KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:21
KAP ***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.312.500 12.348.303 -1.584.201 2.168.615 33.847.171 13.989.914 106.082.302 106.082.302
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
54.375.000 -11.016.254 870.030 -30.238.862 -13.989.914 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
173.334 484.853 658.187 658.187
Dönem Karı (Zararı)
484.853 484.853 484.853
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
173.334 173.334 173.334
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.410.867 3.038.645 3.608.309 484.853 106.740.489 106.740.489
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.288.208 3.038.645 3.608.305 439.886 106.818.177 106.818.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
439.886 -439.886 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.229 11.413.935 11.454.164 11.454.164
Dönem Karı (Zararı)
0 11.413.935 11.413.935 11.413.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.229 40.229 40.229
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -1.247.979 3.038.645 4.048.191 11.413.935 118.272.341 118.272.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.269.683 68.764.887
Dönem Karı (Zararı)
11.413.935 484.853
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.413.935 484.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.584.241 6.833.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12,13] 1.227.201 1.431.307
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-399.452 -157.362
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-399.452 -157.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
218.344 698.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
218.344 698.404
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
619.399 4.318.798
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
619.399 4.318.798
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-251.417 770.106
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.170.166 -227.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.924.844 61.490.676
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.349.168 78.627.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] -48.349.168 78.627.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.891.253 52.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.891.253 52.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -2.076.814 -26.663.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.904.513 8.136.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 26.904.513 8.136.829
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.487.878 1.337.016
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.487.878 1.337.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.926.668 68.809.244
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.656.985 -44.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
257.849 -810.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.346.884 553.762
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13] 1.346.884 553.762
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.089.035 -1.364.425
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13] -1.089.035 -1.364.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.450.843 -63.675.343
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.900.514 173.044.914
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 11.900.514 173.044.914
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.449.671 -236.720.257
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -5.449.671 -236.720.257
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
439.009 4.278.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
439.009 4.278.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 12.637.646 6.002.480
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 13.076.655 10.281.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 13.076.655 12.637.646
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 107.898.471 59.341.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
107.898.471 59.341.886
Diğer Alacaklar
278.447 407.480
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 278.447 407.377
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 21.449.748 18.973.482
Peşin Ödenmiş Giderler
10.999.164 7.204.580
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 10.999.164 7.204.580
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 2.422.437 490.054
Diğer Dönen Varlıklar
162.340 175.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[14] 162.340 175.607
ARA TOPLAM
156.287.262 99.230.735
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
156.287.262 99.230.735
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Alacaklar
192.502 192.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 192.502 192.502
Maddi Duran Varlıklar
[12] 5.788.614 7.167.428
Tesis, Makine ve Cihazlar
641.897 807.785
Mobilya ve Demirbaşlar
702.873 887.513
Özel Maliyetler
3.341.443 4.061.447
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.102.401 1.410.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[13] 1.188.678 1.294.914
Şerefiye
800.000 800.000
Bilgisayar Yazılımları
388.678 494.914
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 1.693.739 1.452.379
Diğer Duran Varlıklar
[14] 60.547.790 62.235.476
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
60.547.790 62.235.476
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.412.323 72.343.699
TOPLAM VARLIKLAR
225.699.585 171.574.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 13.992.709 2.092.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.992.709 2.092.195
Banka Kredileri
13.992.709 2.092.195
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 9.298.229 11.018.735
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.298.229 11.018.735
Banka Kredileri
9.298.229 11.018.735
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 3.782 7.332
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
3.782 7.332
Ticari Borçlar
55.722.129 27.887.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
[6] 55.722.129 27.887.539
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 1.044.569 575.554
Diğer Borçlar
6.897.406 3.340.025
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[8] 5.497.784 2.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 1.399.622 840.025
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.478.769 8.040.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 11.478.769 8.040.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 3.635.131 1.978.146
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.699.894 4.181.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 3.699.894 4.181.752
ARA TOPLAM
105.772.618 59.121.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.772.618 59.121.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 3.725.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 3.725.615
Banka Kredileri
[4] 0 3.725.615
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.654.626 1.620.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 1.654.626 1.620.825
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
[15] 288.083
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
288.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.654.626 5.634.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.427.244 64.756.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.272.341 106.818.177
Ödenmiş Sermaye
[18] 99.687.500 99.687.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.332.049 1.332.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.247.979 -1.288.208
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[18] 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
[19] -1.247.979 -1.288.208
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.038.645 3.038.645
Yasal Yedekler
[20] 3.038.645 3.038.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[21] 4.048.191 3.608.305
Net Dönem Karı veya Zararı
11.413.935 439.886
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
118.272.341 106.818.177
TOPLAM KAYNAKLAR
225.699.585 171.574.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[22] 348.146.221 357.881.531
Satışların Maliyeti
[22] -323.431.709 -342.803.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.714.512 15.077.739
BRÜT KAR (ZARAR)
24.714.512 15.077.739
Genel Yönetim Giderleri
[23] -4.058.804 -4.212.506
Pazarlama Giderleri
[24] -3.964.107 -6.324.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 2.062.673 1.872.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -3.218.992 -265.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.535.282 6.147.290
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
642.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.535.282 6.789.850 0
Finansman Gelirleri
[26] 1.039.853 389.586
Finansman Giderleri
[26] -1.777.486 -5.924.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.797.649 1.254.959 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.383.714 -770.106
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[11] -3.635.131
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 251.417 -770.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.413.935 484.853 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.413.935 484.853 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.413.935 484.853
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.229 173.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] 50.286 216.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.057 -43.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -10.057 -43.334
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.229 173.334
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.454.164 658.187 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.454.164 658.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781946


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.207 Değişim: 0,10% Hacim : 15.014 Mio.TL Son veri saati : 15:04
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8979 Değişim: 0,24%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,3253 Değişim: 0,54%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
483,10 Değişim: 0,16%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,46
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.