KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 08:17
veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -6.019.364 57.824.238 15.109.034 5.611.290 -154.619.910 62.415.065 323.834.601 0 323.834.601
Transferler
81.804 62.333.261 -62.415.065
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
971.706 12.076.972 119.340.336 119.340.336 119.340.336
Dönem Karı (Zararı)
106.291.658 106.291.658 106.291.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
971.706 12.076.972 13.048.678 13.048.678 13.048.678
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -5.047.658 69.901.210 15.190.838 5.611.920 -92.286.649 106.291.658 443.174.937 0 443.174.937
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -1.330.183 88.859.552 15.190.838 5.611.290 -92.286.649 254.098.379 613.657.475 0 613.657.475
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-229.103 -229.103
Transferler
254.098.379 -254.098.379 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.869.667 -4.200.941 121.499.914 168.563.601 168.563.601 168.563.601
Dönem Karı (Zararı)
56.134.295 56.134.295 56.134.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.869.667 -4.200.941 121.499.914 112.429.306 112.429.306 112.429.306
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 232.272.181 -5.531.124 210.359.466 15.190.838 5.611.290 161.582.627 56.134.295 781.991.973 781.991.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.505.255 368.387.732
Dönem Karı (Zararı)
56.134.295 217.821.820
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.134.295 217.821.820
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
141.833.887 107.406.792
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-10 104.523.065 72.923.700
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.998.188 3.367.078
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 140.964 -244.341
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 19.018.216 3.611.419
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.839.008 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
663.916 3.594.227
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
1.180.387 -263.057
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 18.268.205
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -30.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 12.055.279 8.901.766
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
413.052 645.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.628.983 -16.850.712
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
39.510.526 -19.025.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.577.644 -80.471.986
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.648.683 -3.948.516
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.646.308 75.377.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
722.283 19.753.155
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
1.370.513 1.283.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.394.320 -9.818.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.490.094 -14.332.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.095.774 4.514.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
243.597.165 308.377.900
Ödenen Faiz
37.424.650 46.510.569
Alınan Faiz
-7.297.525 -1.775.706
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.219.035 15.274.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.196.403 -92.536.767
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.662 377.995
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.662 377.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.964.185 -31.019.213
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.964.185 -31.019.213
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.059.254.885 824.088.826
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.105.886.290 -887.760.081
Alınan Faiz
7.297.525 1.775.706
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.746.132 -236.832.008
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-34.321.482 -190.321.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.424.650 -46.510.569
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.562.720 39.018.957
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.881.321 -10.168.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
117.681.399 28.850.285
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.105.510 8.402.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
133.786.909 37.252.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
133.786.909 16.105.510
Finansal Yatırımlar
39.510.526
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.510.526
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
39.510.526
Ticari Alacaklar
5 361.969.628 258.532.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 20.045.994 10.712.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
341.923.634 247.820.316
Diğer Alacaklar
12 22.008.194 6.677.615
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.008.194 6.677.615
Stoklar
6 261.462.139 256.831.672
Canlı Varlıklar
10 167.014.202 120.382.797
Peşin Ödenmiş Giderler
17.612.763 15.927.399
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.612.763 15.927.399
Diğer Dönen Varlıklar
11 24.810.929 20.137.495
ARA TOPLAM
988.664.764 734.105.962
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 54.171.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.042.836.081 734.105.962
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.500.334 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.500.334 0
Diğer Alacaklar
328.471 90.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
328.471 90.498
Maddi Duran Varlıklar
8 550.658.667 574.936.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.040.601 4.647.120
Peşin Ödenmiş Giderler
4.189.263 3.982.019
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26.768.103 21.927.610
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
592.485.439 605.583.948
TOPLAM VARLIKLAR
1.635.321.520 1.339.689.910
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.460.406 282.871.448
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.460.406 282.871.448
Banka Kredileri
4 199.460.406 282.871.448
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 932.639 1.843.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
932.639 1.843.079
Banka Kredileri
932.639 1.843.079
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
5 470.591.010 323.944.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.611.367 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
466.979.643 323.944.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.014.605 11.292.322
Diğer Borçlar
3.522.567 2.687.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.522.567 2.687.782
Ertelenmiş Gelirler
19.452.719 8.271.467
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19.452.719 8.271.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.024.882 4.753.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.135.891 19.471.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.752.001 10.474.393
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.383.890 8.997.582
ARA TOPLAM
727.134.719 655.136.422
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
727.134.719 655.136.422
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 50.000.000 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.000.000 0
Banka Kredileri
50.000.000 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
5.310 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.310 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
5.001.431 3.630.918
Ertelenmiş Gelirler
1.450.094 2.382.297
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.450.094 2.382.297
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.614.351 23.858.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.614.351 23.858.585
Genel Karşılıklar
0 0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
46.123.642 41.024.212
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.194.828 70.896.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
853.329.547 726.032.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
781.991.973 613.657.476
Ödenmiş Sermaye
9 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
9 6.348.821 6.348.821
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
226.741.057 235.811.665
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
226.741.057 235.811.665
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
232.272.181 237.141.848
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.531.124 -1.330.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.102 Değişim: 0,86% Hacim : 5.333 Mio.TL Son veri saati : 17:20
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7227 Değişim: 1,13%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3515 Değişim: 1,22%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
276,90 Değişim: 1,67%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 278,00
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.