KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:47

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
519.053.374 338.306.197 141.234.294 106.465.186
Satışların Maliyeti
9 -376.598.074 -266.549.842 -111.425.691 -99.648.215
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.455.300 71.756.355 29.808.603 6.816.971
BRÜT KAR (ZARAR)
142.455.300 71.756.355 29.808.603 6.816.971
Genel Yönetim Giderleri
9 -11.581.646 -8.176.944 -2.113.083 -2.754.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
51.997.317 18.111.289 33.632.548 -598.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.613.255 -14.904.747 -15.943.628 1.936.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.257.716 66.785.953 45.384.440 5.400.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 70.968.365 1.265.166 44.501.261 1.745.898
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.226.081 68.051.119 89.885.701 7.146.105
Finansman Giderleri
12 -318.973.414 -105.257.221 -214.998.002 -41.904.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-92.747.333 -37.206.102 -125.112.301 -34.758.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.481.272 -1.387.942 3.932.248 2.830.508
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.822.452 -5.661.715 -1.746.629 926.885
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.341.180 4.273.773 5.678.877 1.903.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-100.228.605 -38.594.044 -121.180.053 -31.928.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
-100.228.605 -38.594.044 -121.180.053 -31.928.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.439.911 1.076.709 -2.871.907 -1.774.556
Ana Ortaklık Payları
-102.668.516 -39.670.753 -118.308.146 -30.153.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1.000 adet pay başına (kayıp)/Kazanç 13 -6,00000000 -2,32000000 -6,92000000 -1,76000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578
Transferler
4.489.558 -32.774.277 28.284.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.342 40.964.657 -39.670.753 1.308.246 6.464.261 7.772.507
Sermaye Arttırımı
861.999 861.999
Kar Payları
-1.738.300 -1.738.300
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -650.154 84.795.541 72.431.912 -62.657.138 -39.670.753 225.291.708 65.446.076 290.737.784
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784
Transferler
35.085.883 -35.085.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
119.697 243.024.998 -102.668.516 140.476.179 33.274.032 173.750.211
Kar Payları
-2.229.944 -2.229.944
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -738.636 356.268.706 71.893.619 -27.032.962 -102.668.516 509.196.138 88.863.913 598.060.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.228.605 -38.594.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-100.228.605 -38.594.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
289.999.365 121.210.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4-9 43.550.122 27.262.460
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-168.991 630.125
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-168.991 630.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
481.712 570.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
481.712 570.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
100.591.429 38.890.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -370.175 -2.674.488
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
100.961.604 41.564.848
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
136.641.792 23.261.747
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.481.272 1.387.942
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
4.425.901 29.208.089
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.391.784
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.391.784
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.395.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-192.082.164 -138.473.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.350.966 2.386.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.716.261 4.674.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.365.295 -2.287.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.044.057 -19.083.478
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.166.765 -6.464.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.210.822 -12.618.744
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.105.227 12.140.707
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.766.593 -1.037.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.212.559 3.709.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.859.745 942.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.352.814 2.767.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
518.365 -897.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.078.301 -135.692.754
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-248.824.469 -135.809.267
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.746.168 116.513
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-43.326
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.311.404 -55.856.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-374.005 -929.209
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.633.293 -6.696.709
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.017.816 -60.532.737
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.598.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.771.019 -53.041.349
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -28.767.811 -53.024.267
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -3.208 -17.082
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-4.845.454 -2.349.904
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-4.845.454 -2.349.904
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.141.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-212.082.164 -12.321.914
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
146.993.357 286.821.549
Kredilerden Nakit Girişleri
146.993.357 286.821.549
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.488.845 -240.662.755
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.488.845 -240.662.755
Ödenen Temettüler
-2.229.944 -1.738.300
Ödenen Faiz
-96.726.907 -60.278.895
Alınan Faiz
12 370.175 2.674.488
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
861.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248.418.682 -136.337.113
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.425.901 -305.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.992.781 -136.642.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.490.339 146.651.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.497.558 10.009.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-100.228.605 -38.594.044 -121.180.053 -31.928.138
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
119.697 14.342 -129.908 -59.027
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.357 17.928 -167.192 -73.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.660 -3.586 37.284 14.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.660 -3.586 37.284 14.756
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
273.859.119 46.352.209 166.385.320 13.590.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
273.859.119 46.352.209 166.385.320 13.590.735
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
273.978.816 46.366.551 166.255.412 13.531.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.750.211 7.772.507 45.075.359 -18.396.430
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.274.032 6.464.261 15.794.478 -225.712
Ana Ortaklık Payları
140.476.179 1.308.246 29.280.881 -18.170.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.497.558 254.490.339
Ticari Alacaklar
65.530.403 50.106.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.316.254 6.787.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
60.214.149 43.319.155
Diğer Alacaklar
11.607.901 6.619.287
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.237.140 4.220.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.370.761 2.398.619
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 18.862.176 18.248.512
Peşin Ödenmiş Giderler
6.990.475 3.913.977
Diğer Dönen Varlıklar
5 162.664.324 140.383.828
ARA TOPLAM
276.152.837 473.762.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
276.152.837 473.762.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
61.779.243 41.588.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 60.371.709 39.221.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.407.534 2.366.686
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 174.764.301 119.123.043
Maddi Duran Varlıklar
4 2.265.633.266 1.612.393.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.202.064 33.636.086
Şerefiye
22.143.133 22.143.133
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 11.058.931 11.492.953
Peşin Ödenmiş Giderler
798.437 108.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
62.879.217 32.130.875
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.599.468.936 1.839.392.190
TOPLAM VARLIKLAR
2.875.621.773 2.313.155.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 250.617.389 207.192.458
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 180.963.284 111.946.072
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 51.155.781 797.938
Ticari Borçlar
70.037.932 73.542.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 24.464.529 33.324.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.573.403 40.218.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
834.016 315.651
Diğer Borçlar
28.941.130 251.165.411
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 22.355.594 248.064.677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.585.536 3.100.734
Ertelenmiş Gelirler
11.963.188 7.543.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.444.302 255.143
Kısa Vadeli Karşılıklar
925.219 881.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
925.219 881.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
423.702 162.336
ARA TOPLAM
598.305.943 653.803.459
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
598.305.943 653.803.459
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.619.983.411 1.140.495.605
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 50.000.000
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler
23.980.692 29.376.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.594.196 2.672.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.594.196 2.672.254
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32.252.070 9.822.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.679.255.779 1.232.811.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.277.561.722 1.886.615.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
509.196.138 368.719.959
Ödenmiş Sermaye
10 171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.692.991 39.573.294
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.692.991 39.573.294
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
40.431.627 40.431.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-738.636 -858.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
356.268.706 113.243.708
Yabancı Para Çevrim Farkları
356.268.706 113.243.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-27.032.962 -62.118.845
Net Dönem Karı veya Zararı
-102.668.516 35.085.883
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.863.913 57.819.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
598.060.051 426.539.784
TOPLAM KAYNAKLAR
2.875.621.773 2.313.155.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719127


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.