KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 21:50
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
235.110.122 203.988.215 122.130.706 96.419.450
Satışların Maliyeti
-194.450.204 -153.820.544 -101.557.704 -71.327.922
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.659.918 50.167.671 20.573.002 25.091.528
BRÜT KAR (ZARAR)
40.659.918 50.167.671 20.573.002 25.091.528
Genel Yönetim Giderleri
-14.889.743 -11.207.353 -7.389.513 -5.899.307
Pazarlama Giderleri
-7.420.150 -7.652.699 -4.154.285 -3.863.516
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-442.504 -219.091 -235.918 -111.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 13.079.444 23.258.277 5.411.651 13.254.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.503.157 -17.844.023 -4.486.566 -10.517.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.483.808 36.502.782 9.718.371 17.953.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
70.651 169.965 67.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.554.459 36.672.747 9.785.698 17.953.705
Finansman Gelirleri
19 2.511.167 4.842.622 819.098 3.429.129
Finansman Giderleri
19 -13.226.781 -20.834.817 -5.661.486 -10.268.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.838.845 20.680.552 4.943.310 11.114.172
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.955.989 -4.765.346 -1.095.832 -2.818.747
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.212.755 -4.996.218 -1.101.116 -2.789.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 256.766 230.872 5.284 -28.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.882.856 15.915.206 3.847.478 8.295.425
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.882.856 15.915.206 3.847.478 8.295.425
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.882.856 15.915.206 3.847.478 8.295.425
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,00220000 0,00440000 0,00110000 0,00230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.962.032 16.822.709
Dönem Karı (Zararı)
7.882.856 15.915.206
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.428.019 7.698.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.556.799 7.320.432
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 360.523 -589.296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
903.509 928.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.538.142 1.837.161
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.183.708 -6.393.620
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.955.989 4.765.346
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.651 -169.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.691.194 -2.066.999
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.510.690 -19.953.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.412.803 -42.955
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
288.608 -13.467.541
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
746.083 610.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.732.497 21.104.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
104.881 891.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-892.208 329.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.101.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
594.353 8.461.088
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.619.681 21.546.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -465.050 -947.512
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -2.192.599 -3.776.387
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.491.083 -8.548.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.204 219.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.172.790 -8.505.513
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-901.270 -404.739
Alınan Faiz
474.773 142.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.132.286 6.509.346
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.062.165 73.981.035
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.848.891 -63.623.612
Ödenen Faiz
-1.345.560 -3.848.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.661.337 14.783.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
41.546 64.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.619.791 14.847.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.298.446 15.754.827
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.678.655 30.602.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.678.655 40.298.446
Ticari Alacaklar
125.431.802 126.889.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 2.252.199 2.639.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 123.179.603 124.250.412
Diğer Alacaklar
84.111 9.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.111 9.748
Stoklar
6 93.283.112 93.300.594
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.644.727 3.305.763
Diğer Dönen Varlıklar
8 7.269.091 8.146.176
ARA TOPLAM
266.391.498 271.950.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.391.498 271.950.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
161 161
Diğer Alacaklar
46.007 46.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.007 46.007
Maddi Duran Varlıklar
9 191.533.834 195.221.858
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.338.440
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.589.162 7.274.596
Peşin Ödenmiş Giderler
7 916.932 100.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.424.536 202.643.331
TOPLAM VARLIKLAR
468.816.034 474.593.852
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 36.233.954 50.873.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 25.551.422 24.340.970
Ticari Borçlar
110.692.633 119.537.925
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 44.743.988 48.506.130
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 65.948.645 71.031.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.412.279 3.307.399
Diğer Borçlar
14.746.821 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 14.746.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 2.347.384 2.874.311
Türev Araçlar
4 3.396.544 2.219.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.189.101 1.168.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.861.547 2.295.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
750.000 1.200.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.111.547 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.069.432 1.352.163
ARA TOPLAM
200.501.117 207.969.494
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.501.117 207.969.494
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.988.322 56.661.822
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.988.322 56.661.822
Banka Kredileri
4 64.556.406 56.661.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.431.916
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 60.880 426.161
Türev Araçlar
4 2.816.513 4.317.464
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.669.259 10.734.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 12.669.259 10.734.369
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 7.021.753 7.419.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.556.727 79.559.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
290.057.844 287.529.155
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.758.190 187.064.697
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.657.617 28.507.959
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.657.617 28.507.959
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 32.345.737 32.345.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.688.120 -3.837.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.272.228 -4.566.425
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 188.485 146.939
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.460.713 -4.713.364
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -4.460.713 -4.713.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 7.200.000 5.770.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
105.398.084 86.495.232
Net Dönem Karı veya Zararı
7.882.856 35.965.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.758.190 187.064.697
TOPLAM KAYNAKLAR
468.816.034 474.593.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı -1.108.139 11.192.573 -2.659.460 50.480 -4.512.258 4.303.544 67.407.231 31.336.472 142.010.443 142.010.443
Transferler
1.465.497 29.870.975 -31.336.472
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-302.080 64.494 -1.666.454 15.915.206 14.011.166 14.011.166
Dönem Karı (Zararı)
15.915.206 15.915.206 15.915.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-302.080 64.494 -1.666.454 -1.904.040 -1.904.040
Kar Payları
-10.903.437 -10.903.437 -10.903.437
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.961.540 114.974 -6.178.712 5.769.041 86.374.769 15.915.206 145.118.172 145.118.172
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 146.939 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697
Transferler
1.429.915 34.536.070 -35.965.985 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-850.342 41.546 252.651 7.882.856 7.326.711 7.326.711
Dönem Karı (Zararı)
7.882.856 7.882.856 7.882.856
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-850.342 41.546 252.651 -556.145 -556.145
Kar Payları
Not 16 -15.633.218 -15.633.218 -15.633.218
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -4.688.120 188.485 -4.460.713 7.200.000 105.398.084 7.882.856 178.758.190 178.758.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.882.856 15.915.206 3.847.478 8.295.425
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-850.342 -302.080 -336.638 -56.254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.062.928 -377.600 -420.798 -70.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
212.586 75.520 84.160 14.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
212.586 75.520 84.160 14.063
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
294.197 -1.601.960 395.253 -3.776.650
Yabancı Para Çevrim Farkları
41.546 64.494 21.168 47.087
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
323.911 -2.136.480 479.595 -4.902.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-71.260 470.026 -105.510 1.078.490
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-71.260 470.026 -105.510 1.078.490
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-556.145 -1.904.040 58.615 -3.832.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.326.711 14.011.166 3.906.093 4.462.521
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.326.711 14.011.166 3.906.093 4.462.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781499


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2767 Değişim: 0,24%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3305
Açılış: 8,2566
9,6763 Değişim: 0,20%
Düşük 9,6531 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6572
497,66 Değişim: -0,17%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.