KAP ***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:14

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.800.000 581.724.305 -109.771.502 481.576.879 -7.244.005 -1.859.539 14.005.593 -12.465.959 1.116.765.772 119.776.137 1.236.541.909
Transferler
30 -12.465.959 12.465.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.889.009 -458.822 13.378.496 40.134.603 110.943.286 522.333 111.465.619
Dönem Karı (Zararı)
41 40.134.603 40.134.603 40.134.603
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 57.889.009 -458.822 13.378.496 70.808.683 522.333 71.331.016
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 7.775.299 7.775.299 15.910.992 23.686.291
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 148.729 2.040.598 399.907 2.589.234 2.589.234
Dönem Sonu Bakiyeler
170.800.000 581.724.305 -109.622.773 539.465.888 -7.702.827 181.059 23.093.336 40.134.603 1.238.073.591 136.209.462 1.374.283.053
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -9.200.721 -414.417 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756
Transferler
30 14.495.003 -14.495.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
127.963.509 -2.824.809 16.711.775 5.382.554 147.233.029 24.767.485 172.000.514
Dönem Karı (Zararı)
41 5.382.554 5.382.554 5.382.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 127.963.509 -2.824.809 16.711.775 141.850.475 24.767.485 166.617.960
Kar Payları
30 -4.926.374 -4.926.374 -4.926.374
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 65.301.933 65.301.933 40.581.623 105.883.556
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -75.881 61.702.090 -4.400.699 48.731.494 105.957.004 105.957.004
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.645.894 760.731.531 -12.025.530 -4.815.116 186.142.735 5.382.554 1.578.294.585 209.314.871 1.787.609.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.859.968 19.520.883
Dönem Karı (Zararı)
80.389.955 68.204.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.721.593 56.085.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 52.935.813 42.805.757
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.795.831 11.558.951
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.757.938 11.009.332
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.037.893 549.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.989.949 1.721.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 3.234.381 5.878.564
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.244.432 -4.157.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-249.759.391 -102.144.974
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.823.073 -127.191.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -212.823.073 -127.191.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.290.269 -9.941.815
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -157.411 -1.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -49.132.858 -9.939.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -96.651.178 -25.146.871
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -1.965.200 -1.607.800
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -14.679.593 5.428.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.993.402 12.050.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 42.993.402 12.050.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 3.352.964 -658.438
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.864.928 -890.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 539.619 -651.393
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -6.404.547 -238.876
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 115.785 234.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.052.699 45.578.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 5.926.568 6.453.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 79.126.131 39.125.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-103.647.843 22.145.548
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -15.212.125 -2.624.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.793.134 -61.944.430
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -2.937.555 -4.377.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -119.855.579 -57.567.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.263.989 40.414.634
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-75.881 148.729
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -75.881 148.729
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 186.266.244 40.265.905
Ödenen Temettüler
30 -4.926.374 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.389.113 -2.008.913
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 44.330.795 2.040.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.058.318 31.685
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 63.055.567 34.306.729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 46.997.249 34.338.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 46.997.249 63.055.567
Ticari Alacaklar
835.328.223 604.005.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 835.328.223 604.005.019
Diğer Alacaklar
94.445.658 44.536.504
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 425.068 267.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 94.020.590 44.268.847
Stoklar
10 610.430.607 514.817.322
Peşin Ödenmiş Giderler
12 56.127.985 39.772.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 268.306 37.172.855
ARA TOPLAM
1.676.134.868 1.303.666.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.687.647.531 1.315.179.562
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 61.098.615 58.161.060
Ticari Alacaklar
9.075.780 37.333.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.075.780 37.333.849
Diğer Alacaklar
18.524 637.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.524 637.409
Canlı Varlıklar
11 11.944.100 9.978.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 330.539.139 314.983.806
Maddi Duran Varlıklar
14 1.417.960.409 1.017.311.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.597.822 16.155.439
Şerefiye
18 5.185.704 5.185.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.412.118 10.969.735
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.265.905 5.941.453
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 42.736.864 51.759.908
Diğer Duran Varlıklar
29 3.122.681 4.413.234
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.902.359.839 1.516.677.017
TOPLAM VARLIKLAR
3.590.007.370 2.831.856.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 569.150.915 467.857.386
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 139.425.984 111.081.557
Ticari Borçlar
286.338.554 241.913.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 286.338.554 241.913.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 20.890.819 17.498.433
Diğer Borçlar
6.157.205 12.145.937
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.058.205 1.518.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.099.000 10.627.351
Ertelenmiş Gelirler
12 48.249 184.104
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 15.650.538 6.218.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.299.045 4.826.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.299.045 4.826.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 219.542.462 150.504.660
ARA TOPLAM
1.261.503.771 1.012.231.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.261.503.771 1.012.231.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 218.966.186 162.337.898
Ticari Borçlar
2.293.665 3.725.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.293.665 3.725.288
Diğer Borçlar
1.644.338 1.520.534
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.644.338 1.520.534
Ertelenmiş Gelirler
12 251.640 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.718.597 39.240.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 41.166.180 37.971.221
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 552.417 1.269.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 264.440.516 203.332.333
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 11.579.201 774.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
540.894.143 410.930.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.802.397.914 1.423.161.823
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.578.294.585 1.264.728.993
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -109.645.894 -109.570.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
748.706.001 561.865.211
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 760.731.531 571.065.932
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -12.025.530 -9.200.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.815.116 -414.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -4.815.116 -414.417
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 186.142.735 45.828.904
Net Dönem Karı veya Zararı
41 5.382.554 14.495.003
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 209.314.871 143.965.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.787.609.456 1.408.694.756
TOPLAM KAYNAKLAR
3.590.007.370 2.831.856.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.608.943.317 1.203.798.148 705.578.344 419.896.372
Satışların Maliyeti
31 -1.256.334.490 -977.199.261 -533.998.016 -331.989.241
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
352.608.827 226.598.887 171.580.328 87.907.131
BRÜT KAR (ZARAR)
352.608.827 226.598.887 171.580.328 87.907.131
Genel Yönetim Giderleri
33 -101.086.327 -78.781.461 -33.373.514 -18.010.182
Pazarlama Giderleri
33 -67.554.196 -61.234.067 -24.897.813 -22.121.745
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -5.937.498 -4.946.462 -925.384 -2.611.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 50.512.620 45.920.576 11.931.478 8.355.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -22.617.484 -14.832.935 -6.603.228 -3.429.485
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
205.925.942 112.724.538 117.711.867 50.090.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 102.295.246 37.752.203 5.912.544 618.075
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -410.231 -2.958.773 -156.364 -15.255
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
307.810.957 147.517.968 123.468.047 50.693.168
Finansman Gelirleri
37 139.192.292 34.996.648 92.819.809 10.391.357
Finansman Giderleri
37 -366.613.294 -114.309.923 -242.894.766 -38.337.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.389.955 68.204.693 -26.606.910 22.747.142
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.695.728 -13.617.058 -13.426.204 -6.396.839
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -31.237.756 -16.441.128 -15.939.499 -5.263.238
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -10.457.972 2.824.070 2.513.295 -1.133.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.694.227 54.587.635 -40.033.114 16.350.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.694.227 54.587.635 -40.033.114 16.350.303
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 33.311.673 14.453.032 14.477.541 5.680.148
Ana Ortaklık Payları
41 5.382.554 40.134.603 -54.510.655 10.670.155
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01575689 0,23498011 -0,15957451 0,06247163
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01575689 0,23498011 -0,15957451 0,06247163
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
166.617.960 71.331.016 -3.856.522 2.099.050
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 218.079.705 89.737.298 -1.767.539 2.642.115
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -3.621.550 -573.528 -2.669.028 -18.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.840.195 -17.832.754 580.045 -524.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -47.840.195 -17.832.754 580.045 -524.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.617.960 71.331.016 -3.856.522 2.099.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
205.312.187 125.918.651 -43.889.636 18.449.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.079.158 14.975.365 18.147.148 5.876.664
Ana Ortaklık Payları
147.233.029 110.943.286 -62.036.784 12.572.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718968


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.