KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 23:47
KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 138.697.299 -552.435 138.144.864 138.144.864 92.357 92.357 92.357 123.920 -11.060.455 -1.536.660 -12.597.115 150.556.835 150.556.835
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.736.678 -1.736.678 -1.736.678 200.018 1.536.660 1.736.678 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.047 -43.047 -43.047 -2.513 -2.513 -2.513 0 -8.051.935 -8.051.935 -8.097.495 -8.097.495
Dönem Karı (Zararı)
-8.051.935 -8.051.935 -8.051.935 -8.051.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.047 -43.047 -43.047 -2.513 -2.513 -2.513 0 -45.560 -45.560
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 -10.860.437 -8.051.935 -18.912.372 142.459.340 142.459.340
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 -10.860.437 -8.051.935 -18.912.372 142.459.340 142.459.340
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.734.972 -1.734.972 -1.734.972 -6.316.963 8.051.935 1.734.972 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.670.479 -297.169 8.373.310 8.373.310 -4.060 -4.060 -4.060 -4.894.736 -4.894.736 3.474.514 3.474.514
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -4.894.736 -4.894.736 -4.894.736 -4.894.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.670.479 -297.169 8.373.310 8.373.310 -4.060 -4.060 -4.060 8.369.250 8.369.250
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 143.896.128 -892.651 143.003.477 143.003.477 85.784 85.784 85.784 123.920 -17.177.400 -4.894.736 -22.072.136 145.933.854 145.933.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.507 -105.274
Dönem Karı (Zararı)
-4.894.736 -8.051.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.894.736 -8.051.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.420.844 6.032.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.864.045 4.631.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.924 -419.406
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.924 -419.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
437.697 541.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 215.755 202.520
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 96.213
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 125.729 338.709
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -11.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.455.369 1.473.550
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -81.167 -59.358
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.536.536 1.532.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -323.658 -179.209
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -6.456 -14.907
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.456 -14.907
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.833 -328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.948.504 2.161.984
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
489.427 823.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.973 4.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
492.400 818.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
448.662 46.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
448.662 46.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.257 124
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-897.359 -500.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-882.873 1.752.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
219.693 -120.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.102.566 1.873.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.510 110.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.212 -3.717
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
39.212 -3.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.093.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -66.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-66.564
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
577.604 142.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -615.111 -247.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-947.882 -4.832.504
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.785 14.907
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.785 14.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -1.049.415 -4.906.769
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.029.768 -4.879.520
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.647 -27.249
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
22 11.910
Alınan Faiz
84.808 59.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.441.880 4.970.938
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.000.000 15.707.575
Kredilerden Nakit Girişleri
13.000.000 15.707.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.067.858 -9.211.421
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.067.858 -9.211.421
Ödenen Faiz
-2.490.262 -1.525.216
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
456.491 33.160
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.436 328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
483.927 33.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
741.563 708.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.225.490 741.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.225.490 741.563
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
696.833 1.176.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 68.381 53.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 628.452 1.122.776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
69.269 69.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 69.269 69.276
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 350.734 363.991
Peşin Ödenmiş Giderler
10 784.665 642.040
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
784.665 642.040
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 12.143 8.883
Diğer Dönen Varlıklar
17 111.252 563.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
111.252 563.167
ARA TOPLAM
3.250.386 3.565.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.250.386 3.565.194
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 149.518 156.593
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
149.518 156.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 186.413.692 173.705.367
Arazi ve Arsalar
118.589.821 109.379.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.380.975 7.275.619
Binalar
54.724.461 51.495.353
Tesis, Makine ve Cihazlar
861.683 894.781
Mobilya ve Demirbaşlar
3.856.752 4.659.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 46.902 62.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.902 62.289
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.366.515 1.611.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.366.515 1.611.781
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.976.627 175.536.030
TOPLAM VARLIKLAR
192.227.013 179.101.224
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.400.000 1.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.400.000 1.000.000
Banka Kredileri
1.400.000 1.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 7.671.496 1.541.354
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.671.496 1.541.354
Banka Kredileri
7.671.496 1.541.354
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
3.385.021 3.889.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.506.270 1.286.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.878.751 2.602.470
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 224.393 289.903
Diğer Borçlar
210.531 171.319
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 210.531 171.319
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
228.122 1.321.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 228.122 1.321.442
Kısa Vadeli Karşılıklar
941.468 719.526
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 941.468 719.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
14.061.031 8.932.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.061.031 8.932.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 11.066.117 13.574.993
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.066.117 13.574.993
Banka Kredileri
11.066.117 13.574.993
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 378.842 757.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
378.842 757.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
779.104 806.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 779.104 806.999
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 20.008.065 12.569.612
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.232.128 27.709.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.293.159 36.641.884
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.933.854 142.459.340
Ödenmiş Sermaye
18 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları
18 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
143.003.477 136.365.139
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
143.003.477 136.365.139
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 143.896.128 136.960.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -892.651 -595.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.784 89.844
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
85.784 89.844
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
85.784 89.844
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
18 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.177.400 -10.860.437
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.894.736 -8.051.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.933.854 142.459.340
TOPLAM KAYNAKLAR
192.227.013 179.101.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 25.468.376 19.543.302
Satışların Maliyeti
19 -19.297.809 -18.381.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.170.567 1.161.564
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.170.567 1.161.564
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.326.520 -7.225.311
Pazarlama Giderleri
20 -1.129.032 -775.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 191.197 608.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -308.815 -304.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.402.603 -6.535.313
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 18.366 14.907
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.970 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.386.207 -6.520.406
Finansman Gelirleri
24 141.897 93.124
Finansman Giderleri
24 -2.974.084 -1.803.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.218.394 -8.231.144
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
323.658 179.209
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 323.658 179.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.894.736 -8.051.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.894.736 -8.051.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.894.736 -8.051.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 27 -0,29210000 -0,48050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.373.310 -43.047
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 16.507.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -371.461 -53.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-5.456.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.306.288 10.762
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 -2.380.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 74.292 10.762
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.060 -2.513
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-5.075 -3.141
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
3 -5.075 -3.141
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.015 628
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 1.015 628
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.369.250 -45.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.474.514 -8.097.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.474.514 -8.097.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665226


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: 0,00% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8486 Değişim: 0,45%
Düşük 7,8140 30.11.2020 Yüksek 7,8627
Açılış: 7,814
9,3911 Değişim: 0,42%
Düşük 9,3493 30.11.2020 Yüksek 9,4122
Açılış: 9,3516
449,89 Değişim: 0,08%
Düşük 449,08 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.