KAP ***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 07:46

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -6.019.364 57.824.238 15.109.034 5.611.290 -154.619.910 62.415.065 323.834.601 0 323.834.601
Transferler
81.804 62.333.261 -62.415.065
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
971.706 12.076.972 119.340.336 119.340.336 119.340.336
Dönem Karı (Zararı)
106.291.658 106.291.658 106.291.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
971.706 12.076.972 13.048.678 13.048.678 13.048.678
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -5.047.658 69.901.210 15.190.838 5.611.920 -92.286.649 106.291.658 443.174.937 0 443.174.937
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -1.330.183 88.859.552 15.190.838 5.611.290 -92.286.649 254.098.379 613.657.475 0 613.657.475
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-229.103 -229.103
Transferler
254.098.379 -254.098.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.869.667 -2.525.324 38.429.236 75.525.184 75.525.184 75.525.184
Dönem Karı (Zararı)
44.490.939 44.490.939 44.490.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.869.667 -2.525.324 38.429.236 31.034.245 31.034.245 31.034.245
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 232.272.181 -3.855.507 127.288.788 15.190.838 5.611.290 161.582.627 44.490.939 688.953.556 688.953.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
272.184.658 231.052.863
Dönem Karı (Zararı)
44.490.939 106.291.658
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.490.939 106.291.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.268.793 96.578.311
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
67.310.810 48.466.827
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.936.196 -124.517
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
144.414 -632.596
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
54.834 487.897
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.736.948 20.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.062.713 2.914.677
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
854.741 -175.251
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.076.972
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -22.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.044.670 32.993.672
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
59.663 448.072
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
59.663 448.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
129.454.064 -4.915.931
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
39.510.526 -17.428.517
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.484.797 -77.524.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
85.545.181 17.781.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.236.943 54.083.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.124.722 8.350.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
209.159 1.156.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.312.330 8.665.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.852.207 -430.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.164.537 9.095.892
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
261.213.796 197.954.038
Ödenen Faiz
24.523.511 34.226.971
Alınan Faiz
-4.279.605 -843.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.273.044 -284.761
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.050.649 -58.166.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.662 127.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.719.260 -17.968.363
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
640.288.012 563.262.404
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-684.000.668 -604.430.912
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
4.279.605 843.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.800.440 -136.113.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.276.929 -101.886.604
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.276.929 -101.886.604
Ödenen Faiz
-24.523.511 -34.226.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.333.569 36.772.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.545.872 -6.651.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.787.697 30.121.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.105.510 8.402.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
180.893.207 38.524.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
180.893.207 16.105.510
Finansal Yatırımlar
0 39.510.526
Vadeli Mevduatlar
39.510.526
Ticari Alacaklar
5 313.873.331 258.532.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 14.488.492 10.712.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
299.384.839 247.820.316
Diğer Alacaklar
6.014.905 6.677.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.014.905 6.677.615
Stoklar
6 171.231.657 256.831.672
Canlı Varlıklar
10 164.711.230 120.382.797
Peşin Ödenmiş Giderler
22.564.759 15.927.399
Diğer Dönen Varlıklar
12 21.841.595 20.137.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.841.595 20.137.495
ARA TOPLAM
881.130.684 734.105.962
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 54.171.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
935.302.001 734.105.962
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.569.570 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.569.570 0
Diğer Alacaklar
276.166 90.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
276.166 90.498
Maddi Duran Varlıklar
8 522.392.501 574.936.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.345.657 4.647.120
Peşin Ödenmiş Giderler
5.150.027 3.982.019
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.150.027 3.982.019
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.800.442 21.927.610
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
563.534.363 605.583.948
TOPLAM VARLIKLAR
1.498.836.364 1.339.689.910
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
253.422.667 282.871.448
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 253.422.667 282.871.448
Banka Kredileri
253.422.667 282.871.448
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.014.931 1.843.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.014.931 1.843.079
Banka Kredileri
1.014.931 1.843.079
Ticari Borçlar
5 372.181.645 323.944.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 654.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
371.526.841 323.944.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.417.044 11.292.322
Diğer Borçlar
2.267.912 2.687.782
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.267.912 2.687.782
Ertelenmiş Gelirler
8.084.144 8.271.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8.084.144 8.271.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.230.393 4.753.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.534.688 19.471.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.065.488 10.474.393
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.469.200 8.997.582
ARA TOPLAM
683.153.424 655.136.422
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
683.153.424 655.136.422
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 50.000.000 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.000.000 0
Banka Kredileri
50.000.000 0
Diğer Borçlar
5.310 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.310 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
3.840.078 3.630.918
Ertelenmiş Gelirler
1.760.829 2.382.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.760.829 2.382.297
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.039.618 23.858.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.039.618 23.858.585
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
46.083.549 41.024.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.729.384 70.896.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
809.882.808 726.032.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
688.953.556 613.657.476
Ödenmiş Sermaye
9 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
9 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
228.416.674 235.811.665
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.416.674 235.811.665
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
232.272.181 237.141.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.855.507 -1.330.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.288.788 88.859.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
127.288.788 88.859.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 15.190.838 15.190.838
Yasal Yedekler
15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 161.582.627 -92.286.648
Net Dönem Karı veya Zararı
44.490.939 254.098.379
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
688.953.556 613.657.476
TOPLAM KAYNAKLAR
1.498.836.364 1.339.689.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.334.610.745 1.244.865.190 738.846.642 674.543.842
Satışların Maliyeti
11 -1.123.838.656 -953.216.324 -607.780.920 -501.532.121
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.772.089 291.648.866 131.065.722 173.011.721
BRÜT KAR (ZARAR)
210.772.089 291.648.866 131.065.722 173.011.721
Genel Yönetim Giderleri
-31.523.127 -27.804.070 -16.647.431 -13.986.638
Pazarlama Giderleri
-76.652.963 -84.136.545 -37.454.462 -42.634.999
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-344.120 -216.058 -189.365 -105.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34.891.084 28.025.388 28.491.451 12.111.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.776.144 -31.025.069 -37.769.536 -12.777.576
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.366.819 176.492.512 67.496.379 115.618.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
59.663 256.146 13.254 226.025
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -3.736.948 -704.218 -3.736.948 -318.511
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.689.534 176.044.440 63.772.685 115.526.298
Finansman Gelirleri
58.080 -938.195 58.080
Finansman Giderleri
-28.153.925 -36.874.082 -15.209.670 -17.983.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.535.609 139.228.438 47.624.820 97.601.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.044.670 -32.936.780 -13.267.769 -24.191.271
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -14.161.120 -186.034 -9.069.042 -55.494
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 3.116.450 -32.750.746 -4.198.727 -24.135.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.490.939 106.291.658 34.357.051 73.410.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.490.939 106.291.658 34.357.051 73.410.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.490.939 106.291.658 34.357.051 73.410.040
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.394.991 971.706 -1.046.590 2.817.199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.156.655 1.214.632 -1.308.238 -581.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.238.336 -242.926 261.648 3.399.057
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
4.032.317
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
631.331 -242.926 261.648 -633.260
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
13 -4.869.667
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.429.236 12.076.972 22.248.017 3.576.128
Yabancı Para Çevrim Farkları
38.429.236 12.076.972 22.248.017 3.576.128
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38.429.236 12.076.972 22.248.017 3.576.128
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.034.245 13.048.678 21.201.427 6.393.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.525.184 119.340.336 55.558.478 79.803.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
75.525.184 119.340.336 55.558.478 79.803.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702330


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8206 Değişim: -0,09%
Düşük 5,8125 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4805 Değişim: -0,12%
Düşük 6,4692 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,36 Değişim: -0,04%
Düşük 278,92 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.