***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:38

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 -10.860.437 -8.051.935 -18.912.372 142.459.340 142.459.340
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.301.465 -1.301.465 -1.301.465 -6.750.470 8.051.935 1.301.465 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-135.169 -135.169 -135.169 0 0 0 0 -1.448.450 -1.448.450 -1.583.619 -1.583.619
Dönem Karı (Zararı)
-1.448.450 -1.448.450 -1.448.450 -1.448.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-135.169 -135.169 -135.169 0 0 0 -135.169 -135.169
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 135.659.156 -730.651 134.928.505 134.928.505 89.844 89.844 89.844 123.920 -17.610.907 -1.448.450 -19.059.357 140.875.721 140.875.721
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 143.896.128 -892.651 143.003.477 143.003.477 85.784 85.784 85.784 123.920 -17.177.400 -4.894.736 -22.072.136 145.933.854 145.933.854
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
85.784 85.784 85.784 -85.784 -85.784 -85.784 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
85.784 85.784 85.784 -85.784 -85.784 -85.784 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.578.572 -1.578.572 -1.578.572 -3.316.164 4.894.736 1.578.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.040 -157.040 -157.040 0 0 0 4.069.641 4.069.641 3.912.601 3.912.601
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 4.069.641 4.069.641 4.069.641 4.069.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.040 -157.040 -157.040 0 0 -157.040 -157.040
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 142.317.556 -1.049.691 85.784 141.353.649 141.353.649 0 0 0 123.920 -20.493.564 4.069.641 -16.423.923 149.846.455 149.846.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.828.939 437.340
Dönem Karı (Zararı)
4.069.641 -1.448.450
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.069.641 -1.448.450
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.201.949 5.906.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 3.891.057 3.662.202
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.888 31.195
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.888 31.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
618.700 548.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-40.152 -41.791
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
96.213
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 658.852 493.608
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-6.852 -11.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.296.541 1.889.085
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -108.674 -48.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 2.405.215 1.937.313
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-81.905
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-277.952 -4.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -273.250 -207.465
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 28.722 -2.512
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28.722 -2.512
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.318.917 -3.944.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.345.043 -3.186.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -114.135 -227.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.230.908 -2.959.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
99.962 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
99.962
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-245.290 -90.599
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.884.684 -1.087.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.789.500 -134.593
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
211.070 304.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.578.430 -438.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
287.217 99.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
164.541 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
164.541
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
814.880 -425.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 881.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
548.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
332.780
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.952.673 513.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-123.734 -75.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.550.409 -884.447
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -1.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.722 2.512
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.722 2.512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.680.953 -933.217
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.680.953 -933.217
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
11 -6.852
Alınan Faiz
108.674 48.228
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.058.652 1.265.197
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.100.000 6.100.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5.100.000 6.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.247.623 -3.306.799
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.247.623 -3.306.799
Ödenen Faiz
-1.911.029 -1.528.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.219.878 818.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
277.952 4.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.497.830 822.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.225.490 741.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.723.320 1.564.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.723.320 1.225.490
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
5.041.840 696.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 189.368 68.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.852.472 628.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
76.494 69.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.494 69.269
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
596.024 350.734
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.443.418 784.665
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.443.418 784.665
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.741 12.143
Diğer Dönen Varlıklar
2.462 111.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.462 111.252
ARA TOPLAM
9.897.299 3.250.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.897.299 3.250.386
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
149.518 149.518
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
149.518 149.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 184.165.568 186.413.692
Arazi ve Arsalar
118.589.821 118.589.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.056.190 8.380.975
Binalar
52.999.297 54.724.461
Tesis, Makine ve Cihazlar
868.363 861.683
Mobilya ve Demirbaşlar
3.651.897 3.856.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.201 46.902
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.201 46.902
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.592.445 2.366.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.592.445 2.366.515
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.963.732 188.976.627
TOPLAM VARLIKLAR
197.861.031 192.227.013
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 1.400.000
Banka Kredileri
1.400.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.897.750 7.671.496
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.897.750 7.671.496
Banka Kredileri
7.897.750 7.671.496
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
5.553.366 3.385.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.717.341 1.506.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.836.025 1.878.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
511.610 224.393
Diğer Borçlar
375.072 210.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
375.072 210.531
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
1.043.002 228.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 1.043.002 228.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.600.320 941.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.600.320 941.468
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
16.981.120 14.061.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.981.120 14.061.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.278.917 11.066.117
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.278.917 11.066.117
Banka Kredileri
10.278.917 11.066.117
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 378.842
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
378.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.058.984 779.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.058.984 779.104
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 19.695.555 20.008.065
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.033.456 32.232.128
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.014.576 46.293.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.846.455 145.933.854
Ödenmiş Sermaye
7 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
141.353.649 143.003.477
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
141.267.865 143.003.477
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 142.317.556 143.896.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.049.691 -892.651
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
85.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 85.784
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 85.784
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
85.784
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-20.493.564 -17.177.400
Net Dönem Karı veya Zararı
4.069.641 -4.894.736
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.846.455 145.933.854
TOPLAM KAYNAKLAR
197.861.031 192.227.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 32.562.674 22.168.483 22.328.376 14.638.632
Satışların Maliyeti
8 -18.973.859 -15.316.076 -9.006.184 -6.840.901
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.588.815 6.852.407 13.322.192 7.797.731
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.588.815 6.852.407 13.322.192 7.797.731
Genel Yönetim Giderleri
9 -6.154.783 -5.362.015 -2.222.638 -1.724.340
Pazarlama Giderleri
9 -1.134.770 -870.745 -508.319 -374.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 357.302 53.093 156.322 12.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -208.043 -264.111 -86.944 -77.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.448.521 408.629 10.660.613 5.633.786
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 6.852 14.422 1.246
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -28.722 -1.970
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.426.651 421.081 10.660.613 5.635.032
Finansman Gelirleri
12 185.606 85.755 123.345 29.737
Finansman Giderleri
12 -2.815.866 -2.162.751 -1.041.489 -830.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.796.391 -1.655.915 9.742.469 4.834.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
273.250 207.465 86.388 34.125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 273.250 207.465 86.388 34.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.069.641 -1.448.450 9.828.857 4.868.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.069.641 -1.448.450 9.828.857 4.868.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.069.641 -1.448.450 9.828.857 4.868.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-157.040 -135.169 26.879 -28.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.300 -168.961 33.599 -35.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.260 33.792 -6.720 7.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39.260 33.792 -6.720 7.029
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-157.040 -135.169 26.879 -28.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.912.601 -1.583.619 9.855.736 4.840.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.912.601 -1.583.619 9.855.736 4.840.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716446


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.