KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:42

***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.191.134 6.161.871 2.905.628 2.215.593
Satışların Maliyeti
-6.557.413 -5.605.276 -2.628.492 -1.992.387
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
633.721 556.595 277.136 223.206
BRÜT KAR (ZARAR)
633.721 556.595 277.136 223.206
Genel Yönetim Giderleri
-154.583 -145.320 -52.431 -47.986
Pazarlama Giderleri
-231.029 -208.311 -84.880 -76.304
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.472 -2.349 -1.161 -1.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
217.718 109.105 110.517 31.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-264.115 -90.520 -165.232 -29.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
199.240 219.200 83.949 100.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.191 7.330 2.009 1.036
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.430 -3.861 -483 -2.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 195.140 563.346 147.264 198.000
Finansman Gelirleri
172.700 53.344 111.723 16.890
Finansman Giderleri
-242.069 -93.334 -134.748 -31.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
346.772 523.356 124.239 183.326
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.638 -31.105 -12.731 -17.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -22.261 -32.993 -8.280 -13.171
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -9.377 1.888 -4.451 -3.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
315.134 492.251 111.508 166.286
DÖNEM KARI (ZARARI)
315.134 492.251 111.508 166.286
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
315.134 492.251 111.508 166.286
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 1,05044700 1,64083700 0,37169300 0,55428700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 1,05044700 1,64083700 0,37169300 0,55428700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -917 -793 157.508 157.508 -113.181 44.327 203.549 1.713.648 415.670 2.129.318 2.740.463 1.094 2.741.557
Transferler
43.500 372.170 -415.670 -43.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 70.181 70.181 12.896 83.077 492.251 492.251 575.302 575.302
Dönem Karı (Zararı)
492.251 492.251 492.251 492.251
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 70.181 70.181 12.896 83.077 83.051 83.051
Kar Payları
-450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.494 -1.494 -1.494 -1.094 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -943 -819 227.689 227.689 -100.285 127.404 247.049 1.634.324 492.251 2.126.575 2.864.271 0 2.864.271
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 1.187 -471 716 0 0 213.653 213.653 -113.760 99.893 249.509 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 2.923.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.2 -377 -377 -377 -377
Transferler
44.701 532.318 -577.019 -44.701 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.364 13.364 -25.898 -25.898 -168.849 -181.383 315.134 315.134 133.751 133.751
Dönem Karı (Zararı)
315.134 315.134 315.134 315.134
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.364 13.364 -25.898 -25.898 -168.849 -181.383 -181.383 -181.383
Kar Payları
15 -460.000 -460.000 -460.000 -460.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 1.187 -471 716 13.364 13.364 187.755 187.755 -282.609 -81.490 294.210 1.703.805 315.134 2.018.939 2.596.437 2.596.437


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.758 135.306
Dönem Karı (Zararı)
315.134 492.251
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
315.134 492.251
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.667 -159.294
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 66.845 65.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.685 -283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.112 47.886
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-572 -296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
81.920 37.060
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-44.354 -28.802
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
126.274 65.862
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.817 1.685
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-50.108 1.775
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-50.108 1.775
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -195.140 -340.677
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 35.407 31.105
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.739 -3.172
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
440 92
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-184.033 -162.702
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.380 -64.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.754 -1.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
43.467 -8.137
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-67.404 -63.065
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186.800 20.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.274 -33.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.244 -12.956
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19.756 -304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
171.768 170.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.087 -3.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -15.923 -31.937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.575 -39.425
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -2.588
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -203.974 -50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.843 5.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -72.660 -80.378
Alınan Temettüler
348.026 87.787
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -66.660 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-202.735 -262.903
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
567.480 350.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-246.094 -133.420
Ödenen Temettüler
-460.000 -450.000
Ödenen Faiz
-106.879 -58.452
Alınan Faiz
42.758 28.369
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.402 -167.022
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
40.845 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.443 -167.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 593.172 567.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 615.615 400.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
315.134 492.251 111.508 166.286
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -26 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -26 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -26 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-181.383 83.077 -104.898 1.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.261 73.875 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-27.261 73.875 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.133 0 17.133 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17.133 0 17.133 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-168.849 12.896 -118.262 1.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-171.816 12.858 -120.214 1.199
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
2.967 38 1.952 51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.406 -3.694 -3.769 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 1.363 -3.694 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 -3.769 0 -3.769 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-181.383 83.051 -104.898 1.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.751 575.302 6.610 167.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
133.751 575.302 6.610 167.536


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 615.615 593.172
Ticari Alacaklar
795.833 576.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 51.733 39.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 744.100 537.325
Diğer Alacaklar
8.573 7.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.573 7.353
Türev Araçlar
7 33.176 9.097
Stoklar
9 280.112 323.579
Peşin Ödenmiş Giderler
142.894 64.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.115 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
31.920 10.376
ARA TOPLAM
1.909.238 1.587.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.909.238 1.587.534
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 355.988 317.124
Ticari Alacaklar
8.605 8.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.605 8.441
Diğer Alacaklar
71 81
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71 81
Türev Araçlar
7 66.352 22.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.156.142 2.273.331
Maddi Duran Varlıklar
11 681.411 677.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.507 19.280
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 15.507 19.280
Peşin Ödenmiş Giderler
49.757 59.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.128 685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.334.961 3.378.686
TOPLAM VARLIKLAR
5.244.199 4.966.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 88.726 84.784
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 487.821 304.820
Ticari Borçlar
856.834 670.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 207.972 165.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 648.862 504.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.917 53.191
Diğer Borçlar
1.505 1.577
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 1.052 863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
453 714
Türev Araçlar
7 4.430 214
Ertelenmiş Gelirler
22.239 2.483
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.828 2.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.108 45.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.864 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 69.244 45.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 33.556 114.176
ARA TOPLAM
1.611.964 1.278.810
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.611.964 1.278.810
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 830.165 583.666
Diğer Borçlar
104.051 97.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
104.051 97.603
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.827 38.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.827 38.455
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 56.755 44.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.035.798 764.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.647.762 2.043.157
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.596.437 2.923.063
Ödenmiş Sermaye
15 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
716 716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.187 1.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.187 1.187
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-471 -471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-81.490 99.893
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.364 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.364 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
187.755 213.653
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
187.755 213.653
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-282.609 -113.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
294.210 249.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.703.805 1.631.864
Net Dönem Karı veya Zararı
315.134 577.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.596.437 2.923.063
TOPLAM KAYNAKLAR
5.244.199 4.966.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718365


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.897 Değişim: -0,34% Hacim : 4.321 Mio.TL Son veri saati : 16:00
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7316 Değişim: -0,20%
Düşük 5,7120 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3001 Değişim: -0,48%
Düşük 6,2758 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,91 Değişim: -0,08%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.