KAP ***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:16

***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 158.553.600 111.640.349 56.319.813 38.789.698
Satışların Maliyeti
13 -131.651.386 -91.575.727 -46.478.547 -29.809.440
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.902.214 20.064.622 9.841.266 8.980.258
BRÜT KAR (ZARAR)
26.902.214 20.064.622 9.841.266 8.980.258
Genel Yönetim Giderleri
-617.020 -837.690 -188.276 -271.026
Pazarlama Giderleri
-7.070.661 -4.137.658 -3.184.839 -1.480.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.363.426 2.735.682 5.653.500 531.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.885.400 -1.285.051 -4.174.739 -318.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.692.559 16.539.905 7.946.912 7.442.404
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.692.559 16.539.905 7.946.912 7.442.404
Finansman Gelirleri
8.799.802 4.498.670 5.314.333 1.169.667
Finansman Giderleri
-2.384.088 -2.544.028 -1.919.919 -193.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.108.273 18.494.547 11.341.326 8.418.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.066.415 -3.081.985 -1.174.078 -1.639.394
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -4.861.005 -3.925.696 -2.028.541 -1.746.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 794.590 843.711 854.463 107.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.041.858 15.412.562 10.167.248 6.779.462
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.041.858 15.412.562 10.167.248 6.779.462
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.041.858 15.412.562 10.167.248 6.779.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 0,10820000 0,06170000 0,04070000 0,02710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -835.168 9.895.367 139.910 18.505.860 58.342.652 58.342.652
Transferler
1.471.976 17.033.884 -18.505.860
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.412.562 15.412.562 15.412.562
Dönem Karı (Zararı)
15.412.562 15.412.562 15.412.562
Kar Payları
-14.847.863 -14.847.863 -14.847.863
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -835.168 11.367.343 2.325.931 15.412.562 58.907.351 58.907.351
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 11.367.343 2.329.035 21.494.560 64.702.861 64.702.861
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-207.299 -207.299 -207.299
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-207.299 -207.299 -207.299
Transferler
2.777.843 18.716.717 -21.494.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.041.858 27.041.858 27.041.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.041.858 27.041.858 27.041.858
Kar Payları
-7.982.438 -19.920.992 -27.903.430 -27.903.430
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 28.136.683 -1.124.760 6.162.748 917.461 27.041.858 63.633.990 63.633.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.531.265 22.504.631
Dönem Karı (Zararı)
27.041.858 15.412.563
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.041.858 15.412.563
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.780.379 8.138.656
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,13 2.780.966 2.939.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.226.314 3.825.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.562.068 1.095.383
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.664.246 2.730.196
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
77.624 -566.302
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-554.731 -539.457
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32.559 -2.216
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
599.796 -24.629
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.066.415 3.081.986
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-370.940 -1.142.526
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-370.940 -1.142.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.290.972 -1.046.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.298.098 4.567.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 -5.594.187 -720.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.296.089 5.288.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.969 1.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.969 1.071
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -4.439.052 -1.580.036
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 907.885 793.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.740.686 -3.337.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -5.639.833 -2.805.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -100.853 -532.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -88.327 -103.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.623.725 -1.387.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -438.818 -60.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -1.184.907 -1.326.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.531.265 22.504.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.872.514 -711.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
717.010 3.027.247
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
717.010 3.027.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.589.524 -3.738.617
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.589.524 -3.725.897
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.045.427 -17.977.605
Ödenen Temettüler
-27.903.430 -14.847.863
Alınan Faiz
543.262 525.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -3.019.138 -3.273.810
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -1.666.121 -381.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.386.676 3.815.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.386.676 3.815.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.248.019 29.369.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.861.343 33.184.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.041.858 15.412.562 10.167.248 6.779.462
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.041.858 15.412.562 10.167.248 6.779.462
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.041.858 15.412.562 10.167.248 6.779.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.861.343 32.248.019
Ticari Alacaklar
34.106.778 32.762.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 8.075.723 2.481.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 26.031.055 30.280.803
Stoklar
6 14.486.225 10.047.173
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.417.825 3.325.710
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.417.825 3.325.710
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.025.721 586.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.025.721 586.902
ARA TOPLAM
73.897.892 78.970.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.897.892 78.970.143
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 18.808 9.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.808 9.839
Maddi Duran Varlıklar
7 15.021.748 13.562.572
Arazi ve Arsalar
27.090 27.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.783.671 9.424.633
Mobilya ve Demirbaşlar
1.482.042 1.592.178
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.728.945 2.518.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
196.229 179.698
Diğer Haklar
196.229 179.698
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.596.391 1.743.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.833.176 15.495.441
TOPLAM VARLIKLAR
91.731.068 94.465.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.970.621 17.678.748
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.156.057 6.763.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.814.564 10.915.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 306.386 394.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 2.041.776 285.919
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.856.286 5.809.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.802.421 2.420.083
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 7.053.865 3.389.618
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.261.956 2.446.862
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.261.956 2.446.862
ARA TOPLAM
24.437.025 26.615.943
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.437.025 26.615.943
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.660.053 3.146.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.660.053 3.146.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.660.053 3.146.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.097.078 29.762.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.633.990 64.702.861
Ödenmiş Sermaye
12 2.500.000 2.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 28.136.683 28.136.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.124.760 -1.124.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.124.760 -1.124.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.124.760 -1.124.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 6.162.748 11.367.343
Yasal Yedekler
6.162.748 11.367.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
917.461 2.329.035
Net Dönem Karı veya Zararı
27.041.858 21.494.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.633.990 64.702.861
TOPLAM KAYNAKLAR
91.731.068 94.465.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715546


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.