KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:35
KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 288.328.042 175.332.726
Satışların Maliyeti
28 -275.680.590 -165.569.215
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.647.452 9.763.511
BRÜT KAR (ZARAR)
12.647.452 9.763.511
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.474.655 -1.442.896
Pazarlama Giderleri
29 -4.329.478 -3.532.937
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.689.397 2.548.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.379.035 -3.414.786
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.153.681 3.921.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 159.580 55.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -5.400 -6.300
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.307.861 3.970.665
Finansman Gelirleri
33 225.930 53.395
Finansman Giderleri
33 -2.848.509 -413.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.685.282 3.610.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.037.101 -789.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.209.659 -1.001.899
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 172.558 212.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.648.181 2.820.931
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.648.181 2.820.931
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0
Ana Ortaklık Payları
27 4.648.181 2.820.931
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00309000 0,00188000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -12.700 1.258.053 11.705.959 2.242.886 30.768.086 30.768.086
Transferler
145.670 2.097.216 -2.242.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.259 2.820.931 2.658.672 2.658.672
Kar Payları
-751.411 -751.411 -751.411
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-90.000 -90.000 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -174.659 1.403.723 12.961.764 2.820.931 32.585.347 32.585.347
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -174.659 1.403.723 12.961.764 2.820.931 32.585.347 32.585.347
Transferler
184.545 2.636.386 -2.820.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.839 4.648.181 4.633.342 4.633.342
Kar Payları
-751.411 -751.411 -751.411
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-90.000 -90.000 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -189.798 1.588.268 14.756.739 4.648.181 36.377.278 36.377.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.954.963 -5.316.404
Dönem Karı (Zararı)
4.648.181 2.820.931
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.648.181 2.820.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.215.335 1.836.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 1.004.685 948.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.623.511 396.390
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.623.511 396.390
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 -437.027 569.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 11.845 130.770
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-448.872 438.576
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 46.182 214.781
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 111.113 161.666
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -64.931 53.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -176.268 -253.172
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.580
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -26.469
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -133.111
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
313.832 -39.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.867.342 -10.225.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 -20.472.865 -3.295.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -616.035 -96.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -19.856.830 -3.198.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 -131.601 355.258
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 325.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -131.601 29.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 162.359 -1.863.310
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -475.918 -3.844.992
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 8.702.743 -1.424.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.702.743 -1.424.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 202.594 240.319
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 982.857 -686.442
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 73.685 -315.529
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 909.172 -370.913
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -1.829.392 298.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.119 -3.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -18.827 41.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 10.708 -44.960
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.003.826 -5.568.115
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 48.863 251.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.117.220 -1.195.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 37.492 41.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.374.973 -971.827
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.261 -265.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.141.676 6.349.055
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 17.983.087 7.190.466
Ödenen Temettüler
27 -751.411 -751.411
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-90.000 -90.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.069.493 -162.651
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 1.069.493 -162.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 257.334 419.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.326.827 257.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.648.181 2.820.931
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.839 -162.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -18.549 -202.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.710 40.565
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 3.710 40.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.839 -162.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.633.342 2.658.672
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.633.342 2.658.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.326.827 257.334
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
33.561.906 14.823.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 713.550 97.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.848.356 14.726.150
Diğer Alacaklar
310.005 250.404
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 310.005 250.404
Stoklar
12 15.103.222 15.265.581
Peşin Ödenmiş Giderler
5.549.257 5.123.275
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37 0 4
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.549.257 5.123.271
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 22.671 3.844
ARA TOPLAM
55.873.888 35.724.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.873.888 35.724.103
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 73.006 1.006
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 73.006 1.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 196.150 288.700
Maddi Duran Varlıklar
16 21.808.355 12.443.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.360 5.734
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.646.249 1.596.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.716.641 1.540.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.445.761 15.875.442
TOPLAM VARLIKLAR
81.319.649 51.599.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.395.810 7.489.704
Ticari Borçlar
11.766.042 3.128.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 11.766.042 3.128.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 791.514 588.920
Diğer Borçlar
1.682.094 699.237
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 561.921 488.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.120.173 211.001
Türev Araçlar
11 313.832
Ertelenmiş Gelirler
13 4.010.504 5.839.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 300.574 251.711
Kısa Vadeli Karşılıklar
200.193 644.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 200.193 195.641
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
23 0 448.872
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 10.708
ARA TOPLAM
38.471.271 18.642.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.471.271 18.642.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.076.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
394.119 371.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 394.119 371.987
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.471.100 371.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.942.371 19.014.198
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.377.278 32.585.347
Ödenmiş Sermaye
27 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
27 545.688 545.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-189.798 -174.959
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -189.798 -174.959
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.588.268 1.403.723
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 14.756.739 12.961.764
Net Dönem Karı veya Zararı
4.648.181 2.820.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.377.278 32.585.347
TOPLAM KAYNAKLAR
81.319.649 51.599.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667803


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 0,00% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8805 Değişim: 0,11%
Düşük 7,8587 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,4037 Değişim: 0,17%
Düşük 9,3627 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
457,96 Değişim: -0,02%
Düşük 456,96 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.