KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:53

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
148.219.496 201.879.002
Satışların Maliyeti
11 -90.736.997 -143.558.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.482.499 58.320.808
BRÜT KAR (ZARAR)
57.482.499 58.320.808
Genel Yönetim Giderleri
11 -5.095.988 -3.070.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.155.641 4.488.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.356.518 -5.026.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.185.634 54.712.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 13.195.125 7.795.614
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
78.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.459.563 62.508.484
Finansman Giderleri
13 -83.979.067 -53.335.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.519.504 9.173.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.716.010 -2.590.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.781.756 -7.469.496
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-934.254 4.879.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.235.514 6.582.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.235.514 6.582.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.946.871 2.102.418
Ana Ortaklık Payları
-17.288.643 4.480.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 adet Pay Başına (Kayıp/Kazanç) 14 -1,01000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.829.073 -164.009.686
Dönem Karı (Zararı)
-19.235.514 6.582.982
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.235.514 6.582.982
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.261.869 74.355.686
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 17.244.155 13.949.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-78.804 -46.664
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-78.804 -46.664
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
173.965 165.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
173.965 165.998
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.345.715 35.164.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -225.931 -215.949
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36.571.646 35.380.123
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
39.745.569 14.795.551
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.716.010 2.590.026
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
913.811 9.543.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.349
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.349
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.798.552 -1.798.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-85.040.933 -242.095.642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.679.968 -3.854.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.328.200 2.237.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.351.768 -6.091.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.166.261 349.229
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.785.492 -4.399.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.951.753 4.748.688
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.354.340 6.144.214
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.538.668 -6.405.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.610.851 -17.363.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.330.693 -22.435.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.280.158 5.071.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.178.021 391.606
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.201.583 -221.145.072
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-79.192.624 -224.549.415
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.991.041 3.404.343
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.359.741 -212.252
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.014.578 -161.156.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-175.854 -84.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.638.641 -2.768.114
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-786.001 -7.124.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-786.001 -7.173.238
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -786.001 -7.173.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.999.647 -51.623.857
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.385.012 13.626.897
Kredilerden Nakit Girişleri
30.385.012 13.626.897
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-86.500.786 -33.010.292
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-86.500.786 -33.010.292
Ödenen Faiz
-51.109.804 -37.357.042
Alınan Faiz
13 225.931 215.949
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.900.631
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-117.614.721 -222.758.003
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
913.811 -345.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-116.700.910 -223.103.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.209.720 254.490.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.508.810 31.386.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.508.810 121.209.720
Ticari Alacaklar
53.931.744 73.533.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.841.174 9.513.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
48.090.570 64.020.571
Diğer Alacaklar
6.088.200 4.746.572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 14.559 13.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.073.641 4.733.020
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 29.708.426 17.240.073
Peşin Ödenmiş Giderler
5.249.861 3.930.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.249.861 3.930.068
Diğer Dönen Varlıklar
5 126.102.272 130.265.646
ARA TOPLAM
225.589.313 350.925.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
225.589.313 350.925.838
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
64.370.514 59.888.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 63.803.986 59.019.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
566.528 869.312
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 154.545.804 149.266.526
Maddi Duran Varlıklar
4 2.073.624.630 2.040.200.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.515.803 26.551.494
Şerefiye
17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 9.053.868 9.089.559
Peşin Ödenmiş Giderler
609.407 390.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
609.407 390.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41.868.357 40.400.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.361.946.923 2.317.110.893
TOPLAM VARLIKLAR
2.587.536.236 2.668.036.731
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 232.210.567 207.720.061
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
232.210.567 207.720.061
Banka Kredileri
225.408.096 201.214.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.802.471 6.505.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 172.858.942 188.985.658
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.858.942 188.985.658
Banka Kredileri
172.858.942 188.985.658
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
32.551.644 59.538.995
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 9.911.238 23.241.931
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.640.406 36.297.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.797.752 619.731
Diğer Borçlar
67.872.608 138.650.763
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 59.552.702 136.259.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.319.906 2.390.871
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.749.470 10.109.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.749.470 10.109.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.937.682 6.865.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
906.056 938.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
906.056 938.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
92.081 30.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
92.081 30.075
ARA TOPLAM
524.994.866 613.475.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
524.994.866 613.475.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.448.566.443 1.442.857.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.448.566.443 1.442.857.822
Banka Kredileri
1.422.186.890 1.414.662.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.379.553 28.195.748
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.383.589 22.182.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.383.589 22.182.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.147.054 3.084.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.147.054 3.084.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31.826.933 29.406.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.504.369.429 1.497.976.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.029.364.295 2.111.451.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
480.884.857 479.652.307
Ödenmiş Sermaye
10 171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.233.047 39.284.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.233.047 39.284.579
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
40.431.627 40.431.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.198.580 -1.147.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
297.617.059 279.044.334
Yabancı Para Çevrim Farkları
297.617.059 279.044.334
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-81.612.525 -31.942.586
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.288.643 -49.669.939
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.287.084 76.932.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
558.171.941 556.584.915
TOPLAM KAYNAKLAR
2.587.536.236 2.668.036.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-228.426 -228.426 -228.426
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.347.271 35.085.883 368.491.533 57.819.825 426.311.358
Transferler
35.085.883 -35.085.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.057 38.203.598 4.480.564 42.744.219 7.003.049 49.747.268
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -798.276 151.447.306 71.893.619 -27.261.388 4.480.564 411.235.752 64.822.874 476.058.626
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915
Transferler
-49.669.939 49.669.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.532 18.572.725 -17.288.643 1.232.550 354.476 1.587.026
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.198.580 297.617.059 71.893.619 -81.612.525 -17.288.643 480.884.857 77.287.084 558.171.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.235.514 6.582.982
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.532 60.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.439 77.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.093 -17.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19.093 -17.085
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.874.072 43.104.229
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.874.072 43.104.229
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.822.540 43.164.286
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.587.026 49.747.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
354.476 7.003.049
Ana Ortaklık Payları
1.232.550 42.744.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763261


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.