***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2018 - 03:29

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 -6.019.364 57.824.238 255.541.848 15.109.034 5.611.290 -154.619.910 62.415.065 342.234.601 342.234.601
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 62.415.065 -62.415.065 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.437.192 8.500.844 -3.560.552 0 0 0 32.881.618 39.259.102
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 -4.582.172 66.325.082 251.981.296 15.109.034 5.611.290 -92.204.845 32.881.618 381.493.703 381.493.703
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 -1.330.183 88.859.552 237.141.848 15.190.838 5.611.290 -92.286.648 254.098.379 613.657.476
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-229.103 -229.103
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.023.579 6.348.821 -1.330.183 88.859.552 237.141.848 15.190.838 5.611.290 -92.515.751 254.098.379 613.428.373
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 254.098.379 -254.098.379 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.478.734 16.181.219 -4.869.667 0 0 0 10.133.888 19.966.706
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 -2.808.917 105.040.771 232.272.181 15.190.838 5.611.290 161.582.628 10.133.888 633.395.079 633.395.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.811.484 84.306.608
Dönem Karı (Zararı)
10.133.888 32.881.618
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.133.888 32.881.618
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.557.191 42.929.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-10 30.990.425 20.915.868
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
647.017 20.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 627.785 62.592
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 19.232 -42.330
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.456.003 689.990
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.456.003 689.990
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
1.645.259 -87.962
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.500.844
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.223.099 8.974.267
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.408 3.916.138
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.560.552
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-46.408 355.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.017.563 -7.943.802
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.063.343 -1.175.036
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.763.883 -22.667.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.763.883 -22.667.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
51.008.431 -24.185.509
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.387.903 22.903.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.387.903 22.903.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.038.897 10.915.489
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-48.280 1.077.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.783.672 5.187.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.242.134 -3.725.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.025.806 8.913.127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.708.642 67.867.223
Ödenen Faiz
11.550.034 17.071.423
Alınan Faiz
-938.195 -223.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-508.997 -408.719
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.039.766 -41.270.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.652 38.729
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.652 38.729
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.298.080 -10.190.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.298.080 -10.190.477
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
279.376.230 280.008.726
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-326.163.763 -311.350.603
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
938.195 223.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.183.668 -32.026.938
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.733.702 -14.955.515
Kredilerden Nakit Girişleri
18.733.702 -14.955.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-11.550.034 -17.071.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.955.386 11.009.364
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.123.199 -4.480.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.832.187 6.529.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.105.510 8.402.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.937.697 14.931.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
54.937.697 16.105.510
Finansal Yatırımlar
42.573.869 39.510.526
Ticari Alacaklar
5 252.141.280 258.532.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 12.969.113 10.712.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
239.172.167 247.820.316
Diğer Alacaklar
6.061.505 6.677.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.061.505 6.677.615
Stoklar
6 205.804.009 256.831.672
Canlı Varlıklar
10 150.951.671 120.382.797
Peşin Ödenmiş Giderler
12.190.325 15.927.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.190.325 15.927.399
Diğer Dönen Varlıklar
12 20.606.713 20.137.495
ARA TOPLAM
745.267.069 734.105.962
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
745.267.069 734.105.962
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
6.500.334 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.500.334 0
Diğer Alacaklar
261.785 90.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
261.785 90.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 576.025.670 574.936.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.148.069 4.647.120
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.148.069 4.647.120
Peşin Ödenmiş Giderler
4.436.498 3.982.019
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.726.125 21.927.610
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
621.098.481 605.583.948
TOPLAM VARLIKLAR
1.366.365.550 1.339.689.910
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 303.017.220 282.871.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
303.017.220 282.871.448
Banka Kredileri
303.017.220 282.871.448
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 431.009 1.843.079
Ticari Borçlar
5 303.556.799 323.944.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 2.172.146 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
301.384.653 323.944.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.253.425 11.292.322
Diğer Borçlar
269.230 2.687.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
269.230 2.687.782
Ertelenmiş Gelirler
7.729.193 8.271.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7.729.193 8.271.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.244.650 4.753.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.107.627 19.471.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.267.501 10.474.393
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.840.126 8.997.582
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.108.831 0
ARA TOPLAM
655.717.984 655.136.422
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
655.717.984 655.136.422
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5.310 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.310 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
3.582.638 3.630.918
Ertelenmiş Gelirler
2.071.564 2.382.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.071.564 2.382.297
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.650.060 23.858.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.650.060 23.858.585
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
45.942.915 41.024.212
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.252.487 70.896.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
732.970.471 726.032.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
633.395.079 613.657.476
Ödenmiş Sermaye
9 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
9 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
229.463.264 235.811.665
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
229.463.264 235.811.665
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
232.272.181 237.141.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.808.917 -1.330.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.040.771 88.859.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
105.040.771 88.859.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
161.582.628 -92.286.648
Net Dönem Karı veya Zararı
10.133.888 254.098.379
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
633.395.079 613.657.476
TOPLAM KAYNAKLAR
1.366.365.550 1.339.689.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 595.764.103 570.321.348
Satışların Maliyeti
11 -516.057.736 -451.684.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.706.367 118.637.145
BRÜT KAR (ZARAR)
79.706.367 118.637.145
Genel Yönetim Giderleri
-14.875.696 -13.817.432
Pazarlama Giderleri
-39.198.501 -41.501.546
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-154.755 -111.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.399.633 15.914.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.006.608 -18.247.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.870.440 60.873.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
46.409 30.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -385.707
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.916.849 60.518.142
Finansman Gelirleri
938.195 0
Finansman Giderleri
-12.944.255 -18.891.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.910.789 41.627.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.223.099 -8.745.509
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -5.092.078 -130.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 7.315.177 -8.614.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.133.888 32.881.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.133.888 32.881.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.133.888 32.881.618
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.348.401 -2.123.360
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -4.379.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.848.417 1.796.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.499.984 459.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
369.683 459.801
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
13 -4.869.667 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.181.219 8.500.844
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.181.219 8.500.844
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.832.818 6.377.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.966.706 39.259.102
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.966.706 39.259.102http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683110


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.927 Değişim: -0,40% Hacim : 4.901 Mio.TL Son veri saati : 15:04
Düşük 97.867 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,5167 Değişim: -0,61%
Düşük 5,4709 26.03.2019 Yüksek 5,5936
Açılış: 5,5507
6,2789 Değişim: -0,26%
Düşük 6,2003 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
232,99 Değişim: -1,19%
Düşük 231,77 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.