KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 21:20

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.400.000 270.236 5.485.183 36.155.419 36.155.419
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
5.485.183 -5.485.183 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-579.284 -579.284 -579.284
Dönem Karı (Zararı)
-579.284 -579.284 -579.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.755.419 -579.284 0 38.576.135 0 38.576.135
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
2.516.976 -2.516.976 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.701 5.035.973 5.033.272 5.033.272
Dönem Karı (Zararı)
5.035.973 5.035.973 5.035.973
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.701 -2.701 -2.701
Sermaye Arttırımı
3.200.000 3.200.000 3.200.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.272.395 5.035.973 0 53.296.570 0 53.296.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.013.695 3.182.147
Dönem Karı (Zararı)
5.035.973 -579.284
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.790.201 3.292.047
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
125.439 120.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.210 27.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.210 27.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
63.435 -16.225
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.225
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.147.905 2.632.468
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.147.905 2.632.468
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.132.620 527.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.259.467 469.384
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.309.326 -5.871.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.309.326 -5.871.622
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-383.895 -279.622
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.449.098 6.643.854
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.449.098 6.643.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
28.178 -6.370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.522 -16.856
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.522 -16.856
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.013.695 3.182.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.790 -570.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.790 -570.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.790 -232.970
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-337.894
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.139.825 3.011.793
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.200.000 3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.200.000 3.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.260 -4.432
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.260 -4.432
Ödenen Faiz
10.764 25.455
Alınan Faiz
-74.199 -9.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-879.660 5.623.076
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.147.905 -2.632.468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.268.245 2.990.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.820.604 33.731.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.088.849 36.722.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 45.088.849 40.820.604
Ticari Alacaklar
27.265.663 14.703.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.265.663 14.703.674
Diğer Alacaklar
2.836 6.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.836 6.064
Peşin Ödenmiş Giderler
131.213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
131.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.263 1.120
ARA TOPLAM
72.489.824 55.531.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.489.824 55.531.462
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
529.589 603.229
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 529.589 603.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.032.832 1.078.841
Lisanslar
1.032.832 1.078.841
Peşin Ödenmiş Giderler
22.477 81.635
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.477 81.635
Diğer Duran Varlıklar
1.074.262 759.337
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.074.262 759.337
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.659.160 2.523.042
TOPLAM VARLIKLAR
75.148.984 58.054.504
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.387 13.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.387 13.127
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.387 13.127
Ticari Borçlar
17.496.398 9.838.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 17.496.398 9.838.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
108.223 80.045
Diğer Borçlar
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.136 11.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
32.136 11.177
ARA TOPLAM
17.653.144 9.942.508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.653.144 9.942.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
44.548 25.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.548 25.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.154.722 3.022.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.199.270 3.048.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.852.414 12.991.206
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.296.570 45.063.298
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 36.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.798 -9.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.798 -9.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.798 -9.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.272.395 5.755.419
Net Dönem Karı veya Zararı
5.035.973 2.516.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.296.570 45.063.298
TOPLAM KAYNAKLAR
75.148.984 58.054.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.065.151 43.138 761.714 -343.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.065.151 43.138 761.714 -343.483
BRÜT KAR (ZARAR)
2.065.151 43.138 761.714 -343.483
Genel Yönetim Giderleri
-1.964.093 -1.835.966 -996.090 -867.817
Pazarlama Giderleri
-170.322 -164.725 -86.658 -38.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.457.528 2.667.869 2.870.363 -1.253.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.283.106 -745.661 -228.274 -745.661
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.105.158 -35.345 2.321.055 -3.249.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.105.158 -35.345 2.321.055 -3.249.536
Finansman Gelirleri
74.199 9.230 32.469 9.230
Finansman Giderleri
-10.764 -25.461 -4.262 -13.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.168.593 -51.576 2.349.262 -3.253.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.132.620 -527.708 -530.877 262.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.132.620 -527.708 -530.877 262.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.035.973 -579.284 1.818.385 -2.990.720
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.035.973 -579.284 1.818.385 -2.990.720
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.035.973 -579.284 1.818.385 -2.990.720
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
675
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.033.272 -579.284 1.818.385 -2.990.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.033.272 -579.284 1.818.385 -2.990.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703734


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.