KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 22:04
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 350.865.870 305.554.113
Satışların Maliyeti
20 -267.890.570 -251.597.779
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.975.300 53.956.334
BRÜT KAR (ZARAR)
82.975.300 53.956.334
Genel Yönetim Giderleri
21 -23.730.201 -21.237.653
Pazarlama Giderleri
21 -13.693.416 -9.320.914
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -458.482 -602.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 31.247.447 16.390.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -26.076.637 -14.080.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.264.011 25.105.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 70.868 167.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -68.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.334.879 25.204.971
Finansman Gelirleri
25 10.459.790 5.349.594
Finansman Giderleri
25 -21.126.373 -16.778.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.668.296 13.776.547
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.331.824 -2.965.915
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.069.303 -3.666.401
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -262.521 700.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.336.472 10.810.632
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.336.472 10.810.632
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.336.472 10.810.632
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç (TL) 19 0,00870000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 11.814.383 -987.508 10.826.875 -485 220.122 220.122 2.675.465 60.780.387 2.617.181 63.397.568 113.119.545 113.119.545
Transferler
290 2.616.891 -2.617.181 -290 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-532.479 -532.479 18.714 -2.413.772 -2.413.772 10.810.632 10.810.632 7.883.095 7.883.095
Dönem Karı (Zararı)
10.810.632 10.810.632 10.810.632 10.810.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-532.479 -532.479 18.714 -2.413.772 -2.413.772 -2.927.537 -2.927.537
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.108.139 1.108.139 -1.108.139 -1.108.139 -1.108.139 -1.108.139
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 11.814.383 0 -1.519.987 0 10.294.396 0 0 0 0 0 0 18.229 -2.193.650 0 0 -2.193.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.783.894 0 0 0 62.289.139 10.810.632 73.099.771 119.894.501 0 119.894.501
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.814.383 -1.519.987 10.294.396 18.229 -2.193.650 -2.193.650 3.783.894 62.289.139 10.810.632 73.099.771 119.894.501 119.894.501
Transferler
519.650 10.290.982 -10.810.632 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -621.810 0 -1.139.473 0 -1.761.283 0 0 0 0 0 0 32.251 -2.318.608 0 0 -2.318.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.336.472 31.336.472 27.288.832 27.288.832
Dönem Karı (Zararı)
31.336.472 31.336.472 31.336.472 31.336.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-621.810 -1.139.473 -1.761.283 32.251 -2.318.608 -2.318.608 -4.047.640 -4.047.640
Kar Payları
-5.172.890 -5.172.890 -5.172.890 -5.172.890
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 11.192.573 0 -2.659.460 0 8.533.113 0 0 0 0 0 0 50.480 -4.512.258 0 0 -4.512.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.303.544 0 0 0 67.407.231 31.336.472 99.263.353 142.010.443 0 142.010.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.812.180 22.767.180
Dönem Karı (Zararı)
31.336.472 10.810.632
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.336.472 10.810.632
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.488.812 27.701.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 11.346.941 10.488.252
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
830.851 142.731
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.015.998 3.404.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.016.931 6.242.864
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.017.135 4.557.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 8.331.824 2.965.915
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -70.868 -99.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.484.375 -12.712.770
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.305.418 -8.775.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.970 -106.955
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.234.548 -2.696.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
668.009 -783.996
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.612.510 3.777.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
505.515 -1.223.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
507.433 724.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.647.154 -3.627.591
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.340.909 25.799.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -553.323 -1.035.235
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -7.975.406 -1.997.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.618.745 -33.703.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.868 121.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.447.854 -34.052.267
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-431.510 -453.541
Alınan Faiz
189.751 680.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.029.357 14.714.096
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.108.139
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.108.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.100.709 84.099.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.423.067 -65.134.161
Ödenen Temettüler
18 -5.233.705 0
Ödenen Faiz
-1.473.294 -3.142.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.164.078 3.778.026
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
32.251 18.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.196.329 3.796.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.558.498 10.761.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.754.827 14.558.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.336.472 10.810.632
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.761.283 -532.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.424.341 -665.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-336.942 133.121
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
17 -621.810 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 284.868 133.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.286.357 -2.395.058
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.251 18.714
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.972.571 -3.017.215
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4 -2.972.571 -3.017.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
653.963 603.443
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4-17 653.963 603.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.047.640 -2.927.537
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.288.832 7.883.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.288.832 7.883.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 15.754.827 14.558.498
Ticari Alacaklar
104.061.607 80.777.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-11 2.197.533 1.758.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 101.864.074 79.018.688
Diğer Alacaklar
280 114.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
280 114.699
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 68.549.731 55.571.132
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.726.915 2.998.256
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 8.921.927 25.514.550
ARA TOPLAM
200.015.287 179.534.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.015.287 179.534.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
161 52
Diğer Alacaklar
16.006 16.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.006 16.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
9 172.680.695 142.431.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.732.482 1.486.376
Peşin Ödenmiş Giderler
7 514.483 479.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.943.827 144.414.177
TOPLAM VARLIKLAR
374.959.114 323.948.326
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 40.643.392 29.730.985
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 34.102.597 10.055.377
Ticari Borçlar
95.332.671 82.489.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-11 38.980.176 35.318.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 56.352.495 47.170.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.503.923 998.408
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
3.763.510 139.154
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 3.763.510 139.154
Ertelenmiş Gelirler
13 1.479.623 2.128.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.616.587 1.522.690
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.995.051 2.218.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 900.000 802.461
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.095.051 1.416.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 382.484 327.952
ARA TOPLAM
180.819.838 129.611.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.819.838 129.611.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 35.744.430 60.619.058
Türev Araçlar
4 2.515.630 3.167.415
Ertelenmiş Gelirler
13 1.156.724 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.126.718 6.015.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.126.718 6.015.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 4.585.331 4.639.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.128.833 74.442.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.948.671 204.053.825
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.010.443 119.894.501
Ödenmiş Sermaye
18 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.533.113 10.294.396
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.533.113 10.294.396
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 11.192.573 11.814.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.659.460 -1.519.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.461.778 -2.175.421
Yabancı Para Çevrim Farkları
50.480 18.229
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.512.258 -2.193.650
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 -4.512.258 -2.193.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.303.544 3.783.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
67.407.231 62.289.139
Net Dönem Karı veya Zararı
31.336.472 10.810.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.010.443 119.894.501
TOPLAM KAYNAKLAR
374.959.114 323.948.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668033


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 0,00% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8780 Değişim: 0,08%
Düşük 7,8587 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,4041 Değişim: 0,17%
Düşük 9,3627 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
458,80 Değişim: 0,16%
Düşük 456,96 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.