842.262 3.602.483
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 350.761 309.731
Diğer Alacaklar
8.083 4.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.083 4.463
Maddi Duran Varlıklar
10 3.698.551 3.057.725
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 16.460 13.193
Peşin Ödenmiş Giderler
13 28.494 35.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.339 2.851
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.105.688 3.423.192
TOPLAM VARLIKLAR
8.947.950 7.025.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 37.853 0
Ticari Borçlar
4.516.139 3.400.270
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 485.466 356.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.030.673 3.044.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
47.181 76.494
Diğer Borçlar
97 141
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97 141
Ertelenmiş Gelirler
22.343 23.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 354.356 214.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.755 46.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 18.918 14.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 39.837 32.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 94.521 69.383
ARA TOPLAM
5.131.245 3.830.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.131.245 3.830.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
128.634 99.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 128.634 99.142
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 176.055 137.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
304.689 236.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.435.934 4.067.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.512.016 2.957.880
Ödenmiş Sermaye
16 303.600 303.600
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -235.729 -61.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
879.126 889.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
879.126 889.301
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,16 785.683 810.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-90.164 -66.197
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
183.607 144.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.025 -18.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
41.025 -18.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 571.193 340.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
702.337 641.326
Net Dönem Karı veya Zararı
1.250.464 863.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.512.016 2.957.880
TOPLAM KAYNAKLAR
8.947.950 7.025.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 32.322.987 24.779.408
Satışların Maliyeti
17 -26.613.139 -20.553.994
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.709.848 4.225.414
BRÜT KAR (ZARAR)
5.709.848 4.225.414
Genel Yönetim Giderleri
18 -516.480 -415.774
Pazarlama Giderleri
18 -3.663.526 -2.770.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 36.371 31.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -22.699 -10.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.543.514 1.059.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 44.327 3.037
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -1.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.587.841 1.061.139
Finansman Gelirleri
21 51.567 45.203
Finansman Giderleri
22 -12.596 -10.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.626.812 1.095.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-376.348 -232.852
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -359.576 -217.609
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -16.772 -15.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.250.464 863.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.250.464 863.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.250.464 863.001
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Tam TL) 25 4,15500000 2,85400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.175 628.947
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-25.186 530.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.967 -17.843
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38.978 115.878
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.671 18.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
59.671 18.310
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.496 647.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.299.960 1.510.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.299.960 1.510.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745721


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.