***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:47

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
201.879.002 111.561.541
Satışların Maliyeti
9 -143.558.194 -84.538.151
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.320.808 27.023.390
BRÜT KAR (ZARAR)
58.320.808 27.023.390
Genel Yönetim Giderleri
9 -3.070.283 -3.449.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.287.145 4.583.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.026.248 -4.538.741
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.511.422 23.619.072
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 5.997.062 4.803.660
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.508.484 28.422.732
Finansman Giderleri
12 -53.335.476 -53.984.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.173.008 -25.562.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.590.026 -825.897
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.469.496 -1.955.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.879.470 1.129.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.582.982 -26.387.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.582.982 -26.387.932
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.102.418 843.318
Ana Ortaklık Payları
4.480.564 -27.231.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 adet pay başına(kayıp) / Kazanç 13 0,26000000 -1,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578
Transferler
-28.284.719 28.284.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228.599 12.668.669 -27.231.250 -14.333.982 2.547.036 -11.786.946
Sermaye Arttırımı
764.953 764.953
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -435.897 56.499.553 67.942.354 -58.167.580 -27.231.250 209.649.480 63.170.105 272.819.585
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784
Transferler
35.085.883 -35.085.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.057 38.203.598 4.480.564 42.744.219 7.003.049 49.747.268
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -798.276 151.447.306 71.893.619 -27.032.962 4.480.564 411.464.178 64.822.874 476.287.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.857.950 -137.775.925
Dönem Karı (Zararı)
6.582.982 -26.387.932
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.582.982 -26.387.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.305.974 50.200.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 13.949.602 9.910.358
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-46.664
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-46.664
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
165.998 192.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
165.998 192.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.929.545 10.085.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -215.949 -875.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.145.494 10.960.373
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.918.383 21.775.267
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.590.026 825.897
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9.807.433 7.411.853
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.349
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-243.894.194 -159.004.136
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.854.489 164.377
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.237.494 -79.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.091.983 243.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
349.229 -6.297.794
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.399.459 -3.072.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.748.688 -3.225.003
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.144.214 8.805.934
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.405.445 -1.800.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.363.433 -7.479.714
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.435.430 406.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.071.997 -7.885.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
391.606 -486.622
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.145.072 -151.909.704
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-224.549.415 -152.067.307
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.404.343 157.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.010.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-163.005.238 -135.191.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-84.598 -393.287
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.768.114 -2.191.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.124.460 -28.069.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.173.238 -26.520.057
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -7.173.238 -26.520.057
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.549.229
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.549.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.775.848 29.988.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.879.314 112.595.169
Kredilerden Nakit Girişleri
38.879.314 112.595.169
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.700.119 -66.085.969
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.700.119 -66.085.969
Ödenen Faiz
-36.071.623 -17.882.455
Alınan Faiz
12 215.949 875.189
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.900.631 486.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-222.758.258 -135.856.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-345.342 144.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-223.103.600 -135.712.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.490.339 146.651.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.386.739 10.939.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.582.982 -26.387.932
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.057 228.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.142 285.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.085 -57.150
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.085 -57.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.104.229 14.372.387
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.104.229 14.372.387
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.164.286 14.600.986
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.747.268 -11.786.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.003.049 2.547.036
Ana Ortaklık Payları
42.744.219 -14.333.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31.386.739 254.490.339
Ticari Alacaklar
53.360.054 50.106.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.500.333 6.787.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
46.859.721 43.319.155
Diğer Alacaklar
12.069.990 6.619.287
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.564.409 4.220.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.505.581 2.398.619
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 15.670.948 18.248.512
Peşin Ödenmiş Giderler
10.105.908 3.913.977
Diğer Dönen Varlıklar
5 131.875.800 140.383.828
ARA TOPLAM
254.469.439 473.762.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
254.469.439 473.762.919
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
44.319.674 41.588.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 42.277.134 39.221.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.042.540 2.366.686
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 121.545.106 119.123.043
Maddi Duran Varlıklar
4 1.712.481.734 1.612.393.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.328.280 33.636.086
Şerefiye
22.143.133 22.143.133
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 11.185.147 11.492.953
Peşin Ödenmiş Giderler
321.856 108.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39.465.225 32.130.875
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.951.874.283 1.839.392.190
TOPLAM VARLIKLAR
2.206.343.722 2.313.155.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 215.339.718 207.192.458
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 139.543.681 111.946.072
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 50.757.862 797.938
Ticari Borçlar
56.179.392 73.542.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 10.888.844 33.324.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.290.548 40.218.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
707.257 315.651
Diğer Borçlar
31.244.598 251.165.411
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 24.666.246 248.064.677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.578.352 3.100.734
Ertelenmiş Gelirler
7.331.563 7.543.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.956.525 255.143
Kısa Vadeli Karşılıklar
899.388 881.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
899.388 881.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
89.061 162.336
ARA TOPLAM
507.049.045 653.803.459
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.049.045 653.803.459
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.180.031.272 1.140.495.605
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 50.000.000
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler
27.577.796 29.376.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.658.932 2.672.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.658.932 2.672.254
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.294.215 9.822.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.223.007.625 1.232.811.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.730.056.670 1.886.615.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10 411.464.178 368.719.959
Ödenmiş Sermaye
171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.633.351 39.573.294
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.633.351 39.573.294
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
40.431.627 40.431.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-798.276 -858.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
151.447.306 113.243.708
Yabancı Para Çevrim Farkları
151.447.306 113.243.708
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-27.032.962 -62.118.845
Net Dönem Karı veya Zararı
4.480.564 35.085.883
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.822.874 57.819.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
476.287.052 426.539.784
TOPLAM KAYNAKLAR
2.206.343.722 2.313.155.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682900


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.994 Değişim: 0,25% Hacim : 6.099 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3159 Değişim: 0,61%
Düşük 5,2772 20.02.2019 Yüksek 5,3297
Açılış: 5,2834
6,0326 Değişim: 0,59%
Düşük 5,9861 20.02.2019 Yüksek 6,0414
Açılış: 5,99695
230,00 Değişim: 1,02%
Düşük 227,50 20.02.2019 Yüksek 230,10
Açılış: 227,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.