KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:46

***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 28.751 -36.956 296.387 468.044 670.859 1.901.177
Transferler
44.022 626.837 -670.859 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.644 641.308 650.952
Kar Payları
16 -454.293 -454.293
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 28.751 -27.312 340.409 640.588 641.308 2.097.836 0 2.097.836
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 810.869 -66.197 144.629 -18.646 340.409 641.326 863.001 2.957.880
Transferler
230.784 632.217 -863.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.186 92.073 891.309 958.196
Kar Payları
16 -574.260 -574.260
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-174.618 -174.618
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -235.729 785.683 -66.197 144.629 73.427 571.193 699.283 891.309 3.167.198 0 3.167.198


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.224.714 1.076.742
Dönem Karı (Zararı)
891.309 641.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
574.949 436.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 251.423 190.373
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.190 7.151
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 107 107
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 38.083 7.044
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
96.691 111.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.750 85.079
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.637 6.478
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
50.304 19.989
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
21 -43.427 -25.738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.418 -19.848
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-28.418 -19.848
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 268.590 175.464
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -4.246 616
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.854 -3.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.016 172.698
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.406 -82.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
371 19.287
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-503.922 -229.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
779.363 468.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -20.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.435 17.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.449.242 1.250.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -21.231 -15.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -203.315 -158.656
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 60
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-932.502 -435.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,23 25.410 10.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -643.743 -443.686
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-638.618 -438.018
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.125 -5.668
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
3.477 -4.981
Alınan Temettüler
3.855 3.037
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -321.501 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-458.091 -250.363
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-174.618 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.618 0
Ödenen Temettüler
-331.380 -272.133
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
47.907 21.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.879 391.137
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.480 -4.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-174.359 387.062
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 973.706 577.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 799.347 964.581


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 801.539 980.378
Finansal Yatırımlar
5 321.501 0
Ticari Alacaklar
1.075.786 877.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.075.786 877.380
Diğer Alacaklar
8 42.664 46.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.771 25.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.893 21.396
Stoklar
9 1.922.088 1.456.249
Peşin Ödenmiş Giderler
13 121.818 42.837
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 163.315 174.182
Diğer Dönen Varlıklar
15 71.720 24.992
ARA TOPLAM
4.520.431 3.602.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.520.431 3.602.483
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 309.731 309.731
Diğer Alacaklar
7.768 4.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.768 4.463
Maddi Duran Varlıklar
10 3.526.513 3.057.725
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 15.804 13.193
Peşin Ödenmiş Giderler
13 27.761 35.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.673 2.851
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.891.250 3.423.192
TOPLAM VARLIKLAR
8.411.681 7.025.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.127.549 3.376.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 406.365 356.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.721.184 3.020.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
79.780 76.494
Diğer Borçlar
206.602 141
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16,26 206.448 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
154 141
Ertelenmiş Gelirler
29.617 23.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 267.438 214.182
Kısa Vadeli Karşılıklar
131.906 70.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 20.744 14.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 111.162 56.219
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 138.264 69.383
ARA TOPLAM
4.981.156 3.830.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.981.156 3.830.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
98.917 99.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 98.917 99.142
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 164.410 137.839
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.327 236.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.244.483 4.067.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.167.198 2.957.880
Ödenmiş Sermaye
16 303.600 303.600
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -235.729 -61.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
864.115 889.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
864.115 889.301
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10,16 785.683 810.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -66.197 -66.197
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
144.629 144.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.427 -18.646
Yabancı Para Çevrim Farkları
73.427 -18.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 571.193 340.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
699.283 641.326
Net Dönem Karı veya Zararı
891.309 863.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.167.198 2.957.880
TOPLAM KAYNAKLAR
8.411.681 7.025.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 23.229.103 18.182.295 8.460.301 6.262.637
Satışların Maliyeti
17 -19.050.819 -15.056.464 -6.876.305 -5.176.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.178.284 3.125.831 1.583.996 1.086.603
BRÜT KAR (ZARAR)
4.178.284 3.125.831 1.583.996 1.086.603
Genel Yönetim Giderleri
18 -401.744 -300.456 -157.841 -99.562
Pazarlama Giderleri
18 -2.660.025 -2.043.998 -954.090 -710.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 23.341 19.768 8.689 7.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -33.495 -8.765 -25.463 -2.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.106.361 792.380 455.291 281.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 10.301 3.037 2.716 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 -616 0 -18
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.116.662 794.801 458.007 281.462
Finansman Gelirleri
21 52.595 30.647 14.624 10.082
Finansman Giderleri
22 -9.358 -8.676 -3.724 -2.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.159.899 816.772 468.907 289.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-268.590 -175.464 -105.127 -62.104
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -267.604 -169.052 -105.179 -55.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -986 -6.412 52 -6.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
891.309 641.308 363.780 227.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
891.309 641.308 363.780 227.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
891.309 641.308 363.780 227.032
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 25 2,95800000 2,12100000 1,20800000 0,75100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.186 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-25.186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
92.073 9.644 62.102 6.086
Yabancı Para Çevrim Farkları
92.073 9.644 62.102 6.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.887 9.644 62.102 6.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
958.196 650.952 425.882 233.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
958.196 650.952 425.882 233.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719112


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7168 Değişim: -0,16%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3375 Değişim: -0,43%
Düşük 6,3362 22.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,22 Değişim: 0,09%
Düşük 276,09 21.08.2019 Yüksek 276,31
Açılış: 276,09
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.