KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 21:25
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 476.400.786 352.638.597
Satışların Maliyeti
18 -386.305.219 -251.913.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.095.567 100.725.276
BRÜT KAR (ZARAR)
90.095.567 100.725.276
Genel Yönetim Giderleri
15 -11.548.010 -14.035.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 25.300.933 11.991.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -25.049.825 -11.621.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.798.665 87.059.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 90.943.922 47.171.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
169.742.587 134.231.879
Finansman Giderleri
21 -138.789.532 -156.327.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.953.055 -22.095.170
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 5.464.511 -5.723.817
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -255.143 -6.217.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 5.719.654 493.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.417.566 -27.818.987
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-682.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.735.401 -27.818.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
649.518 465.732
Ana Ortaklık Payları
35.085.883 -28.284.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1.000 adet pay başına kayıp/kazanç 24 2,05000000 -1,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -457.969 17.200.021 62.162.876 5.056.522 -29.159.905 225.843.845 38.663.711 264.507.556
Transferler
5.779.478 -34.939.383 29.159.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-206.527 26.630.863 -28.284.719 -1.860.383 4.122.483 2.262.100
Dönem Karı (Zararı)
-28.284.719 -28.284.719 4.122.483 -24.162.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-206.527 26.630.863 26.424.336 26.424.336
Sermaye Arttırımı
18.340.422 18.340.422
Kar Payları
-1.268.500 -1.268.500
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578
Transferler
3.951.265 -32.235.984 28.284.719 538.293 538.293
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.431.627 -230.365 69.412.824 35.085.883 144.699.969 9.696.000 154.395.969
Sermaye Arttırımı
861.999 861.999
Kar Payları
-1.739.391 -1.739.391
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
36.528 36.528 -11.395.192 -11.358.664
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.684.382 153.849.136
Dönem Karı (Zararı)
35.735.401 -27.818.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.417.566 -27.818.987
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-682.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
103.788.841 153.554.969
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 30.739.912 36.961.175
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
813.707
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
813.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
722.409 1.294.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
722.409 1.294.623
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.494.085 43.288.576
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19,21 -6.471.316 -5.198.429
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 59.965.401 48.487.005
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
96.619.496 52.834.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -5.464.511 5.723.817
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
8.810.792 13.452.611
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.427
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-49.427
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -81.897.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.628.515 39.339.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.313.773 -2.124.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.806.764 1.983.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.507.009 -4.107.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.552.705 -37.237.998
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.405.782 -23.523.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.958.487 -13.714.248
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.896.341 -238.292
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.860.741 4.143.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.494.746 -25.413.249
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.111.674 -21.548.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.606.420 -3.864.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-613.800 556.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.547.844 99.653.406
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.600.360 97.882.652
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.052.516 1.770.754
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
309.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
146.152.757 165.075.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.512.624 -366.435
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.955.751 -10.860.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
183.182 -124.009.145
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27 72.425.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
336.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.160.380 -92.036.934
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.119.161 -91.895.395
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.219 -141.539
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-5.872.281 -21.220.714
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-5.872.281 -21.220.714
Alınan Faiz
21 5.453.278 5.198.429
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.949.926
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.078.143 -29.520.519
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
331.382.244 335.519.280
Kredilerden Nakit Girişleri
331.382.244 335.519.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-271.543.687 -310.918.795
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-271.543.687 -310.918.795
Ödenen Temettüler
-1.739.391 -1.268.500
Ödenen Faiz
-88.497.775 -71.192.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-679.534 18.340.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.789.421 319.472
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-950.892 -6.261.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.838.529 -5.941.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.651.810 152.593.651
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.490.339 146.651.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.735.401 -27.818.987
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.201.262 -206.527
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 43.633.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14,22 -165.881 -258.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.266.073 51.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22,23 -3.266.073 51.632
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
78.459.306 30.287.614
Yabancı Para Çevrim Farkları
78.459.306 30.287.614
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
22 78.459.306 30.287.614
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.660.568 30.081.087
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.395.969 2.262.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.696.000 4.122.483
Ana Ortaklık Payları
144.699.969 -1.860.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 254.490.339 146.651.810
Ticari Alacaklar
4 50.106.976 27.737.036
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.787.821 3.621.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
43.319.155 24.115.555
Diğer Alacaklar
5 6.619.287 6.154.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.220.668 2.207.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.398.619 3.947.374
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 18.248.512 17.255.681
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.913.977 2.644.290
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 76.243
Diğer Dönen Varlıklar
16 140.383.828 5.952.836
ARA TOPLAM
473.762.919 206.472.811
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
473.762.919 206.472.811
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
5 41.588.102 51.732.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 39.221.416 48.640.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.366.686 3.092.652
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 119.123.043 121.015.342
Maddi Duran Varlıklar
7 1.612.393.334 1.400.222.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.636.086 39.956.859
Şerefiye
9 22.143.133 22.143.133
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 11.492.953 17.813.726
Peşin Ödenmiş Giderler
6 108.342 10.953.814
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 32.130.875 28.065.851
Diğer Duran Varlıklar
16 112.710.815
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.839.392.190 1.765.070.545
TOPLAM VARLIKLAR
2.313.155.109 1.971.543.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 207.192.458 150.608.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 111.946.072 124.422.007
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 797.938 667.376
Ticari Borçlar
4 73.542.825 39.576.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 33.324.274 6.777.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.218.551 32.799.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 315.651 929.451
Diğer Borçlar
5 251.165.411 245.930.078
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 248.064.677 240.943.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.100.734 4.986.594
Ertelenmiş Gelirler
6 7.543.815 40.484
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 255.143 4.955.751
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 881.810 926.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 881.810 926.961
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
162.336 802.072
ARA TOPLAM
653.803.459 568.859.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
653.803.459 568.859.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 1.140.495.605 1.029.336.383
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 50.000.000 50.000.000
Ticari Borçlar
28.646.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 28.646.021
Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler
6 29.376.348
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.672.254 3.624.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.672.254 3.624.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9.822.249 6.790.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.232.811.866 1.118.842.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.886.615.325 1.687.701.778
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
368.719.959 223.983.462
Ödenmiş Sermaye
17 171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 39.573.294 -664.496
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.573.294 -664.496
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 40.431.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -858.333 -664.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
113.243.708 43.830.884
Yabancı Para Çevrim Farkları
113.243.708 43.830.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 71.893.619 67.942.354
Yasal Yedekler
17 71.893.619 67.942.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-62.118.845 -29.882.861
Net Dönem Karı veya Zararı
35.085.883 -28.284.719
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
57.819.825 59.858.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
426.539.784 283.841.578
TOPLAM KAYNAKLAR
2.313.155.109 1.971.543.356http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668011


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.284 Değişim: 0,00% Hacim : 30.254 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 30.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8304 Değişim: 0,06%
Düşük 7,8119 01.12.2020 Yüksek 7,8331
Açılış: 7,8256
9,3671 Değişim: 0,34%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,3695
Açılış: 9,3358
448,89 Değişim: 0,42%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 449,07
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.