KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:12
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 473.707.112
Transferler
-10.210.831 10.210.831
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-691.034 -33.609 -81.898.969 -82.623.612 -82.623.612
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.169.076 151.396 17.410.543 348.370.569 -81.898.969 391.083.500 391.083.500
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Transferler
-107.736.113 107.736.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-337.886 -18.996 29.970.324 29.613.442 29.613.442
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.590.892 104.149 17.410.543 238.516.427 29.970.324 392.629.588 392.629.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
226.034.987 78.869.375
Dönem Karı (Zararı)
29.970.324 -81.898.969
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.755.817 90.539.085
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 23.768.100 22.327.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-14 16.973.327 -345.744
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 3.599
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.257.772 75.686.334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -833.617 -265.047
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -26.409.765 -6.867.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
118.848.570 59.705.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.436.921 37.044.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.794.485 -31.198.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -49.189.968 -22.976.565
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 188.126.332 44.353.781
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.143.612 32.482.579
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.574.711 68.346.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -404.038 -421.387
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 16.864.314 10.944.754
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.209.325 -2.160.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -21.620.451 -5.153.368
Alınan Faiz
20 2.411.126 2.992.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.766.902 -50.256.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -19.946.293 -41.273.879
Ödenen Faiz
21 -14.820.609 -12.482.955
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.058.760 26.451.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
172.058.760 26.451.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.996.068 116.020.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 201.054.828 142.471.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 201.054.828 28.996.068
Finansal Yatırımlar
5 125.180 144.177
Ticari Alacaklar
5.637.025 202.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 24.110 74.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.612.915 128.048
Diğer Alacaklar
7.533.589 5.901.106
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.533.589 5.901.106
Stoklar
9 219.916.164 170.726.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.802.373 15.957.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 370.827 943.389
Diğer Dönen Varlıklar
15 6.059.635 13.238.931
ARA TOPLAM
461.499.621 236.109.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
461.499.621 236.109.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.014.078 1.014.078
Diğer Alacaklar
8 143.241 143.241
Maddi Duran Varlıklar
12 689.593.787 691.756.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 562.048 547.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 374.563.477 348.069.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.065.876.631 1.041.530.486
TOPLAM VARLIKLAR
1.527.376.252 1.277.640.052
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 11.027.390 11.064.987
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 121.171.233 86.119.209
Ticari Borçlar
311.780.780 124.490.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-24 785.939 886.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 310.994.841 123.603.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.524.648 2.086.281
Diğer Borçlar
417.157 556.453
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-24 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 413.727 553.023
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.118.179 20.555.952
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.992.466 2.135.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 621.079 430.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.371.387 1.704.676
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 164.035 1.393.904
ARA TOPLAM
459.195.888 248.402.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.195.888 248.402.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 501.406.742 509.110.135
Diğer Borçlar
8 165.464.751 149.028.751
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.679.283 8.082.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.679.283 8.082.350
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
675.550.776 666.221.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.134.746.664 914.623.906
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
392.629.588 363.016.146
Ödenmiş Sermaye
16 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.590.892 -2.253.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.590.892 -2.253.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.590.892 -2.253.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
104.149 123.145
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
104.149 123.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 104.149 123.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 238.516.427 346.252.540
Net Dönem Karı veya Zararı
29.970.324 -107.736.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
392.629.588 363.016.146
TOPLAM KAYNAKLAR
1.527.376.252 1.277.640.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 431.968.026 229.647.680 196.629.236 69.395.035
Satışların Maliyeti
17 -327.784.567 -200.508.202 -146.199.507 -66.159.146
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.183.459 29.139.478 50.429.729 3.235.889
BRÜT KAR (ZARAR)
104.183.459 29.139.478 50.429.729 3.235.889
Genel Yönetim Giderleri
18 -10.256.046 -10.566.009 -5.199.622 -4.896.543
Pazarlama Giderleri
18 -10.161.071 -10.893.691 -5.750.637 -2.939.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 13.820.489 4.738.264 9.959.400 1.456.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -44.446.704 -49.496.678 -22.376.865 -36.684.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.140.127 -37.078.636 27.062.005 -39.828.266
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 20.078.858 32.878.290 11.186.211 24.933.335
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -7.271.955 -965.826 -6.402.502 -524.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.947.030 -5.166.172 31.845.714 -15.419.320
Finansman Gelirleri
21 6.662.429 7.657.312 5.913.749 5.515.849
Finansman Giderleri
21 -69.048.900 -91.257.679 -34.710.912 -49.494.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.560.559 -88.766.539 3.048.551 -59.398.282
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.409.765 6.867.570 26.266.107 236.830
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 26.409.765 6.867.570 26.266.107 236.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.970.324 -81.898.969 29.314.658 -59.161.452
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.970.324 -81.898.969 29.314.658 -59.161.452
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.970.324 -81.898.969 29.314.658 -59.161.452
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Hissedarlarına ait Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00670000 -0,01820000 0,00650000 -0,01310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-337.886 -691.034 -294.832 -154.949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -422.358 -863.792 -368.540 -193.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.472 172.758 73.708 38.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 84.472 172.758 73.708 38.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.996 -33.609 -7.793 -29.712
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-18.996 -33.609 -7.793 -29.712
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-18.996 -33.609 -7.793 -29.712
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-356.882 -724.643 -302.625 -184.661
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.613.442 -82.623.612 29.012.033 -59.346.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.613.442 -82.623.612 29.012.033 -59.346.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781860


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,11% Hacim : 16.388 Mio.TL Son veri saati : 16:23
Düşük 1.210 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8424 Değişim: -0,30%
Düşük 7,8171 21.10.2020 Yüksek 7,8826
Açılış: 7,8659
9,2954 Değişim: -0,05%
Düşük 9,2744 21.10.2020 Yüksek 9,3393
Açılış: 9,2998
485,35 Değişim: 0,64%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,62
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.