KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2018 - 22:43
KAP ***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 0 279.957 -35.028 4.464 19.412 203.399 311.424 583.131 1.670.359 1.670.359
Transferler
31.877 551.254 -583.131 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.326 -41.420 9.339 670.859 625.452 625.452
Kar Payları
16 -333.523 -333.523 -333.523
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-61.111 61.111 -61.111 -61.111 -61.111
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 -36.956 28.751 296.387 468.044 670.859 1.901.177 1.901.177
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
303.600 -61.111 279.957 -48.354 -36.956 28.751 296.387 468.044 670.859 1.901.177 1.901.177
Transferler
44.022 626.837 -670.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
530.912 -17.843 18.310 115.878 863.001 1.510.258 1.510.258
Kar Payları
16 -453.555 -453.555 -453.555
Dönem Sonu Bakiyeler
303.600 -61.111 810.869 -66.197 -18.646 144.629 340.409 641.326 863.001 2.957.880 2.957.880


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.410.479 1.185.222
Dönem Karı (Zararı)
863.001 670.859
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
863.001 670.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
505.470 420.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 256.547 213.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.146 6.098
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 105 106
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.041 5.992
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.991 70.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
59.789 56.416
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.661 4.767
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 12.541 9.634
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
21 -39.396 -19.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-25.083 -17.512
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-25.083 -17.512
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.125 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 232.852 178.322
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 1.575 -5.075
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.037 -6.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
278.198 277.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.875 -119.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.144 -7.782
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-343.270 -149.745
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
776.512 533.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51 81
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.738 20.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.646.669 1.368.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -21.064 -16.914
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -215.251 -166.175
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 125 21
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-586.526 -537.641
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,23 19.027 18.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -610.004 -554.979
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-601.145 -550.512
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.859 -4.467
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.414 -7.415
Alınan Temettüler
23 3.037 6.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-419.915 -395.223
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -61.111
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -20.260
Ödenen Temettüler
-453.555 -333.523
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
33.640 19.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
404.038 252.358
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.851 -22.475
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.187 229.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 577.519 347.636
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 973.706 577.519


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 980.378 578.435
Ticari Alacaklar
877.380 645.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 877.380 645.505
Diğer Alacaklar
8 46.465 51.289
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25.069 39.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.396 11.758
Stoklar
9 1.456.249 1.119.020
Peşin Ödenmiş Giderler
13 42.837 107.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 174.182 131.528
Diğer Dönen Varlıklar
15 24.992 21.528
ARA TOPLAM
3.602.483 2.654.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.602.483 2.654.633
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 309.731 193.429
Diğer Alacaklar
4.463 4.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.463 4.012
Maddi Duran Varlıklar
10 3.057.725 2.090.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 13.193 7.402
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.193 7.402
Peşin Ödenmiş Giderler
13 35.229 36.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.851 2.725
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.423.192 2.334.504
TOPLAM VARLIKLAR
7.025.675 4.989.137
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.376.604 2.625.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 356.137 272.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.020.467 2.352.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
76.494 51.331
Diğer Borçlar
141 192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
141 192
Ertelenmiş Gelirler
23.396 14.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 214.182 172.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
70.614 49.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,00% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0086 Değişim: 0,04%
Düşük 7,9847 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,5356 Değişim: 0,12%
Düşük 9,4830 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
464,96 Değişim: -0,05%
Düşük 463,24 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.